Thứ Bảy, 22/01/2022 02:54 SA

Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên báo cáo công tác năm 2021 tại kỳ họp thứ V HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều ngày 07/12/2021, đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư ban cán sự đảng, Viện trưởng đã trình bày báo cáo kết quả công tác của VKSND tỉnh năm 2021 và nhiệm vụ công tác năm 2022 tại kỳ họp thứ V HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Đ/c Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh trình bày báo cáo tại Kỳ họp 

Theo báo cáo, mặc dù trong năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, lây lan nhanh trên phạm vi cả nước, gây thiệt hại lớn đến tính mạng, sức khỏe của Nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội; tỉnh Phú Yên phải thực hiện giãn cách xã hội theo các Chỉ thị 15/CT-TTg, 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. VKSND tỉnh Phú Yên xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành”. Trong tình hình dịch bệnh đó, VKSND tỉnh Phú Yên xác định công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm phải được tăng cường; tuy tội phạm xảy ra tăng so với năm 2020 (đã khởi tố 567 vụ 874 bị can  tăng 49 vụ 100 bị can) nhưng VKSND hai cấp tỉnh và huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp kịp thời trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Tội phạm về an ninh quốc gia: Khởi tố 02 vụ 02 bị can (chiếm 0,35 %, bằng so với cùng kỳ); tội phạm về kinh tế, sở hữu và môi trường: Khởi tố 260 vụ 246 bị can (chiếm 45,9%, tăng 15 vụ 07 bị can), nổi lên là tội hủy hoại rừng tăng 26 vụ (đã khởi tố 30 vụ); tội phạm về tham nhũng, chức vụ: Khởi tố 05 vụ 59 bị can (chiếm 0,9%, tăng 02 vụ 47 bị can); tội phạm về trật tự an toàn xã hội: Khởi tố 247 vụ 461 bị can (chiếm 43,6%, tăng 15 vụ 04 bị can), nổi lên là tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (tăng 15 vụ), trong khi đó tội cố ý gây thương tích giảm mạnh (giảm 17 vụ); xuất hiện tội phạm mới (tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép). Tội phạm về ma túy: khởi tố 52 vụ 105 bị can (chiếm 9,2%, tăng 18 vụ 48 bị can). Tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp: Khởi tố 01 vụ 01 bị can (chiếm 0,2%, giảm 01 vụ 06 bị can). Nguyên nhân chủ yếu là do công tác quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội ở một số lĩnh vực có lúc, có nơi chưa kịp thời, chặt chẽ. Ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân chưa nghiêm; công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên, kịp thời. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; đấu tranh phòng, chống tội phạm chưa đáp ứng yêu cầu đề ra…

Tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, lao động… xảy ra 5.059 vụ, việc (giảm 445 vụ, việc so với cùng kỳ năm 2020), chủ yếu liên quan đến quyền sử dụng đất, hợp đồng vay tài sản, quan hệ hôn nhân, gia đình... Nguyên nhân chủ yếu là do việc hòa giải tại cơ sở có lúc, có nơi chưa kịp thời; vi phạm cam kết trong hợp đồng, quá trình thực hiện các dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng phát sinh giá trị bồi thường đất, người bị thu hồi cho rằng bị thiệt hại, đền bù không thỏa đáng nên khiếu kiện, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đúng...

