Chủ Nhật, 01/08/2021 21:43 CH

Lịch công tác tuần 29 - năm 2021

Thứ 2, 19/7/2021: 

08h00:

- Lãnh đạo Viện làm việc tại cơ quan.

 

Thứ 3, 20/7/2021: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

 

Thứ 4, 21/7/2021:

08h00:

- Đảng ủy kiểm tra, giám sát tại Chi bộ Phòng 1.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- UBKT Đảng ủy kiểm tra giám sát tại Chi bộ Phòng 9

 

Thứ 5, 22/7/2021:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT  nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Họp Ban soạn thảo đề thi và đáp án cuộc thi “Xây dựng Bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm giải quyết vụ án hành chính”.

 

Thứ 6, 23/7/2021:

08h00:

- Họp Hội đồng sáng kiến.

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

 Thứ 7, 24/7/2021:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 25/7/2021:

Phân công trực nghiệp vụ

 

CÁC Lịch công tác KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 26/7/2021: 

09h30:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

 

Thứ 3, 27/7/2021: 

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 4, 28/7/2021:

08h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 5, 29/7/2021:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

 

Thứ 6, 30/7/2021:

07h00:

- Đ/c Viện trưởng làm việc tại cơ quan.

 

 Thứ 7, 31/7/2021:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 01/8/2021:

Phân công trực nghiệp vụ