Thứ Sáu, 25/05/2018 00:42 SA
LIÊN KẾT WEBSITE
Bế mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII: Thông qua 22 nghị quyết quan trọng
Thứ Tư, 12/07/2017 10:37 SA
phóng to bình thường thu nhỏ
Chia sẻ:
google

Ngày 13/7, Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII tiến hành thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn các đại biểu HĐND; biểu quyết thông qua các nghị quyết và họp phiên bế mạc.


Tại kỳ họp, ông Nguyễn Ngọc, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đại diện tổ thư ký kỳ họp trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ. Qua 52 lượt phát biểu, với 96 ý kiến, các đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo, tờ trình, đề án của Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND, UBND tỉnh và ngành hữu quan trình ra kỳ họp.Đồng chí Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
báo cáo tại kỳ họp


Đồng thời, các đại biểu cũng đã góp ý, đề xuất, thảo luận làm rõ một số vấn đề. Đó là, tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Việc triển khai thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp còn chậm; tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách; tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở, thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn các huyện miền núi còn nhiều.


Việc khai thác khoáng sản trái phép, không theo quy hoạch, nhất là khai thác cát còn diễn ra nhiều nơi, nhưng ngành chức năng và chính quyền địa phương thiếu kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý theo quy định; hỗ trợ kinh phí để thực hiện đề án Xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo, hộ chính sách và cấp thẻ BHYT cho đối tượng cận nghèo chậm; việc khiếu nại, tố cáo kéo dài chưa giải quyết dứt điểm, nhất là trên lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng…


Tiếp đó, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường về những nội dung quan tâm qua thảo luận tổ. Tại đây, các đại biểu HĐND tỉnh không chỉ nhìn thẳng vào những vấn đề “nóng”, mà còn đi sâu phân tích và “truy” trách nhiệm các cơ quan quản lý nhà nước đối với từng vấn đề vướng mắc, tồn đọng, gây bức xúc mà cử tri quan tâm. Cụ thể nhất là vấn đề đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông; phát triển du lịch; công tác cải cách hành chính; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; đặt trạm thu phí đường bộ qua hầm Đèo Cả tại xã An Dân gây bức xúc trong nhân dân…


Cuối chương trình nghị sự vào buổi sáng, các đại biểu dự họp và nhân dân nghe các đại biểu HĐND tỉnh chất vấn và trả lời chất vấn. 11 đại biểu HĐND tỉnh gởi phiếu chất vấn, với 13 nội dung chuyển đến 9 cơ quan, đơn vị đề nghị trả lời. Trên cơ sở xem xét các nội dung đại biểu chất vấn, ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến trả lời của các ngành chức năng, Thường trực HĐND tỉnh đã chọn 3 nhóm vấn đề liên quan đến trách nhiệm của các sở GTVT, TN-MT và VH-TT-DL để chất vấn.


Chiều cùng ngày, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và chỉ đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh xem xét trả lời, nghiêm túc thực hiện trong thời gian đến. Đồng thời phát biểu giải trình và làm rõ 8 nhóm vấn đề mà các đại biểu HĐND tỉnh, cử tri quan tâm xoay quanh các nội dung về vấn đề tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; xúc tiến thương mại, xuất khẩu; thu ngân sách; đẩy mạnh công tác đầu tư; tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh; cải cách hành chính; bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; các chính sách an sinh xã hội.


Đặc biệt, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo rốt ráo giải quyết việc thi thăng hạng cho 167 giáo viên huyện Đông Hòa và sớm hoàn thiện bộ máy tổ chức đưa Sở Ngoại vụ đi vào hoạt động. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thông tin thêm một số vấn đề mà đại biểu và cử tri còn bức xúc như: Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô; tình trạng tôm hùm chết hàng loạt ở TX Sông Cầu; tình trạng khai thác cát trái phép; công tác đảm bảo an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm…


Kết luận phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: “Không khí thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra dân chủ, sôi nổi; ý kiến trao đổi thắng thắn, tập trung đánh giá sâu, có chất lượng, hiệu quả các vấn đề mà đại biểu, cử tri quan tâm.


Các đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, bám sát vấn đề; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, yêu cầu làm rõ trách nhiệm và có giải pháp khắc phục. Thủ trưởng các đơn vị được chất vấn đã nắm bắt yêu cầu; bám sát chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực mình phụ trách, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu, đưa ra giải pháp và hướng khắc phục những hạn chế, bất cập trong thời gian tới.


Tại phiên thảo luận, chất vấn lần này cơ bản đã được lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đặc biệt là báo cáo giải trình thêm của Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời đầy đủ, nghiêm túc, có giải pháp giải quyết cụ thể từng nội dung”.


Tuy nhiên, vẫn còn một số sở, ngành, địa phương trong trả lời chất vấn còn thiếu trọng tâm, chưa bám vào nội dung câu hỏi. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương cần tiếp thu, tiếp tục trả lời lại các ý kiến thuộc thẩm quyền được giao; yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nghiên cứu sớm giải quyết dứt điểm các nội dung chất vấn, ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2017.


Kết thúc chương trình nghị sự của kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và lần lượt biểu quyết thông qua 22 nghị quyết quan trọng với sự tán thành và nhất trí cao. Trong đó có 2 nghị quyết về miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.


Thay mặt chủ tọa kỳ họp, đồng chí Huỳnh Tấn Việt đã đọc diễn văn bế mạc kỳ họp và kêu gọi cán bộ, nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết nhất trí, ra sức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết HĐND đề ra trong năm 2017.Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp


1. Nghị quyết Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017.

2. Nghị quyết Kế hoạch sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm 2016-2020 và hàng năm trên địa bàn tỉnh.


3. Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỉ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.


4. Nghị quyết Phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.


5. Nghị quyết Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.


6. Nghị quyết Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh.


7. Nghị quyết Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.


8. Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.


9. Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.


10. Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh.


11. Nghị quyết Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh.


12. Nghị quyết Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.


13. Nghị quyết Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.


14. Nghị quyết Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.


15. Nghị quyết Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh tại di tích Gành Đá Đĩa và di tích Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh.


16. Nghị quyết Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời hè phố trên địa bàn TP Tuy Hòa và TX Sông Cầu.


17. Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh.


18. Nghị quyết Bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về phí, lệ phí và mức chi đặc thù.


19. Nghị quyết Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh.


20. Nghị quyết Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021.


21. Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2016-2021.


22. Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2016-2021.


Nguồn: Báo Phú Yên Online

CÁC TIN KHÁC
TIN MỚI NHẤT
SỐ TRUY CẬP
Đang truy cập
83
Hôm nay
128
Tháng hiện tại
21619
Tổng lượt truy cập
3399681
Trang Thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 21/07/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.
Trụ sở: 02C Điện Biên Phủ - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257.3535199 - Fax: 0257.3535174.
Email: banbientap@vkspy.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Lê Trung Hưng - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên.
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên thiết kế và giữ bản quyền.