Chủ Nhật, 18/11/2018 19:19 CH
LIÊN KẾT WEBSITE
Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018
Thứ Năm, 28/12/2017 07:56 SA
phóng to bình thường thu nhỏ
Chia sẻ:
google

Chiều 26/12/2017, Lãnh đạo Viện đã phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn VKSND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017; đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của cơ quan và công đoàn trong năm 2018.Đ/c Lê Trung Hưng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh
phát biểu khai mạc Hội nghị


Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Lê Văn Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; Hồ Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh. Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh; Phạm Thị Liên, Chủ tịch BCH công đoàn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Song, Trưởng khối công đoàn văn hóa, báo chí, nội chính và toàn thể cán bộ, công chức VKSND tỉnh.Đ/c Lê Văn Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và những chủ trương, biện pháp công tác chủ yếu năm 2018; báo cáo tóm tắt kết quả phong trào thi đua, khen thưởng năm 2017; báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2019... Theo đó, trong năm 2017 cán bộ, công chức VKSND tỉnh đã có nhiều cố gắng, tích cực trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2017. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức VKSND năm 2014, đặc biệt là tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chỉ thị, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tỉnh... Không ngừng đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức cán bộ; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; kịp thời kháng nghị, kiến nghị các cơ quan tư pháp và cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm, thiếu sót; góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Đồng chí Hồ Minh Tâm - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh
phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Kết quả đã đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu so với Hệ thống chỉ tiêu của Ngành và Nghị quyết của Quốc Hội. Ðội ngũ cán bộ, công chức luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của hội nhập quốc tế và cải cách tư pháp... Không có trường hợp nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nội bộ đoàn kết, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội; chi bộ, Đảng bộ VKSND tỉnh và các tổ chức, đoàn thể đầu đạt trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo Viện, BCH công đoàn thực hiện tốt các chế độ, chính sách; chăm lo cải thiện cuộc sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức…


Đ/c Nguyễn Minh Song - Trưởng khối công đoàn Văn hóa – Báo chí – Nội chính
phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Với những thành tích đã đạt được, năm 2017, VKSND tỉnh và nhiều tập thể phòng, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc, được Hội đồng thi đua - khen thưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Chiến sĩ thi đua Ngành KSND…


Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019 gồm 03 đồng chí  theo đúng quy định, hướng dẫn của Công đoàn viên chức tỉnh và Luật thanh tra nhân dân.


Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2018, cán bộ công chức VKSND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả” của VKSND tối cao gắn với phương châm “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật” của Tỉnh ủy Phú Yên và lời dạy của Bác Hồ đối với người cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Trong đó tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các đạo luật mới về tư pháp; tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân và VKSND tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay.


Quán triệt, thực hiện hiện nghiêm túc Chỉ thị, Kế hoạch công tác năm 2018 của Viện trưởng VKSND tối cao; Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018 của Viện trưởng VKSND tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đột phá, nâng cao việc quản lý, chỉ đạo đối với VKSND cấp huyện; chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Thực hiện tốt Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”. Không để xảy ra các trường hợp đình chỉ điều tra vì hành vi của bị can không đủ yếu tố cấu thành tội phạm và VKS truy tố, Toà án tuyên bị cáo không phạm tội; án bị hủy để điều tra, xét xử lại có trách nhiệm của VKS. Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị số 08/CT-VKSTC, Chỉ thị số 09/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị án hình sự; tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa...


Quang cảnh Hội nghị

Nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo và tổ chức các hội nghị giao ban trực tuyến hàng tháng; chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật... Nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ hiệu quả, thiết thực công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành


Đổi mới công tác tổ chức cán bộ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; không ngừng đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; phát huy vai trò người đứng đầu đơn vị theo hướng tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả các mặt công tác được giao phụ trách... Chú trọng việc luân chuyển, điều động, biệt phái Kiểm sát viên giữa Viện kiểm sát các cấp, các đơn vị trong Ngành để đào tạo cán bộ và phục vụ tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn.


Chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành và tham mưu cho cấp ủy Đảng trong giải quyết những vấn đề phát sinh tại địa phương.


Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; thực hiện nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chủ động sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy làm việc của đơn vị theo hướng tinh gọn đầu mối các đơn vị có tính chất tương đồng nhiệm vụ công tác, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.


Cán bộ, công chức phải trung thực, trách nhiệm và tận tụy với công việc; tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các quy định của pháp luật, của Ngành trong thi hành công vụ, nhiệm vụ; bảo đảm chế độ bảo mật thông tin trong công tác nghiệp vụ, an ninh, an toàn của cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao.


Ban Chấp hành công đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Viện chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức; bảo đảm thực hiện mọi chế độ, chính sách của cán bộ, công chức theo đúng quy định của Nhà nước, của Ngành; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm thực chất, khuyến khích và động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, công chức…


OANH KIỀU - GIANG HÀ - NGUYỄN HIẾU

CÁC TIN KHÁC
TIN MỚI NHẤT

Thứ 2, 12-11-2018:

07h00:

Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đ/c Viện trưởng tiếp xúc cử tri (03 ngày).

08h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Tâm - PVT nghe Phòng 3 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thanh - PVT và Lãnh đạo Phòng 11 họp tại Cục thi hành án dân sự tỉnh.

 

Thứ 3, 13-11-2018:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 11 phúc tra việc thực hiện kiến nghị tại Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

 

Thứ 4, 14-11-2018:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành chọn án điểm (tại phòng họp).

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Lãnh đạo Phòng 15 dự họp nhận xét đánh giá cán bộ, công chức năm 2018 tại Văn phòng tổng hợp & TKTP.


Thứ 5, 15-11-2018:
 

07h30:

- Đ/c Thanh - PVT dự Đại hội thi đua quyết thắng tại Bộ đội Biên phòng tỉnh.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự họp nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức năm 2018 tại Thanh tra.

- Đ/c Tâm - PVT nghe Phòng 3 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Họp Ủy ban kiểm sát mở rộng thông qua báo cáo của Viện trưởng VKSND tỉnh tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII.

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.


Thứ 6, 16-11-2018:

07h30:

- Đoàn kiểm tra VKSND tỉnh kiểm tra công tác kiểm sát năm 2018 tại VKSND huyện Đồng Xuân.

- Đ/c Tâm - PVT và Lãnh đạo Phòng 15, Thanh tra dự họp nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức năm 2018 tại VKSND thành phố Tuy Hòa.

 

Thứ 7, 17-11-2018:

Phân công trực nghiệp vụ


Chủ nhật, 18-11-2018:

Phân công trực nghiệp vụ

 

SỐ TRUY CẬP
Đang truy cập
1224
Hôm nay
3975
Tháng hiện tại
30294
Tổng lượt truy cập
3635957
Trang Thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 21/07/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.
Trụ sở: 02C Điện Biên Phủ - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257.3535199 - Fax: 0257.3535174.
Email: banbientap@vkspy.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Lê Trung Hưng - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên.
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên thiết kế và giữ bản quyền.