Thứ Tư, 22/03/2023 01:12 SA

VKSND tối cao thông báo chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại các hội nghị về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật

Ngày 04/8/2020, VKSND tối cao ban hành văn bản số 563/TB-VKSTC thông báo chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại các hội nghị về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.


Theo Thông báo số 563/TB-VKSTC, trong tháng 5/2020, VKSND tối cao đã tổ chức 3 hội nghị, gồm: Hội nghị tổng kết 5 năm thi hành Luật Phá sản năm 2014 và Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND; Hội nghị tập huấn về pháp luật đất đai trong ngành Kiểm sát nhân dân; Hội nghị tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.


Tại các hội nghị nói trên, Viện trưởng VKSND tối cao đã chỉ đạo một số nội dung như sau:


1. Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND các cấp quán triệt đầy đủ về tầm quan trọng của công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính đến công chức trong đơn vị; xác định rõ khâu công tác này thực hiện nhiệm vụ chính trị, pháp lý của Ngành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý hành chính nhà nước, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, nhất là đối với những địa phương xảy ra nhiều tranh chấp, khiếu kiện liên quan tới đất đai.


Quá trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật; đồng thời, đáp ứng yêu cầu về chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương nhằm giảm thiểu xung đột và hạn chế phát sinh điểm “nóng”, khiếu kiện phức tạp. Chủ động phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước nhằm bảo đảm việc ban hành các quyết định hành chính, thực hiện các hành vi hành chính đúng pháp luật, giảm thiểu tối đa việc phát sinh những khiếu kiện hành chính.


2. Viện trưởng VKSND các cấp trực tiếp chỉ đạo công tác này; nghe báo cáo và chỉ đạo về quan điểm, đường lối, nhất là các vụ án liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND và Chủ tịch UBND các cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai.


Viện kiểm sát các cấp tích cực thực hiện quyền yêu cầu; kịp thời phát hiện những vi phạm trong bản án, quyết định của cơ quan Tòa án để thực hiện quyền kháng nghị; khi phát hiện các vi phạm pháp luật của Tòa án và các cơ quan hữu quan trong giải quyết án hành chính thì phải xem xét kịp thời ban hành kiến nghị. Đồng thời, tăng cường phối hợp với Tòa án và các cơ quan hữu quan trong giải quyết các vụ án hành chính; chủ động đề xuất, kiến nghị với cấp ủy địa phương chỉ đạo cơ quan hành chính nhà nước chấp hành các quy định của pháp luật tố tụng hành chính, nhất là việc tổ chức đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính.


3. Giao Vụ 10 chủ trì, phối hợp với Vụ 14 tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao ban hành Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật Phá sản năm 2014; Báo cáo sơ kết 5 năm thi hành Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/1/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong ngành Kiểm sát nhân dân; Quy chế công tác kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai; Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc theo thủ tục phá sản. Tham mưu việc phối hợp với đơn vị chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường biên tập, ban hành tài liệu hỏi và đáp một số vấn đề pháp luật về đất đai phục vụ công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính; xuất bản cuốn sách về nghiệp vụ công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, phá sản trên cơ sở tập tài liệu hội nghị tập huấn chuyên sâu.


Chủ trì, phối hợp với Vụ 8, Vụ 14, Văn phòng VKSND tối cao và các đơn vị liên quan rà soát để sửa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc theo thủ tục phá sản và xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.


4. Giao Vụ 14 chủ trì, phối hợp với Vụ 10 và các đơn vị liên quan tập hợp, nghiên cứu những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị và Viện kiểm sát địa phương để tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao ban hành cẩm nang giải đáp, hướng dẫn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về nhận thức áp dụng pháp luật trong quá trình thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật. Thường xuyên cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới để hướng dẫn thực hiện thống nhất công tác kiểm sát này trong toàn Ngành. Tổng hợp những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn áp dụng pháp luật để tham mưu Viện trưởng VKSND tối cao kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung luật và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành.


5. Viện kiểm sát các cấp chú trọng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự đào tạo, bồi dưỡng, rút kinh nghiệm nghiệp vụ cho công chức đang thực hiện công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.


6. Giao Vụ 15 tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng công chức, Kiểm sát viên cho các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp thực hiện tốt công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.


GIANG HÀ

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 20/03/2023: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự trực tuyến phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 21/03/2023: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 kiểm tra liên ngành việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với CQĐT TP Tuy Hòa.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 22/03/2023:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Họp Ban cán sự đảng quý 1/2023.

 

Thứ 5, 23/03/2023:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 6, 24/03/2023:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 kiểm tra liên ngành việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với CQĐT huyện Tây Hòa.

 

Thứ 7, 25/03/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 26/03/2023:

Phân công trực nghiệp vụ