Thứ Năm, 29/09/2022 18:48 CH

Lịch công tác tuần 28 - năm 2022

Thứ 2, 11/7/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Họp giao ban lãnh đạo Viện.

09h00:

- Họp Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện, Ủy ban kiểm sát nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 12/7/2022: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng đi công tác ngoài tỉnh (02 ngày).

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT tham gia tiếp dân trực tuyến tháng 7/2022.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành tại Thanh tra tỉnh.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 13/7/2022:

08h00:

- Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 của ngành KSND.

- Đ/c Thảo - PVT đi công tác cấp huyện (03 ngày).

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

15h00:

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 5, 14/7/2022: 

07h30:

- Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2022.

14h00:

- Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU của BTV Tỉnh ủy.

16h20:

- Lễ ký kết Chương trình phối hợp về ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số giữa VKSND tỉnh với Sở thông tin truyền thông tỉnh Phú Yên.

 

Thứ 6, 15/7/2022:

07h30:

- Đ/c Viện trưởng - thành viên BCĐ CCTP tỉnh tham gia kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CCTP năm 2022 tại Sơn Hòa.

13h30:

- Đ/c Viện trưởng - thành viên BCĐ CCTP tỉnh tham gia kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CCTP năm 2022 tại Tuy An.

 

Thứ 7, 16/7/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 17/7/2022:

Phân công trực nghiệp vụ 

 

CÁC Lịch công tác KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 26/9/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h30:

- Tổng vệ sinh cơ quan, cắt tỉa cây xanh để phòng, chống bão Noru.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 27/9/2022: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp chi bộ.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT đi công tác huyện (3 ngày).

09h00:

- Đ/c Liên - PVT dự họp tại TAND tỉnh.

14h00:

- Họp Ban cán sự đảng quý 3/2022.

  

Thứ 4, 28/9/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến giữa Thường trực BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực với  BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

13h45:

- Hội nghị tập huấn “kỹ năng THQCT, kiểm sát việc áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản cho Nhà nước trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ”.

 

Thứ 5, 29/9/2022: 

08h00:

- Hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm sát quý 3/2022.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng và Đoàn thanh tra công bố kết luận thanh tra VKSND TX Sông Cầu.

  

Thứ 6, 30/9/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kiểm điểm tự phê bình và phê bình công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị chuyên đề “Nhận diện vi phạm, tội phạm trong hoạt động ngân hàng ở khu vực Miền Trung- Tây Nguyên”.

- Sinh hoạt nữ công quý 3/2022.

 

Thứ 7, 01/10/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 02/10/2022:

Phân công trực nghiệp vụ