Chủ Nhật, 04/06/2023 14:15 CH

Lịch công tác tuần 21 - năm 2023

Thứ 2, 22/5/2023:  

07h30:

- Hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm sát tháng 5/2023 (1/2 ngày).

14h00:

- Đ/c Viện trưởng tham gia Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND tỉnh tại TAND huyện Phú Hòa.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.
 

Thứ 3, 23/5/2023: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT dự Hội nghị trực tuyến tập huấn kỹ năng giải quyết các vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

- Đ/c Liên - PVT tham gia Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND tỉnh tại TAND TX Đông Hòa.

 

Thứ 4, 24/5/2023: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp tại công an tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành tại CQĐT Công an tỉnh.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.
 

Thứ 5, 25/5/2023:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng tham gia Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND tỉnh tại TAND TP Tuy Hòa.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

 

Thứ 6, 26/5/2023:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an huyện Sông Hinh và kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tại VKSND huyện Sông Hinh.

 

Thứ 7, 27/5/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 28/5/2023:

Phân công trực nghiệp vụ 

 

CÁC Lịch công tác KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 29/5/2023:  

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Tuy Hòa.

08h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.
 

Thứ 3, 30/5/2023: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT tham dự tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ tại TX Đông Hòa (02 ngày).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT tham gia Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND tỉnh tại TAND tỉnh.

 

Thứ 4, 31/5/2023: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến tập huấn về quản lý đầu tư trong ngành KSND (01 ngày).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.
 

Thứ 5, 01/6/2023:

07h30:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 1 báo cáo án.

08h00:

- Họp Hội đồng thi đua.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh.

15h30:

- Tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con công chức, người lao động cơ quan.

 

Thứ 6, 02/6/2023:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Họp Ủy ban kiểm sát nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 03/6/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 04/6/2023:

Phân công trực nghiệp vụ