Thứ Ba, 16/08/2022 04:20 SA

Lịch công tác tuần 22 - năm 2022

Thứ 2, 30/5/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h30:

- Họp giao ban lãnh đạo Viện.

13h30:

- Đ/c Thanh - PVT, đ/c Thảo - PVT và Phòng 1 họp liên ngành tư pháp tại Trại giam Xuân Phước.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 31/5/2022: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Họp Ban Chấp hành Công đoàn.

15h30:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

 Thứ 4, 01/6/2022:

08h00:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 1 báo cáo án.

 

 Thứ 5, 02/6/2022: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Họp Hội đồng thi đua khen thưởng.

15h30: 

- Họp Lãnh đạo Viện nghe Văn phòng báo cáo công tác.

 

Thứ 6, 03/6/2022:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố dự thảo kết luận tại Chi cục thi hành án dân sự TX Đông Hòa.

15h00:

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 7, 04/6/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 05/6/2022:

07h30:

- Đ/c Thảo - PVT dự Hội thao Khối thi đua nội chính.

Phân công trực nghiệp vụ 

 

CÁC Lịch công tác KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 15/8/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 16/8/2022: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 4, 17/8/2022:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT và Thanh tra - khiếu tố trực tiếp kiểm sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (03 ngày).

- Đ/c Thảo - PVT đi công tác cấp huyện (03 ngày).

 

Thứ 5, 18/8/2022: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT làm việc với lãnh đạo Phòng 9.

  

Thứ 6, 19/8/2022:

08h00:

- Hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm sát tháng 8/2022.

 

Thứ 7, 20/8/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 21/8/2022:

Phân công trực nghiệp vụ