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THQCT và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Tỷ lệ giải quyết tin báo đạt 85%.Trực tiếp kiểm sát tại CQĐT 10 lượt. Yêu cầu CQĐT khởi tố 05 vụ 11 bị can; thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố 01 vụ 01 bị can; hủy bỏ quyết định không khởi tố 02 vụ; hủy bỏ quyết định đình chỉ của CQĐT 01 vụ 01 bị can. Kiểm sát 100% các vụ án ngay từ khi khởi tố, kịp thời đề ra 656 yêu cầu điều tra. Tỷ lệ giải quyết án của CQĐT đạt 68%. Phối hợp với CQĐT, Tòa án chọn, giải quyết 41 vụ án trọng điểm (đạt 7,2%, vượt 2,2%). Tỷ lệ giải quyết án của VKS đạt 92,4%; VKS trả hồ sơ điều tra bổ sung chiếm tỷ lệ 1,4%. Đã THQCT, KSXX 371 vụ 737 bị cáo theo thủ tục sơ thẩm, 90 vụ 175 bị cáo theo thủ tục phúc thẩm. Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung chiếm tỷ lệ 03%. Ban hành kháng nghị phúc thẩm mới 11 vụ 28 bị cáo. Tòa án xét xử chấp nhận 24/24 bị cáo (đạt 100%). Báo cáo VKSND cấp cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 03 vụ 07 bị cáo. Phối hợp với Tòa án tổ chức 76 phiên tòa sơ, phúc thẩm rút kinh nghiệm, trong đó có 03 phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến (có số hóa hồ sơ).

Viện KSND tỉnh đã trực tiếp kiểm sát 33 lượt Nhà tạm giữ, Trại tạm giam; ban hành 10 văn bản yêu cầu Nhà tạm giữ, Trại tạm giam tự kiểm tra việc tạm giữ, tạm giam và thông báo kết quả cho VKS; trực tiếp kiểm sát Trại giam Xuân Phước, cơ quan THAHS 10 lượt và 41 UBND cấp xã có bị án treo, cải tạo không giam giữ. Tiến hành phúc tra 100% kiến nghị đã ban hành. Kiểm sát chặt chẽ, đảm bảo đúng pháp luật việc xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 945 phạm nhân, xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 22 phạm nhân, việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá cho 37 phạm nhân, rút ngắn thời gian thử thách của án treo, thời gian cải tạo không giam giữ 108 bị án, giảm thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính 19 trường hợp. Ban hành 02 văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp và Tòa án tự kiểm tra, 40 văn bản yêu cầu UBND xã tự kiểm tra công tác thi hành án hình sự và thông báo kết quả cho VKS. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự trong việc tổ chức thi hành các vụ việc phức tạp, kéo dài. Đã kiểm sát 5.645 quyết định thi hành án dân sự; kiểm sát việc, cưỡng chế, kê biên tài sản, tiêu hủy vật chứng, định giá 164 vụ. Tiến hành phúc tra việc thực hiện 100% kiến nghị đã ban hành. Trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án 177 việc. Trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan thi hành án dân sự 10 cuộc. Tăng cường thực hiện các phương thức kiểm sát thi hành án dân sự. Ban hành 01 yêu cầu tự kiểm tra việc tổ chức thi hành án; yêu cầu cung cấp 04 hồ sơ đôn đốc thi hành án hành chính. Thụ lý kiểm sát 4.891 vụ, việc theo thủ tục sơ thẩm; 168 vụ, việc theo thủ tục phúc thẩm. Kiểm sát giải quyết 3.144 vụ, việc. Còn lại 1.915 vụ, việc. Ban hành kháng nghị phúc thẩm 22vụ. Tòa án đã xét xử chấp nhận kháng nghị 12/15 vụ(đạt 73%). Báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 10 vụ. Phối hợp với Tòa án tổ chức 48 phiên tòa rút kinh nghiệm. VKSND hai cấp tỉnh và huyện đã tiếp 193 lượt công dân (giảm 15 lượt), tiếp nhận 709 đơn (tăng 08 đơn). Đã giải quyết 58/58 đơn thuộc thẩm quyền (đạt 100%). Trực tiếp kiểm sát tại các cơ quan tư pháp 07 lượt.

Năm 2021, VKSND tỉnh tiếp tục xác định công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự làm nhiệm vụ trọng tâm, chọn công tác “nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” làm khâu đột phá. Tổ chức thành công cuộc thi “Xây dựng Bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm giải quyết vụ án hành chính”. Quyết liệt chỉ đạo nghiêm việc chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ xuyên suốt quan trọng hàng đầu; tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 08/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết án tồn, án bị hủy để điều tra, xét xử lại”; đã xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án lớn, trong đó có nhiều bị can từng đảm trách các chức vụ trong cơ quan nhà nước; tạo hiệu ứng tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của tỉnh nhà.

