Thứ Năm, 24/09/2020 01:46 SA
LIÊN KẾT WEBSITE
Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Phú Yên xứng đáng đơn vị dẫn đầu
Thứ Tư, 15/07/2020 08:51 SA
phóng to bình thường thu nhỏ
Chia sẻ:
google
  Phạm Thị Liên
Phó Viện trưởng, Chủ tịch CĐCS VKSND tỉnh

 

Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh được thành lập từ tháng 7/1989, trải qua 31 năm hoạt động, đến nay có 54 đoàn viên sinh hoạt tại 6 Tổ công đoàn.Với những chương trình hành động cụ thể, nội dung thiết thực, nhiều năm qua, Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh đã chỉ đạo và lãnh đạo phong trào thi đua trong công chức, người lao động ngày càng sâu rộng và hiệu quả, trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; khuyến khích cán bộ đoàn viên công đoàn phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.


Nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát tỉnh đã tăng cường phối hợp với chính quyền, hội đoàn thể trong cơ quan kịp thời quán triệt đến cán bộ công chức, người lao động các Nghị quyết, Chỉ thị, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị, Kế hoạch công tác của Ngành…Tăng cường giáo dục về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm; quán triệt thực hiện nghiêm túc cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “ Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, tích cực đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm; gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tích cực thực hiện việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh.


Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Phú Yên luôn phát huy vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát có hiệu quả việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và các chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến công chức, người lao động; phối hợp tốt với chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; kịp thời động viên thăm hỏi, trợ cấp đối với đoàn viên gặp khó khăn; phát triển quỹ tương trợ, quỹ tiết kiệm nhóm. Công đoàn còn quan tâm và kịp thời động viên khen thưởng cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan đạt học sinh giỏi, xuất sắc trong các năm học nhân dịp Quốc tế thiếu nhi, Tết trung thu nhằm động viên các cháu tiếp tục rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi.


Cùng với việc chăm lo cho cán bộ đoàn viên, Công đoàn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đóng góp, ủng hộ các quỹ. Trong đó nổi bật là các hoạt động hiến máu tình nguyện, ủng hộ quỹ Vì người nghèo, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Mái ấm Công đoàn, Tấm lưới nghĩa tình Phú Yên, xây dựng nhà tình nghĩa, tổ chức quyên góp ủng hộ các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh và các cuộc vận động khác do Công đoàn cấp trên phát động.


Hàng năm, Công đoàn chủ động phối hợp với Chính quyền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và vận động đoàn viên tích cực tham gia phong trào thi đua do ngành, cơ quan và Công đoàn cấp trên phát động như cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”,“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, của ngành Kiểm sát nhân dân...


Công tác tập hợp quần chúng, phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở và tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh được quan tâm; tổ chức công đoàn đã giới thiệu cho Đảng nhiều cán bộ trưởng thành từ hoạt động công đoàn; tính riêng 5 năm qua đã có 14 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.


Công tác nữ công và các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ luôn được quan tâm thực hiện có hiệu quả; 100% nữ công chức, người lao động cơ quan đăng ký và thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “ Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “ Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan”, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện kế hoạch hóa gia đình không có trường hợp nào sinh con thứ 3. Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo Ban Nữ công tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; tạo điều kiện để cán bộ, công chức nữ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy được bản chất, truyền thống của phụ nữ tích cực tham gia xây dựng khu phố văn hóa, gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ. Các chị em nữ cán bộ, công chức Ngành Kiểm sát Phú Yên luôn nỗ lực công tác, học tập, phấn đấu, khắc phục những khó khăn, áp lực của công việc, gia đình để phấn đấu hoàn tốt nhiệm vụ được giao; có 01 đồng chí được vinh danh tại Hội nghị cán bộ nữ tiêu biểu ngành Kiểm sát nhân dân vào ngày 25/6/2020 tại Hà Nội.


Có thể khẳng định, trong suốt nhiều năm qua, hoạt động Công đoàn luôn được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, của Công đoàn cấp trên, sự phối hợp của chính quyền cùng với sự nổ lực phấn đấu học tập, rèn luyện của tất cả đoàn viên công đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ của Công đoàn đề ra, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Với những thành tích đã đạt được, trong 5 năm qua, Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Phú Yên đã vinh dự được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua “Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2015”, 40 đoàn viên Công đoàn đã được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên và Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen. 


Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, của tỉnh nhà và của Ngành kiểm sát nhân dân với yêu cầu đẩy mạnh cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế, sẽ mang lại những thời cơ, thuận lợi mới, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đối với đội ngũ công chức và người lao động. Với niềm phấn khởi và quyết tâm chính trị cao, Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ khả năng tư duy, sức sáng tạo của đội ngũ công chức, người lao động. Chúng ta tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, các hội, đoàn thể cơ quan; cùng với việc tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức công đoàn; cán bộ, đoàn viên sẽ tiếp tục nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Công đoàn VKSND tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành KSND.

 

CÁC TIN KHÁC
TIN MỚI NHẤT

Thứ 2, 21/9/2020: 

07h00:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đ/c Viện trưởng đi công tác ngoài tỉnh (03 ngày).

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 kết luận kiểm tra tại VKS huyện Tuy An.

15h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuy An.

- Đ/c Liên - PVT làm việc với Lãnh đạo Phòng 9.

 

Thứ 3, 22/9/2020:

07h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại Trại giam Xuân Phước.

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 23/9/2020:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 5, 24/9/2020: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 21.

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 trực tiếp kiểm sát công tác tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan ANĐT Công an tỉnh (02 ngày).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án. 

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

15h30:

- Đ/c Thảo - PVT dự Lễ công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đ/c Đại tá Nguyễn Nhất Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

 

Thứ 6, 25/9/2020:

07h00:

- Đ/c Viện trưởng; Trưởng phòng 1, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng 15 và Văn phòng đi công tác huyện Sơn Hòa.

07h30:

- Đ/c Liên - PVT dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, tỉnh Phú Yên.

13h30:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát tại Phân trại Bình Sơn thuộc Trại giam Xuân Phước.

14h00:

- Họp nữ công quý 3/2020.

 

Thứ 7, 26/9/2020:

 Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 27/9/2020:

Phân công trực nghiệp vụ 

 

SỐ TRUY CẬP
Đang truy cập
28
Hôm nay
57
Tháng hiện tại
36202
Tổng lượt truy cập
4926402
Trang Thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 21/07/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.
Trụ sở: 02C Điện Biên Phủ - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257.3535199 - Fax: 0257.3535174.
Email: banbientap@vkspy.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Lê Trung Hưng - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên.
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên thiết kế và giữ bản quyền.