Thứ Năm, 13/05/2021 07:31 SA

Lịch công tác tuần 18 - năm 2021

Thứ 2, 03/5/2021: 

Nghỉ bù lễ 01/5

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan

Thứ 3, 04/5/2021: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng nghe Văn phòng báo cáo công tác.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 05/5/2021:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng  gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 5, 06/5/2021:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Đoàn thanh tra công bố kết luận thanh tra tại VKSND huyện Tây Hòa.

14h00:

- Họp Đảng ủy.

 

Thứ 6, 07/5/2021:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác văn thư, lưu trữ.

 

Thứ 7, 08/5/2021:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 09/5/2021:

Phân công trực nghiệp vụ 

 

CÁC Lịch công tác KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 10/5/2021: 

07h30:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

09h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

Thứ 3, 11/5/2021: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng tiếp xúc cử tri.

- Đ/c Liên - PVT làm việc với Ban sơ tuyển.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp tại Cơ quan ANĐT Công an tỉnh.

 

Thứ 4, 12/5/2021:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Họp Ủy ban kiểm sát nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

 

Thứ 5, 13/5/2021:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

- Đ/c Thảo - PVT họp tại Cục thi hành án dân sự tỉnh.

 

Thứ 6, 14/5/2021:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 15/5/2021:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 16/5/2021:

Phân công trực nghiệp vụ