Thứ Ba, 31/03/2020 05:13 SA
LIÊN KẾT WEBSITE
Những kết quả nổi bật của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2019
Thứ Năm, 09/01/2020 11:15 SA
phóng to bình thường thu nhỏ
Chia sẻ:
google

Lê Trung Hưng
Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên


Năm 2019, với quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các mặt công tác, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ cải cách; VKSND tỉnh Phú Yên đã không ngừng đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, đạt được kết quả nổi bật trên tất cả các mặt công tác, góp phần cùng với toàn ngành Kiểm sát nhân dân đạt được những kết quả nổi bật được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận.


1. Hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác được Ngành, Quốc hội giao


VKSND tỉnh Phú Yên đã tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2019; tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức VKSND năm 2014; chủ động đề ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại của năm 2018. Kết quả, đạt và vượt 82/85 chỉ tiêu so với Hệ thống chỉ tiêu của Ngành và Nghị quyết số 37/2012/QH13, số 63/2012/QH13 của Quốc Hội,… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.


 Lãnh đạo liên ngành Tư pháp tỉnh Phú Yên ký kết Quy chế phối hợp

 

2. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự, đặc biệt là các vụ án tồn, án hủy để điều tra, xét xử lại


Năm 2019, VKSND tỉnh chọn khâu đột phá “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THQCT và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự; tập trung giải quyết các vụ án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại”; chủ động phối hợp cùng với các cơ quan tư pháp tỉnh, Ban Nội chính và Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 33/CT-TU ngày 08/5/2019 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại”. Kết quả, qua 7 tháng triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TU, từ 31 vụ án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại của nhiều năm trước (theo danh sách đã phê duyệt từ đầu năm),các cơ quan tư pháp hai cấp tỉnh Phú Yên đã giải quyết dứt điểm 27/31 vụ (đạt 87,1%), còn lại 04 vụ đều có hướng giải quyết.


Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”; chủ động tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan Điều tra, Tòa án và cơ quan hữu quan giải quyết dứt điểm số án tồn đọng của nhiều năm trước, nhất là sớm giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế.


Với những nỗ lực và kết quả đạt được nêu trên, VKSND tỉnh Phú Yên được VKSND tối cao ghi nhận, biểu dương khen thưởng VKSND tỉnh Phú Yên có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”; được Viện trưởng VKSND tối cao khen thưởng đột xuất vì đã có sáng kiến phối hợp với các cơ quan tư pháp tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 33-CT/TU; được vinh danh là một trong 4 nội dung tiêu biểu đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong toàn quốc.


Đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh
trao "Bằng khen đột xuất" cho Tập thể Phòng 1


3. Nâng cao chất lượng, hiệu lực công tác kiểm sát hoạt động tư pháp


Thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính; vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, nhất là tranh chấp về khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai và thu hồi, đền bù, hỗ trợ về đất khi thực hiện các dự án kinh tế xã hội của tỉnh.Tổ chức Hội nghị chuyên đề về “nâng cao kỹ năng công tác kiểm sát, tăng cường trách nhiệm kiểm sát trong thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị phúc thẩm nhằm hạn chế bản án, quyết định dân sự, hành chính bị sửa hủy”.


Đẩy mạnh kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; kịp thời yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án đúng quy định và có biện pháp tổ chức thi hành án đạt hiệu quả; tổ chức cưỡng chế thành công các vụ, việc phức tạp, kéo dài, khó thi hành…


4. Nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị


Năm 2019, VKSND tỉnh Phú Yên đã tập trung thực hiện tốt hơn công tác kiểm sát hoạt động tư pháp; chất lượng hiệu quả các kháng nghị, kiến nghị được nâng lên, góp phần tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp và bảo vệ đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Qua kiểm sát đã ban hành 214 kiến nghị, kháng nghị trong các khâu công tác; đặc biệt là kiến nghị đối với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên để chỉ đạo khắc phục vi phạm trong công tác giám định, định giá tài sản; được chấp nhận tiếp thu và chỉ đạo thực hiện, các đồng chí Chủ tịch UBND cấp huyện đã kiện toàn Hội đồng định giá, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giám định, định giá giúp giải quyết nhanh các vụ án hình sự.


5. Đổi mới công tác xây dựng Ngành, xây dựng Đảng; công tác tổ chức cán bộ


VKSND tỉnh đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, không có cán bộ, đảng viên vi phạm phẩm chất đạo đức, kỷ luật của Ngành. 100% các chi bộ trực thuộc Đảng ủy,các tổ chức đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh.


Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh đã làm việc với Thường trực cấp ủy cấp huyện về nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đều được Thường trực cấp ủy thống nhất cao.


