Thứ Năm, 20/06/2024 13:21 CH
Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi (vòng 2) kỳ thi tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023
Thông báo sơ tuyển thí sinh đăng ký thi tuyển vào trường ĐHKS Hà Nội 2024
Thông báo điểm thi tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023 (vòng 2) và thủ tục phúc khảo
Kết luận Chỉ đạo của Viện trưởng VKSNDTC tại HN giao ban quý II năm 2024 của VKSNDTC
Thông báo v/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023 (vòng 2)
Quyết định về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý I năm 2024
Quyết định về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024
Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển công chức đợt 2 năm 2023
Thông báo Lịch sơ tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát (đợt 2 năm 2023)
Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Quyết định về việc công bố công khai dự toán chi NSNN năm 2024
Thông báo tuyển dụng công chức nghiệp vụ Kiểm sát (đợt 2 năm 2023)
Thông báo về danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức chuyên môn nghiệp vụ khác năm 2023
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán

Tin mới nhất

Thứ 2, 17/6/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

09h00:

- Họp Hội đồng tuyển dụng (tại phòng hợp, mời Lãnh đạo Viện và Ban giám sát dự).

09h30:

- Họp Hội đồng nâng lương.

10h00:

- Họp Lãnh đạo VKSND tỉnh, đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Phòng Tổ chức cán bộ cho ý kiến về việc thực hiện tinh giản biên chế.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án. 

 

Thứ 3, 18/6/2024: 

08h00:

- Lãnh đạo Viện nghe Văn phòng báo cáo công tác.

09h00:

- Họp UBKS mở rộng thông qua Báo cáo của Viện trưởng VKSND tỉnh về công tác của VKSND trong 06 tháng đầu năm 2024 tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tại phòng họp, thành phần: Lãnh đạo Viện; thành viên Ủy ban kiểm sát, Trưởng phòng, Phó Chánh Thanh tra phụ trách, Phó Chánh Văn phòng phụ trách và công chức làm công tác thống kê, tổng hợp của Văn phòng).

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 19/6/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 5, 20/6/2024:  

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị BCH Công đoàn Viện chức tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 21/6/2024:

08h00:

- Đ/c Thanh - Bí thư Đảng ủy, PVT dự Đại hội chi đoàn VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2024-2027.

14h00:

- Lãnh đạo Viện dự Đại hội Chi Hội luật gia, nhiệm kỳ 2024-2029.

 

Thứ 7, 22/6/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 23/6/2024:

Phân công trực nghiệp vụ