Thứ Ba, 31/01/2023 23:38 CH

Lịch công tác tuần 45 - năm 2022

Thứ 2, 07/11/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

-  Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Họp Hội đồng xử lý trách nhiệm công chức.

- Đ/c Thanh - PVT nghiệm thu công trình trụ sở VKSND huyện Tuy An.

 

Thứ 3, 08/11/2022: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 09/11/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng; Lãnh đạo các Phòng 7, 8, 9, 15, Văn phòng, Thanh tra kiểm tra toàn diện và việc thực hiện Quy chế dân chủ tại VKS huyện Sơn Hòa.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- BCH Công đoàn VKSND tỉnh làm việc với BCH Công đoàn Viên chức tỉnh.

- Đ/c Thảo - PVT làm việc với Đảng ủy xã Hòa Kiến.

 

Thứ 5, 10/11/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng và Đoàn thanh tra công bố kết luận thanh tra tại VKSND huyện Tây Hòa.

- Đ/c Thanh - PVT tham gia tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghiệm thu công trình trụ sở VKSND huyện Tuy An.

 

Thứ 6, 11/11/2022:

08h00:

- Họp Ủy ban kiểm sát mở rộng thông qua báo cáo Hội đồng nhân dân năm 2022.

09h30:

- Họp Hội đồng thanh lý.

13h30:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 dự Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp tại Trại giam Xuân Phước.

14h00:

- Họp Hội đồng thanh lý tài sản.

 

Thứ 7, 12/11/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 13/11/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học Phú Yên.

 

Phân công trực nghiệp vụ  

 

CÁC Lịch công tác KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 30/01/2023: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT làm việc với lãnh đạo Phòng 9.

 

Thứ 3, 31/01/2023: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng; lãnh đạo Phòng 15, Văn phòng dự lễ công bố bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng VKSND huyện Tuy An.

 

Thứ 4, 01/02/2023:

08h00:

- Hội nghị toàn thể đảng viên Đảng bộ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023; tổng kết công tác Đảng bộ năm 2022.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành chọn án điểm (tại phòng họp).

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

15h30:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT họp liên ngành bàn giải quyết án (tại phòng họp).

 

Thứ 5, 02/02/2023:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 03/02/2023:

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành bàn giải quyết án (tại phòng họp).

15h30:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT họp liên ngành bàn giải quyết án (tại phòng họp).

 

Thứ 7, 04/02/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 05/02/2023:

Phân công trực nghiệp vụ