6. Tăng cường mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan tư pháp ở địa phương


Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, có sự trao đổi thống nhất những trường hợp xem xét đề nghị bổ nhiệm, điều động, luân chuyển…. cán bộ, công chức của Ngành, do đó các quyết định của VKSND tỉnh về công tác cán bộ đều bảo đảm đúng quy trình, quy định và sự đồng thuận cao; chủ động xây dựng mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, phối hợp với các cơ quan chức năng đưa ra quan điểm xử lý nhiều vụ việc phức tạp, nhất là trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng; UBND tỉnh và UBND các huyện đều quan tâm hỗ trợ kinh phí, tạo mọi điều kiện thuận lợi để VKSND thực hiện chức năng, nhiệm vụ.


Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong công tác đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; đã cùng các Cơ quan tư pháp tỉnh Phú Yên ký ban hành quy chế phối hợp mới số 955/QC-LN ngày 01/9/2019 về đấu tranh phòng, chống tội phạm và giải quyết án hình sự, dân sự, hành chính, thi hành án hình sự (thay thế Quy chế phối hợp 646).Phối hợp tốt với Cơ quan điều tra, Tòa án lựa chọn giải quyết án trọng điểm, tổ chức phiên tòa xét xử lưu động và phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.


7. Đổi mới công tác Thi đua - Khen thưởng


Đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên (01/7/1989 - 01/7/2019), 30 năm thành lập VKSND tỉnh Phú Yên (04/7/1989 - 04/7/2019) và 59 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2019), tạo khí thế thi đua sổi nổi trong cán bộ, công chức VKSND hai cấp.


Triển khai tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua VKSND tỉnh Phú Yên theo Kế hoạch đề ra. Xây dựng cơ chế bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa các phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tổ chức cán bộ. Xét và công nhận 22 sáng kiến cho 32 cán bộ, công chức VKSND hai cấp tỉnh và huyện; đồng thời xét, đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua đảm bảo kịp thời, khách quan, công bằng, dân chủ, phản ánh thực chất kết quả và năng lực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.


 Lãnh đạo VKSND tỉnh tặng quà lưu niệm cho các đ/c nguyên lãnh đạo VKSND tỉnh

 qua các thời kỳ và các đồng chí nguyên là Trưởng phòng, Kiểm sát viên VKSND tỉnh

 tại thời điểm thành lập VKSND tỉnh (04/7/1989)

 

8. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra


Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng tăng cường thanh tra đột xuất, thanh tra những đơn vị có những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng; thanh tra việc chấp hành pháp luật trong thực thi công vụ; việc tuân theo pháp luật của KSV tại các phiên tòa... Đã tiến hành thanh tra theo kế hoạch 04 cuộc, thanh tra đột xuất 04 cuộc, thanh tra việc chấp hành kỷ luật nội vụ 31 cuộc; kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ 05 cuộc.


9. Tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên (01/7/1989 - 01/7/2019), 30 năm thành lập VKSND tỉnh Phú Yên (04/7/1989 - 04/7/2019) và 59 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2019)


Đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên (01/7/1989 - 01/7/2019), 30 năm thành lập VKSND tỉnh Phú Yên (04/7/1989 - 04/7/2019) và 59 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2019) như tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu “Phú Yên 30 năm xây dựng và phát triển”; tổ chức Hội thao truyền thống… Đặc biệt,đã tổ chức buổi Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập VKSND tỉnh; buổi lễ là sự họp mặt, hội tụ của cán bộ, công chức tại thời điểm thành lập VKSND tỉnh và cán bộ, Kiểm sát viên VKSND hai cấp.


10. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền


Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật và hoạt động của Ngành, đơn vị, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương. Tập trung phát động các phong trào thi đua, làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên (01/7/1989 - 01/7/2019), 30 năm thành lập VKSND tỉnh Phú Yên (04/7/1989-04/7/2019) và 59 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2019),… Sử dụng có hiệu quả Trang thông tin điện tử để tuyên truyền sâu rộng về Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức VKSND năm 2014; các đạo luật mới về lĩnh vực tư pháp; kịp thời đăng tải hơn 231 tin, bài, ảnh từ các nguồn thông tin với nội dung phản ánh nhiều lĩnh vực, khâu công tác kiểm sát của Ngành, đơn vị. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả Trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh.


Với những nỗ lực và những kết quả như đã nêu trên, năm 2019 VKSND tỉnh Phú Yên vinh dự được Viện trưởng VKSND tối cao công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Cờ thi đua Ngành KSND và tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc 02 năm liền (2018-2019) đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Nhiều tập thể phòng, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc, được VKSND tối cao khen thưởng các hình thức cao như Cờ thi đua dẫn đầu Khối, Bằng khen, chiến sĩ thi đua cấp Ngành…

Đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh
tặng "Cờ thi đua dẫn đầu khối" cho các tập thể

CÁC TIN KHÁC
TIN MỚI NHẤT
SỐ TRUY CẬP
Đang truy cập
36
Hôm nay
360
Tháng hiện tại
69036
Tổng lượt truy cập
4582028
Trang Thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 21/07/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.
Trụ sở: 02C Điện Biên Phủ - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257.3535199 - Fax: 0257.3535174.
Email: banbientap@vkspy.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Lê Trung Hưng - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên.
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên thiết kế và giữ bản quyền.