Thứ Tư, 27/05/2020 16:18 CH
LIÊN KẾT WEBSITE
VKSND tỉnh Phú Yên: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên ban hành Chỉ thị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại”
Thứ Tư, 15/05/2019 13:50 CH
phóng to bình thường thu nhỏ
Chia sẻ:
google

Trong những năm qua, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Phú Yên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo VKSND hai cấp tỉnh và huyện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Năm 2017-2018, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đã có văn bản đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng TAND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, có biện pháp giải quyết các vụ việc, vụ án tồn; án bị hủy để điều tra, xét xử lại… bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. VKSND tỉnh đã chủ trì cùng Lãnh đạo liên ngành Công an, Tòa án tỉnh tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nhằm hạn chế án sơ thẩm bị hủy án để điều tra, xét xử lại”, với sự tham gia của Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Thẩm phán hai cấp tỉnh và huyện… Kết quả, nhiều vụ án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại đã được giải quyết xong.

Năm 2019, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo VKSND hai cấp tỉnh và huyện chọn nhiệm vụ “đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại” làm khâu công tác đột phá; tiếp tục phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án cùng cấp khởi tố, điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nghiêm minh những vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các tội phạm về môi trường, tội phạm công nghệ cao, tội phạm hoạt động theo kiểu băng, nhóm, tín dụng đen và các hành vi xâm hại trẻ em; các vụ việc, vụ án do Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo và các vụ việc, vụ án do Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc…


Ngày 28/01/2019, VKSND tỉnh Phú Yên đã ban hành kế hoạch số 92/KH-VKS-P1 về thực hiện công tác đột phá “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác  thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự; tập trung giải quyết các vụ án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại”.


Thực hiện kế hoạch này, VKSND tỉnh Phú Yên đã ra soát, kiểm tra và lập danh sách các vụ án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại ở hai cấp tỉnh và huyện. Ngày 13/3/2019, VKSND tỉnh Phú Yên đã tổ chức họp lãnh đạo liên ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án tỉnh, có sự tham dự của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thống nhất: Phối hợp chặt chẽ, tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại ở hai cấp tỉnh và huyện. Ban cán sự đảng VKSND tỉnh phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại”. Sau đó, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đã xây dựng Dự thảo Chỉ thị, được Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên thẩm định, thống nhất.


Ngày 08/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TU “ Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại”.


Chỉ thị số 33-CT/TU nêu rõ: “Trong thời gian qua, các cơ quan tư pháp của tỉnh đã tăng cường phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, đạt nhiều kết quả quan trọng; hầu hết các vụ án trọng điểm, án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, vẫn còn nhiều vụ án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại nhưng chậm được giải quyết, gây bức xúc trong dư luận…”.


Để giải quyết cơ bản các vụ án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại, bảo đảm việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:


“1- Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự đảng VKSND tỉnh, Ban Cán sự đảng TAND tỉnh và các huyện, thị, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác cải cách tư pháp, Hiến pháp năm 2013 và các bộ luật, luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Đề cao trách nhiệm, vai trò của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết án hình sự; xác định chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của các cơ quan tố tụng. 


Chỉ đạo các cơ quan hữu quan và ngành dọc cấp dưới chủ động phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết dứt điểm án hình sự, nhất là các vụ án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại, không để kéo dài, quá hạn luật định; phân công cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trực tiếp tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án này.


Thường xuyên rà soát, đánh giá, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của ngành, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, đạo đức nghề nghiệp để xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.


2- Ban cán sự đảng VKSND tỉnh chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự đảng TAND tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm tra, rà soát và lập danh sách các vụ án tồn, án bị hủy (để điều tra, xét xử lại) chưa giải quyết xong, trên cơ sở đó chủ động trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của vụ án và đề ra biện pháp giải quyết dứt điểm. Hàng năm, tổng hợp tình hình, kết quả giải quyết các vụ án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) theo dõi, chỉ đạo”...


Ngoài việc yêu cầu các cơ quan tư pháp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; Chỉ thị số 33-CT/TU còn yêu cầu:


“…3- Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp và các ngành chức năng tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật trong nhân dân bằng nhiều hình thức, cách làm phù hợp, trong đó, chú trọng tuyên truyền pháp luật hình sự để nâng cao nhận thức pháp luật trong nhân dân, góp phần hạn chế vi phạm, tội phạm. Tham mưu thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp, phục vụ kịp thời, hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; khắc phục tình trạng án tồn đọng, kéo dài do vướng trong hoạt động giám định tư pháp; phát triển đội ngũ giám định tư pháp đủ về số lượng, đa dạng lĩnh vực, đảm bảo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp lý, phẩm chất đạo đức để phục vụ hoạt động tố tụng.


4- Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” và các chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan tư pháp tỉnh, thường trực các huyện, thị, thành ủy nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giải quyết án hình sự, nhất là các vụ án tồn đọng kéo dài qua nhiều năm chưa giải quyết dứt điểm, án bị hủy để điều tra, xét xử lại. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc giải quyết án của các đơn vị, địa phương để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.


5- Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị- xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế giám sát và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp; tăng cường giám sát chuyên đề đối với án hình sự, án tồn đọng, án bị hủy để điều tra, xét xử lại. Thường xuyên nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng chất vấn đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp tại các kỳ họp HĐND, nhất là trong việc giải quyết án hình sự tồn đọng, kéo dài, án bị hủy.


6- Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện”.


Ban cán sự đảng VKSND tỉnh sẽ xây dựng Kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU đối với VKSND hai cấp tỉnh và huyện; phối hợp với Công an tỉnh, TAND tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này trong thời gian tới.


GIANG HÀ

CÁC TIN KHÁC
TIN MỚI NHẤT
SỐ TRUY CẬP
Đang truy cập
33
Hôm nay
1020
Tháng hiện tại
57092
Tổng lượt truy cập
4710791
Trang Thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 21/07/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.
Trụ sở: 02C Điện Biên Phủ - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257.3535199 - Fax: 0257.3535174.
Email: banbientap@vkspy.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Lê Trung Hưng - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên.
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên thiết kế và giữ bản quyền.