Thứ Bảy, 26/09/2020 01:50 SA
LIÊN KẾT WEBSITE
VKSND tối cao ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành KSND
Thứ Năm, 30/01/2020 16:13 CH
phóng to bình thường thu nhỏ
Chia sẻ:
google

VKSND tối cao vừa ban hành Quyết định số 08/QĐ-VKSTC quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành KSND.


Theo đó, Quy tắc này quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành KSND trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong nội bộ cơ quan, trong quan hệ xã hội và trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị.


Quy tắc được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VVKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, VKSND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; khuyến khích áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác.


Việc ban hành Quy tắc nhằm mục đích bảo đảm sự liêm chính, văn minh, chuyên nghiệp, phù hợp với nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành KSND; bảo đảm việc công khai quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành KSND để nhân dân giám sát; là cơ sở để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tu dưỡng, rèn luyện bản thân; nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; là cơ sở để thực hiện việc giám sát, đánh giá về đạo đức, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và là một trong những căn cứ để cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc đánh giá, xếp loại khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và của ngành KSND.


Nội dung Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành KSND, bao gồm:
1. Quy tắc ứng xử chung: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của mình theo quy định của Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật tiếp công dân, các văn bản pháp luật khác có liên quan và quy định của ngành KSND.


2. Ứng xử trong thi hành nhiệm vụ, công vụ
- Quy tắc quy định những việc phải làm đối với công chức, viên chức và người lao động:
Khi làm việc tại công sở và trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ phải mặc trang phục, đi giày hoặc dép có quai hậu, đeo biển tên, phù hiệu, cấp hiệu theo đúng quy định của Ngành.
Giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, đơn vị, lãnh đạo và đồng nghiệp; thực hiện đúng quy định của Nhà nước về thời gian làm việc, nơi làm việc phải ngăn nắp, gọn gàng.
Có thái độ lịch sự, hòa nhã, tôn trọng, lắng nghe giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể các quy định liên quan đến việc giải quyết công việc khi giao tiếp với công dân hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.
Khi được phân công tham gia phiên tòa, phiên họp của Tòa án, phải thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Viện trưởng VKSND tối cao.
Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải thực hiện các quy định nói trên và các việc sau: Nghiêm túc thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; gương mẫu trong lối sống, trong công tác, giữ gìn đoàn kết nội bộ, đạo đức, tác phong, văn hóa trong đơn vị, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đúng đắn của công chức, viên chức và người lao động.
- Những việc không được làm đối với công chức, viên chức và người lao động:
Lợi dụng ảnh hưởng của mình can thiệp, tác động trái pháp luật đến người có trách nhiệm giải quyết vụ án, vụ việc; mạo danh cá nhân để giải quyết công việc; lợi dụng danh nghĩa tổ chức để giải quyết công việc của cá nhân.
Có thái độ hoặc hành vi quan liêu, cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc.
Làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật nghiệp vụ; làm mất, hư hỏng hoặc làm sai lệch hồ sơ, tài liệu của vụ án, vụ việc khi được giao giải quyết; dùng lời lẽ có tính chất xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với những người là đối tượng thi hành nhiệm vụ, công vụ hoặc gợi ý, đe dọa, bức ép, bắt buộc họ phải chấp nhận hay khai báo không khách quan, sai sự thật.
Từ chối các yêu cầu đúng pháp luật, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác, lợi ích tinh thần từ cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trái quy định của pháp luật, ảnh hưởng tiêu cực tới việc thực thi công vụ.
Mở nhạc, chơi điện tử và sử dụng các thiết bị giải trí cá nhân trong giờ làm việc; truy cập các trang mạng có nội dung không liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; làm việc riêng trong thực thi nhiệm vụ, công tác.
Để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình tham gia bào chữa hoặc tư vấn pháp lý trong những vụ án, vụ việc mà mình chỉ đạo hoặc trực tiếp giải quyết.
Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được làm những việc nói trên và các việc sau: Bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức cán bộ, kế toán, tài vụ, thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, đơn vị hoặc mua bán vật tư, hành hóa, giao dịch, ký kết hợp đồng phục vụ cho hoạt động của cơ quan, đơn vị nơi mình giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; sử dụng kinh phí, tài sản khác của Nhà nước, cơ quan, đơn vị làm quà tặng trái quy định của pháp luật; bao che hoặc làm ngơ cho công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của mình có hành vi tham nhũng hoặc vi phạm khác.


