Thứ Ba, 31/01/2023 23:39 CH

Lịch công tác tuần 44 - năm 2022

Thứ 2, 31/10/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

-  Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 3, 01/11/2022: 

07h45:

- Đ/c Viện trưởng dự họp HĐND tỉnh.

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án do VKSNDTC tổ chức.

14h00:

- Họp toàn thể đảng viên nghe quán triệt các Quy định số 58-QĐ/TW, số 80-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 20-CT/TU của BTV Tỉnh ủy.

 

Thứ 4, 02/11/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng tiếp xúc cử tri (03 ngày).

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Họp Ban Chấp hành Công đoàn.

15h30:

- Họp Đảng ủy.

 

Thứ 5, 03/11/2022:

08h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thanh - PVT dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của BCT, Kế hoạch số 99-KH/TU của BTV Tỉnh ủy tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Thảo - PVT đi công tác cấp huyện.

 

Thứ 6, 04/11/2022:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT dự chỉ đạo Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

 

Thứ 7, 05/11/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 06/11/2022:

Phân công trực nghiệp vụ  

 

CÁC Lịch công tác KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 30/01/2023: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT làm việc với lãnh đạo Phòng 9.

 

Thứ 3, 31/01/2023: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng; lãnh đạo Phòng 15, Văn phòng dự lễ công bố bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng VKSND huyện Tuy An.

 

Thứ 4, 01/02/2023:

08h00:

- Hội nghị toàn thể đảng viên Đảng bộ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023; tổng kết công tác Đảng bộ năm 2022.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành chọn án điểm (tại phòng họp).

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

15h30:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT họp liên ngành bàn giải quyết án (tại phòng họp).

 

Thứ 5, 02/02/2023:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 03/02/2023:

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành bàn giải quyết án (tại phòng họp).

15h30:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT họp liên ngành bàn giải quyết án (tại phòng họp).

 

Thứ 7, 04/02/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 05/02/2023:

Phân công trực nghiệp vụ