Chủ Nhật, 28/02/2021 05:11 SA
LIÊN KẾT WEBSITE
Hội nghị cán bộ, công chức VKSND tỉnh Phú Yên năm 2021
Thứ Năm, 31/12/2020 19:40 CH
phóng to bình thường thu nhỏ
Chia sẻ:
google

Ngày 31/12/2020, Lãnh đạo Viện phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức VKSND tỉnh Phú Yên năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh- Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; Hồ Ngọc Thảo- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; Phạm Thị Liên- Phó Viện trưởng, Chủ tịch BCH công đoàn.Đ/c Huỳnh Ngọc Thanh- Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Viện, Ban chấp hành công đoàn, Ban thanh tra nhân dân báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2020, những chủ trương, biện pháp công tác chủ yếu năm 2021; kết quả phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020; kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.


Các báo cáo nêu rõ:  Năm 2020, công chức, người lao động VKSND tỉnh Phú Yên có nhiều cố gắng, tích cực trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2020. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức VKSND năm 2014, đặc biệt là tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; Chỉ thị, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tỉnh; không ngừng đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức cán bộ; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, vai trò trách nhiệm của Viện kiểm sát ngày càng được nâng cao, góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. 

 


Đ/c Hồ Ngọc Thảo- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh thông qua
báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2020

 

Kết quả đạt và vượt nhiều chỉ tiêu so với Hệ thống chỉ tiêu của Ngành và Nghị quyết 96 của Quốc Hội; đặc biệt, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 08/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại”; đã phối hợp với CQĐT, TA rà soát, lập danh sách những vụ án tồn, án hủy để ban hành Quyết định phê duyệt danh sách án hình sự tồn đọng, án bị hủy năm 2020; tập trung đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các vụ án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử trong năm 2020. Phối hợp với Ban Nội chính và các ngành tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TU; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đột phá “nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết án hành chính trong lĩnh vực đất đai” nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết án hành chính cũng như quản lý hành chính Nhà nước liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh.


Phối hợp xây dựng Kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2020) như tổ chức Lễ “Báo công dâng Bác”; xây dựng bảng vàng thi đua ngành Kiểm sát Phú Yên qua 31 năm xây dựng và phát triển; tổ chức Hội thao truyền thống, Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND; tham gia các cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành KSND, Chân dung cán bộ Kiểm sát và Bản lĩnh Kiểm sát viên, giải búa liềm vàng đạt các giải cao. VKSND tỉnh Phú Yên vinh dự được VKSND tối cao trao giải đơn vị có nhiều bài thi đạt chất lượng nhất.


Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; áp dụng hình thức “họp không giấy tờ”; 100% các văn bản, tài liệu không mật đều được trao đổi thông qua hệ thống phần mềm Quản lý văn bản điều hành hoặc thư điện tử nội bộ... tạo ra bước đổi mới về phương thức làm việc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện. Quản lý, vận hành, khai thác có hiệu quả hệ thống truyền hình trực tuyến trong Ngành; triển khai số hóa hồ sơ vụ án, chữ ký số.... góp phần nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của VKSND tỉnh, phục vụ kịp thời, thiết thực nhiệm vụ chính trị của Ngành (năm 2020, Phú Yên được xếp hạng chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố).

  

 Quang cảnh Hội nghị

 

Ðội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của hội nhập quốc tế và cải cách tư pháp... Không có trường hợp nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nội bộ đoàn kết, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội; xây dựng chi bộ, Đảng bộ VKSND tỉnh và các tổ chức, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. 

 

Lãnh đạo VKSND tỉnh phối hợp với BCH công đoàn thực hiện tốt các chế độ, chính sách về tiền lương, khen thưởng  và các quyền lợi, nghĩa vụ khác đối với đoàn viên, cán bộ, công chức theo đúng quy định; chăm lo cải thiện cuộc sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức.Thực hiện việc sắp xếp, bố trí  công tác, đào tạo, bồi dưỡng về nhận thức chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp… Quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức. Thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định, đảm bảo việc chi sử dụng các nguồn kinh phí phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, đồng thời bảo đảm tăng thu nhập cho cán bộ, công chức…


Với những thành tích đã đạt được, năm 2020, VKSND tỉnh được Viện trưởng VKSND tối cao công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, tặng Cờ thi đua Ngành KSND. Nhiều tập thể phòng, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc, được khen thưởng các hình thức cao như Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao, Cờ thi đua Ngành dẫn đầu Khối, chiến sĩ thi đua cấp Ngành… Công đoàn VKSND tỉnh xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Cờ thi đua và được đề nghị tặng Cờ thi đua của Tổng liên đoàn lao động…


Đ/c Phạm Thị Liên- Phó Viện trưởng, Chủ tịch BCH công đoàn VKSND tỉnh

phát biểu kết luận Hội nghị


Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Liên, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021 - năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, VKSND tỉnh Phú Yên xác định mục tiêu trọng tâm là "Tổ chức quán triệt, thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, đấu tranh phòng chống tham nhũng. Sắp xếp, kiện toàn, nâng chất đội ngũ công chức, đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường các nguốn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới"; tiếp tục thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả"... Đồng thời, xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 là tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của VKSND tối cao về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; phát động và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng Đảng, xây dựng Ngành và đơn vị vững mạnh toàn diện.


Ban Chấp hành công đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo VKSND tỉnh chăm lo đời sống, bảo đảm đúng chế độ, chính sách của công chức, người lao động theo đúng quy định của Nhà nước, của Ngành; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm thực chất, khuyến khích và động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, công chức…


Đ/c Nguyễn Quang Hiển- Tổ trưởng tổ công đoàn Phòng 8 phát biểu tham luận


Đ/c Dương Văn Tốn- Tổ trưởng tổ công đoàn Thanh tra-khiếu tố phát biểu tham luận


Đ/c Lê Thị Bích Trâm đại diện Ban nữ công VKSND tỉnh phát biểu tham luận


Oanh Kiều – Nguyễn Hiếu

CÁC TIN KHÁC
TIN MỚI NHẤT
SỐ TRUY CẬP
Đang truy cập
64
Hôm nay
402
Tháng hiện tại
60934
Tổng lượt truy cập
5205135
Trang Thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 21/07/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.
Trụ sở: 02C Điện Biên Phủ - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257.3535199 - Fax: 0257.3535174.
Email: banbientap@vkspy.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Lê Trung Hưng - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên.
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên thiết kế và giữ bản quyền.