Chủ Nhật, 27/09/2020 07:57 SA
LIÊN KẾT WEBSITE
Văn phòng tổng hợp - Viện KSND tỉnh Phú Yên: Làm tốt công tác tham mưu về thi đua - khen thưởng
Thứ Tư, 21/05/2014 15:24 CH
phóng to bình thường thu nhỏ
Chia sẻ:
google

Thi đua là cùng nhau đưa hết tài năng, sức lực nhằm thúc đẩy lẫn nhau đạt thành tích tốt nhất trong chiến đấu, sản xuất, công tác hoặc học tập. Ngay từ những ngày mới thành lập Nước - Đảng và Bác Hồ đã hết sức quan tâm đến công tác thi đua - khen thưởng. Người nói: “Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày". Nhận thức sâu sắc lời dạy của Bác, thời gian qua Văn phòng tổng hợp Viện KSND tỉnh Phú Yên đã làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng thi đua - khen thưởng Viện KSND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.


Là cơ quan thường trực, theo dõi tổng hợp toàn bộ các hoạt động về thi đua - khen thưởng của ngành kiểm sát Phú Yên, hàng năm, sau khi có Chỉ thị về công tác thi đua khen thưởng của Viện trưởng Viện KSND tối cao, Văn phòng tổng hợp đã kịp thời tham mưu, giúp Viện trưởng Viện KSND tỉnh xây dựng Chương trình hành động thi đua, Giao ước thi đua; xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện, kết hợp phong trào thi đua do Viện KSND tối cao phát động với các phong trào thi đua của địa phương và đơn vị. Phân công cán bộ theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ đã đề ra theo Giao ước thi đua của các Viện KSND cấp huyện và các phòng Viện KSND tỉnh. Theo dõi, đề xuất Hội đồng thi đua - khen thưởng xét, đề nghị khen thưởng các danh hiệu theo đúng quy định của Ngành và Luật thi đua khen thưởng.Thành lập Tổ chấm điểm thi đua giúp Hội đồng thi đua - khen thưởng bình xét các danh hiệu thi đua một cách khách quan, công tâm, chính xác. Đồng thời, kịp thời ban hành thông báo về việc chấm điểm thi đua, kết quả bình xét thi đua khen thưởng đến các đơn vị. Lập hồ sơ thi đua khen thưởng gửi Vụ thi đua khen thưởng đúng quy định.


Để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực, là đòn bẩy đơn vị phát triển, đòi hỏi cần có nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong xây dựng đơn vị. Thi đua phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hằng ngày, phải xuất phát từ lợi ích tập thể và lợi ích của cán bộ, công chức. Văn phòng tổng hợp Viện KSND tỉnh đã chú trọng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, gắn các việc tổ chức, triển khai các phong trào thi đua với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng giao ước thi đua với các chỉ tiêu cụ thể của từng khâu nghiệp vụ, đề ra một số chỉ tiêu mới…Quá trình bình xét các danh hiệu thi đua luôn đảm bảo khách quan, công bằng, không tràn lan nhưng vẫn đảm bảo tính động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu, tạo được khí thế thi đua sôi nổi, phấn khởi hoàn thành tốt nhiệm vụ toàn ngành. Kết thúc mỗi đợt thi đua, có đánh giá sơ kết, tổng kết, kịp thời chỉ ra những ưu điểm để phát huy và những tồn tại, thiếu sót để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến... 


Kết quả thực hiện các phong trào thi đua trong những năm qua, Viện KSND tỉnh Phú Yên xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu, có sáng kiến đổi mới trong công tác, đạt nhiều thành tích cao trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Nhì, hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều danh hiệu thi đua của Ngành như Cờ thi đua ngành Kiểm sát, Cờ thi đua dẫn đầu khối, Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua Ngành Kiểm sát, Chiến sĩ thi đua cơ sở… Công tác thi đua, khen thưởng cơ bản bảo đảm theo quy định của pháp luật, đã động viên, tôn vinh kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.


Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác tham mưu của Văn phòng tổng hợp Viện KSND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua cũng còn có hạn chế. Do không có cán bộ chuyên trách nên cán bộ làm công tác tổng hợp phải làm cả công tác thi đua, khen thưởng, vì vậy gặp nhiều khó khăn trong công tác theo dõi, đề xuất các danh hiệu thi đua. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ làm công tác tổng hợp không ổn định, thường xuyên có sự thay đổi đã phần nào ảnh hưởng đến việc theo dõi xuyên suốt công tác thi đua, khen thưởng.


Thời gian tới, Văn phòng tổng hợp Viện KSND tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Ðảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là Luật Thi đua, Khen thưởng. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả. Thực hiện tốt việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời…  


HỒ NGỌC THẢO

CÁC TIN KHÁC
TIN MỚI NHẤT

Thứ 2, 21/9/2020: 

07h00:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đ/c Viện trưởng đi công tác ngoài tỉnh (03 ngày).

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 kết luận kiểm tra tại VKS huyện Tuy An.

15h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuy An.

- Đ/c Liên - PVT làm việc với Lãnh đạo Phòng 9.

 

Thứ 3, 22/9/2020:

07h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại Trại giam Xuân Phước.

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 23/9/2020:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 5, 24/9/2020: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 21.

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 trực tiếp kiểm sát công tác tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan ANĐT Công an tỉnh (02 ngày).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án. 

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

15h30:

- Đ/c Thảo - PVT dự Lễ công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đ/c Đại tá Nguyễn Nhất Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

 

Thứ 6, 25/9/2020:

07h00:

- Đ/c Viện trưởng; Trưởng phòng 1, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng 15 và Văn phòng đi công tác huyện Sơn Hòa.

07h30:

- Đ/c Liên - PVT dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, tỉnh Phú Yên.

13h30:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát tại Phân trại Bình Sơn thuộc Trại giam Xuân Phước.

14h00:

- Họp nữ công quý 3/2020.

 

Thứ 7, 26/9/2020:

 Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 27/9/2020:

Phân công trực nghiệp vụ 

 

SỐ TRUY CẬP
Đang truy cập
63
Hôm nay
582
Tháng hiện tại
39178
Tổng lượt truy cập
4929378
Trang Thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 21/07/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.
Trụ sở: 02C Điện Biên Phủ - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257.3535199 - Fax: 0257.3535174.
Email: banbientap@vkspy.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Lê Trung Hưng - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên.
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên thiết kế và giữ bản quyền.