Chủ Nhật, 26/06/2022 21:11 CH

Lịch công tác tuần 18 - năm 2022

Thứ 2, 02/5/2022: 

Nghỉ bù lễ 30/4

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan

 

Thứ 3, 03/5/2022: 

Nghỉ bù lễ 1/5

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan

 

 Thứ 4, 04/5/2022:

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

15h00: 

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 5, 05/5/2022: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

- Đ/c Thảo - PVT tham gia tiếp dân trực tuyến với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

13h30:

- Hội nghị công tác quy hoạch cán bộ của Đảng ủy:

+Bước 2: Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 1 (thành phần: Ban Chấp hành Đảng bộ).

+Bước 3: Hội nghị cán bộ chủ chốt (thành phần: các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ; bí thư, phó bí thư các chi bộ và trưởng các tổ chức đoàn thể).

+Bước 4: Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2 (thành phần: Ban Chấp hành Đảng bộ).

15h30:

- Họp Đảng ủy.

16h30:

- Lãnh đạo Viện nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

 

Thứ 6, 06/5/2022:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

13h30:

- Đ/c Viện trưởng và Đoàn kiểm tra kiểm tra quy chế dân chủ tại VKSND huyện Sông Hinh.

 

Thứ 7, 07/5/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 08/5/2022:

Phân công trực nghiệp vụ 

 

CÁC Lịch công tác KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 20/6/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 21/6/2022: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h50:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 báo cáo án tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 4, 22/6/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa VIII.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Thường trực Đảng ủy nghe các chi bộ báo cáo đề án nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 (Văn phòng Đảng ủy dự).

 

Thứ 5, 23/6/2022: 

08h00:

- Họp toàn thể đảng viên nghe đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ 06 tháng đầu năm 2022.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 24/6/2022:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Họp Ban cán sự đảng quý II/2022.

15h30:

- Họp Hội đồng thi đua.

 

Thứ 7, 25/6/2022:

07h30:

- Đ/c Thanh - PVT dự Hội thi “tìm hiểu phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Phú Yên năm 2022”.

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 26/6/2022:

Phân công trực nghiệp vụ