Qua thực hiện nhiệm vụ chức năng của ngành, VKSND hai cấp đã kịp thời ban hành 144 kiến nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp sửa chữa, khắc phục vi phạm và 29 kiến nghị đối với UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về các giải pháp để phòng tránh vi phạm được các đơn vị chấp nhận và chỉ đạo thực hiện. Nhiều kiến nghị phòng ngừa đạt hiệu quả cao như kiến nghị đối với Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quản lý đất đai, UBND tỉnh đã có văn bản trả lời chấp nhận kiến nghị và chỉ đạo UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, có kế hoạch triển khai thực hiện, đảm bảo việc giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định pháp luật; Kiến nghị đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh về các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh; kiến nghị đối với Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh thực hiện các giải pháp và kiểm điểm làm rõ nguyên nhân sai phạm, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018; kiến nghị đối với Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa xử lý vi phạm của đảng viên, cán bộ, trưởng thôn trong công tác thi hành án dân sự....

Năm 2022, Viện KSND tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương; bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, tăng cường trách nhiệm của VKS đối với hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng của KSV tại phiên tòa, nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Tăng cường kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động; kiểm sát tạm giữ, tạm giam, kiểm sát thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ theo Nghị quyết của Quốc hội, Hệ thống chỉ tiêu của VKSND tối cao. 

Không ngừng đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở” và phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” của VKSND tối cao; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; phát huy đoàn kết, gương mẫu trong công việc, lối sống và thực hiện chuẩn mực đạo đức của người cán bộ kiểm sát. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, đơn vị trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng; cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, KSV “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; phương châm “Thân thiện, nghĩa tình; tận tụy, trách nhiệm; kỷ cương, kỷ luật” của Tỉnh ủy Phú Yên và lời dạy của Bác Hồ đối với người cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”… 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 17/10/2018 của Tỉnh ủy về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phòng chống tham nhũng, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong Ngành. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác nghiệp vụ. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc. Quản lý chặt chẽ nguồn ngân sách được cấp, hỗ trợ; sử dụng tài chính, tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2022; tổ chức các hoạt động ý nghĩa lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 62 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2022)...

Bích Trâm

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 17/01/2022: 

08h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Họp Hội đồng kiểm điểm công chức.

15h30:

- Đ/c Viện trưởng họp tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 3, 18/01/2022: 

08h00:

- Họp lãnh đạo Viện nghe Văn phòng báo cáo công tác.

08h30:

- Họp Lãnh đạo Viện cho ý kiến xử lý vi phạm đối với các cá nhân VKSND huyện Tuy An (Trưởng phòng dự).

14h00:

- Đ/c Viện trưởng thăm, chúc tết tại TAND tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

 

Thứ 4, 19/01/2022:

09h00:

- Đ/c Viện trưởng họp Tỉnh ủy.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng thăm, tặng quà nguyên Lãnh đạo Viện.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án. 

 

Thứ 5, 20/01/2022: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng thăm, tặng quà nguyên Lãnh đạo Viện; các đồng chí cán bộ hưu trí.

- Đ/c Thanh -  PVT và lãnh đạo Phòng 1 họp tại Ban Nội chính Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 21/01/2022:

07h30:

- Đ/c Viện trưởng thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Xuân Nam (thị xã Đông Hòa).

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

13h30:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh.

 

Thứ 7, 22/01/2022:

07h00:

- Đ/c Viện trưởng thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Phước Tân, Sơn Nguyên (huyện Sơn Hòa).

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 23/01/2022:

07h00:

- Đ/c Viện trưởng thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Nam và Hòa Tâm (thị xã Đông Hòa).

Phân công trực nghiệp vụ