Thứ Bảy, 15/12/2018 19:22 CH
LIÊN KẾT WEBSITE
Khai mạc Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018
Thứ Sáu, 29/12/2017 12:08 CH
phóng to bình thường thu nhỏ
Chia sẻ:
google

Ngày 29/12/2017, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018 ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tới dự và chỉ đạo hội nghị.Đ/c Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, 
Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại hội nghị


Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, tham gia Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương.Đ/c Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại hội nghị


Về phía ngành Kiểm sát nhân dân tham dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh. Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp, Chuyên viên cao cấp, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên cao cấp, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội; Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh; Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo Viện, Chánh Văn phòng, Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu và tương đương tham dự hội nghị.Đ/c Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực
VKSND tối cao trình bày Báo cáo tóm tắt công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017


Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017. Theo báo cáo, năm 2017, toàn Ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp và các chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, nhiều khâu đột phá, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Toàn Ngành đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nổi bật:


Trách nhiệm thực hành quyền công tố trong hoạt động điều tra các vụ án hình sự tiếp tục được tăng cường. Đã kiểm sát chặt chẽ và hiệu quả hơn việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, hạn chế oan, sai và bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn tiền khởi tố. Công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam ngày càng chặt chẽ; số lượng, chất lượng các bản yêu cầu điều tra được nâng lên; các trường hợp đình chỉ do bị can không phạm tội giảm; đã chú trọng áp dụng các biện pháp nâng cao tỷ lệ thu hồi tải sản do không phạm tội mà có. Làm tốt hơn công tác khởi tố, điều tra các vụ án về tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp, góp phần xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh.Đ/c Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
trình bày Chỉ thị công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018


Chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa được nâng lên; công tác kháng nghị được chú trọng, bảo đảm chất lượng; công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm qua nghiên cứu giải quyết đơn tăng. Đã hoàn thành vượt yêu cầu nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản trong Nghị quyết số 37, Nghị quyết số 63, Nghị quyết số 96 và Nghị quyết số 111 của Quốc hội.


Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự được tăng cường, hiệu quả hơn; kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án dân sự, thi hành án hình sự có chuyển biến tốt, góp phần quan trọng bảo đảm hoạt động tư pháp tuân thủ đúng pháp luật, quyền con người, quyền công dân được tôn trọng, thực hiện. Quan hệ phối hợp với các cơ quan tư pháp được củng cố và tăng cường, tập trung giải quyết dứt điểm, nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, nhất là các vụ án trọng điểm về tham nhũng, kinh tế.Toàn cảnh hội nghị


Công tác xây dựng Ngành luôn được quan tâm chỉ đạo tích cực và có nhiều chuyển biến. Công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, công vụ, tài chính công và các nhiệm vụ khác đạt kết quả tích cực; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của một số đơn vị được điều chỉnh, kiện toàn, khắc phục tình trạng chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; đổi mới công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý; công tác tuyển chọn, bổ nhiệm chức danh tư pháp, bố trí, sắp xếp vị trí công tác được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, phù hợp với năng lực cán bộ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được nâng cao; lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định đây là biện pháp đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ và trật tự kỷ cương của các đơn vị, Viện kiểm sát trong thời gian qua.


Kịp thời quán triệt, triển khai các luật, nghị quyết mới về tư pháp; công tác thanh tra, kiểm tra có nhiều đổi mới góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật của toàn Ngành; hợp tác quốc tế được mở rộng, công tác tương trợ tư pháp về hình sự đạt nhiều kết quả thiết thực; cơ sở vật chất, các điều kiện bảo đảm công tác chuyên môn của một số đơn vị đặc thù tiếp tục được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng công tác, bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.


Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018 do đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày nhấn mạnh, năm 2018, toàn ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ thị toàn ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”; trong đó, tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; triển khai thực hiện nghiêm các đạo luật mới về tư pháp; tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh.


Năm 2018, toàn ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, chủ động đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong thực thi công vụ; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; đánh giá năng lực, trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp, Thủ trưởng đơn vị thông qua kết quả công tác của đơn vị và bảm đảm các điều kiện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân đạt được trong năm 2017; đồng thời khẳng định, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành được tăng cường, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ tiếp tục có chuyển biến tích cực.


Trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra các vụ án hình sự được tăng cường; kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, không để oan, sai và bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn tiền khởi tố; chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa có chuyển biến tích cực; các trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội giảm. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt hiệu quả cao. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án các cấp và các cơ quan có liên quan thực hiện nhiều giải pháp nâng cao tỷ lệ phát hiện, xử lý các vụ cán tham nhũng và thu hồi tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt; kịp thời giải quyết dứt điểm, nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, được dư luận đồng tình, đánh giá cao.


Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, đồng chí Chủ tịch nước chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp; chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp các chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm tham nhũng, chức vụ, tội phạm kinh tế. Đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thực thi đúng, đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.


Tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm mới. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa ngành Kiểm sát nhân dân với Ban Nội chính Trung ương, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ và các bộ, ban, ngành, địa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và trong công tác xây dựng thể chế. Mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh xây dựng và thực hiện đầy đủ các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy...


Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm với đại biểu dự hội nghị:Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, ngành Kiểm sát nhân dân sẽ tiếp tục có những bước phát triển toàn diện và mạnh mẽ hơn trong năm 2018, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.


Nguồn: VKSNDTC

CÁC TIN KHÁC
TIN MỚI NHẤT
SỐ TRUY CẬP
Đang truy cập
28
Hôm nay
906
Tháng hiện tại
17278
Tổng lượt truy cập
3673522
Trang Thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 21/07/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.
Trụ sở: 02C Điện Biên Phủ - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257.3535199 - Fax: 0257.3535174.
Email: banbientap@vkspy.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Lê Trung Hưng - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên.
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên thiết kế và giữ bản quyền.