Thứ Ba, 16/08/2022 05:14 SA

Lịch công tác tuần 24 - năm 2022

Thứ 2, 13/6/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng tiếp xúc cử tri (03 ngày).

- Đ/c Liên - PVT dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị tại Tỉnh ủy.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Ban sơ tuyển báo cáo công tác.

 

Thứ 3, 14/6/2022: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố kết luận trực tiếp kiểm sát tại Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 dự Hội nghị khen thưởng thành tích phòng, chống tội phạm tại Công an tỉnh.

 

Thứ 4, 15/6/2022:

07h30:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát tại Công an TX Đông Hòa.

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp tại Cơ quan ANĐT Công an tỉnh.

08h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 5, 16/6/2022: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Chánh Văn phòng dự Hội nghị sơ kết Cụm thi đua số 8 tại Quảng Ngãi.

- Đ/c Thảo - PVT đi công tác cấp huyện.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng và Đoàn thanh tra kết luận thanh tra tại VKSND TX Đông Hòa.

 

Thứ 6, 17/6/2022:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT đi công tác cấp huyện.

 

Thứ 7, 18/6/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 19/6/2022:

Phân công trực nghiệp vụ 

 

CÁC Lịch công tác KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 15/8/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 16/8/2022: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 4, 17/8/2022:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT và Thanh tra - khiếu tố trực tiếp kiểm sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (03 ngày).

- Đ/c Thảo - PVT đi công tác cấp huyện (03 ngày).

 

Thứ 5, 18/8/2022: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT làm việc với lãnh đạo Phòng 9.

  

Thứ 6, 19/8/2022:

08h00:

- Hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm sát tháng 8/2022.

 

Thứ 7, 20/8/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 21/8/2022:

Phân công trực nghiệp vụ