Thứ Hai, 27/03/2017 18:25 CH
LIÊN KẾT WEBSITE
Để thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo công tác trong Ngành vào dịp nghỉ Tết dương lịch theo Thông báo số 4274/TB-LĐTBXH ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ lao động và Thương binh xã hội, VKSND tối cao đề nghị các đơn vị thực hiện việc xây dựng báo cáo tuần như sau:
Hội nghị trực tuyến về thông báo nhanh những nội dung mới của Luật tổ chức Viện KSND (sửa đổi)
Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp và Lễ ký kết quy chế phối hợp (sửa đổi) giữa UBTWMTTQ Việt Nam và Viện KSND tối cao.
Viện KSND tối cao có công văn số 1804/VKSTC-TKTP về tố chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật đất đai năm 2013.
Hội nghị trực tuyến về việc tổng kết 2 năm thực hiện công tác Kế hoạch - Tài chính ngành KSND 2012 - 2013.
Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Hiến pháp và Hội nghị công tác tổ chức cán bộ.
Ngày 27/11/2013, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Công văn số 4229/VKSTC-VP về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư liên tịch về trả hồ sơ điều tra bổ sung. Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao đăng toàn văn để các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện.
Để phục vụ tốt công tác tổng kết của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2013, Ban biên tập trang thông tin điện tử đăng toàn văn văn bản của VKSND tối cao hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 như sau:
TIN MỚI NHẤT