3. Ứng xử trong nội bộ cơ quan, đơn vị
- Những việc phải làm: Chấp hành quyết định của người lãnh đạo, quản lý; trong giao tiếp và khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, cấp dưới phải có thái độ lịch sự, tôn trọng, trung thực với cấp trên, đúng nguyên tắc chế độ thủ trưởng và theo cấp bậc.
Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; tích cực đóng góp ý kiến xây dựng, phát triển cơ quan, đơn vị; ứng xử có văn hóa với đồng nghiệp, tôn trọng giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; góp ý chân thành, không xúc phạm uy tín danh dự của đồng nghiệp, thân thiện, hợp tác, tôn trọng giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị.
Thường xuyên giữ gìn, bảo vệ và sử dụng đúng công năng của tài sản, trang thiết bị và phương tiện phục vụ công tác, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích.
Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, ngoài thực hiện các nội dung trên còn phải làm những việc gồm: Xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, đạo đức và văn hóa công vụ trong cơ quan, đơn vị; tôn trọng và phát huy dân chủ, kinh nghiệm, sự sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện nhiệm vụ; có trách nhiệm làm rõ đúng, sai rõ ràng đối với công chức, viên chức, người lao động khi có phản ánh, tố cáo mà chưa được xác minh, làm rõ.
Thường xuyên tổ chức, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành pháp luật của công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm theo Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành KSND.
- Những việc không được làm : Thực hiện không đúng thẩm quyền, lạm quyền, vượt quyền; đùn đẩy trách nhiệm cho người khác; vi phạm quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.
Có đơn thư nặc danh hoặc tố cáo không đúng sự thật gây mất đoàn kết nội bộ; trù dập, lợi dụng việc góp ý, phê bình làm tổn hại đến danh dự, uy tín của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Làm việc riêng, gây mất trật tự trong giờ làm việc; thờ cúng hoặc thực hiện hoạt động mê tín dị đoan khác trong phòng làm việc; hút thuốc lá tại cơ quan, phòng làm việc; sử dụng đồ uống có cồn ngay trước hoặc trong giờ làm việc; đánh bạc, tham gia các tệ nạn xã hội; sử dụng tài sản, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác vào mục đích cá nhân dưới mọi hình thức.
Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được làm những việc nói trên và các việc sau: Tặng quà, nhận quà tặng để thực hiện các hành vi trái pháp luật; sử dụng thông tin, tài liệu của cơ quan, đơn vị vì vụ lợi; tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan, đơn vị.


4. Ứng xử đối với cơ quan, tổ chức, cá nhận có quan hệ công tác: Ứng xử có văn hóa, tôn trọng danh dự, uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhận có quan hệ công tác; chân thành, có tinh thần hợp tác, phối hợp và hỗ trọ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhận có quan hệ công tác có thái độ, hành vi, phát ngôn không phù hợp thì phải bình tĩnh, chủ động, linh hoạt xử lý phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao và vị trí của Viện kiểm sát trong quan hệ công tác...


NGỌC THẢO

CÁC TIN KHÁC
TIN MỚI NHẤT

Thứ 2, 21/9/2020: 

07h00:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đ/c Viện trưởng đi công tác ngoài tỉnh (03 ngày).

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 kết luận kiểm tra tại VKS huyện Tuy An.

15h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuy An.

- Đ/c Liên - PVT làm việc với Lãnh đạo Phòng 9.

 

Thứ 3, 22/9/2020:

07h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại Trại giam Xuân Phước.

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 23/9/2020:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 5, 24/9/2020: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 21.

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 trực tiếp kiểm sát công tác tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan ANĐT Công an tỉnh (02 ngày).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án. 

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

15h30:

- Đ/c Thảo - PVT dự Lễ công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đ/c Đại tá Nguyễn Nhất Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

 

Thứ 6, 25/9/2020:

07h00:

- Đ/c Viện trưởng; Trưởng phòng 1, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng 15 và Văn phòng đi công tác huyện Sơn Hòa.

07h30:

- Đ/c Liên - PVT dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, tỉnh Phú Yên.

13h30:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát tại Phân trại Bình Sơn thuộc Trại giam Xuân Phước.

14h00:

- Họp nữ công quý 3/2020.

 

Thứ 7, 26/9/2020:

 Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 27/9/2020:

Phân công trực nghiệp vụ 

 

SỐ TRUY CẬP
Đang truy cập
5
Hôm nay
18
Tháng hiện tại
38097
Tổng lượt truy cập
4928297
Trang Thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên
Giấy phép số 01/GP-TTĐT ngày 21/07/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.
Trụ sở: 02C Điện Biên Phủ - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 0257.3535199 - Fax: 0257.3535174.
Email: banbientap@vkspy.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Lê Trung Hưng - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên.
© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên thiết kế và giữ bản quyền.