Chủ Nhật, 26/06/2022 21:49 CH

Lịch công tác tuần 16 - năm 2022

Thứ 2, 18/4/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 19/4/2022: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

 Thứ 4, 20/4/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác. 

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 kiểm tra công tác THQCT, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, án tạm đình chỉ, đình chỉ tại VKSND huyện Đồng Xuân.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự họp tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 5, 21/4/2022: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

13h30:

- Đ/c Viện trưởng và Đoàn kiểm tra kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại VKSND huyện Sông Hinh.

 

Thứ 6, 22/4/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng tham gia Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại UBND huyện Sông Hinh.

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 kiểm tra công tác THQCT, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, án tạm đình chỉ, đình chỉ tại VKSND TP Tuy Hòa.

 

Thứ 7, 23/4/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 24/4/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

CÁC Lịch công tác KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 20/6/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 21/6/2022: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h50:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 báo cáo án tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 4, 22/6/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa VIII.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Thường trực Đảng ủy nghe các chi bộ báo cáo đề án nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 (Văn phòng Đảng ủy dự).

 

Thứ 5, 23/6/2022: 

08h00:

- Họp toàn thể đảng viên nghe đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ 06 tháng đầu năm 2022.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 24/6/2022:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Họp Ban cán sự đảng quý II/2022.

15h30:

- Họp Hội đồng thi đua.

 

Thứ 7, 25/6/2022:

07h30:

- Đ/c Thanh - PVT dự Hội thi “tìm hiểu phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Phú Yên năm 2022”.

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 26/6/2022:

Phân công trực nghiệp vụ