Thứ Năm, 22/02/2024 09:09 SA

Lịch công tác tuần 46 - năm 2022

Thứ 2, 14/11/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

-  Đ/c Viện trưởng nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

09h00:

- Đ/c Viện trưởng họp Tỉnh ủy.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 15/11/2022: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy và UBKT Đảng ủy kiểm tra giám sát chi bộ Văn phòng tổng hợp.

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 4, 16/11/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm QPAN vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS thành phố Tuy Hòa.

 

Thứ 5, 17/11/2022:

08h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS huyện Sơn Hòa.

14h30:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT, Trưởng Phòng 1 họp tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 18/11/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh (cả ngày).

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến giao ban công tác khu vực Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ II năm 2022.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

 

Thứ 7, 19/11/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 20/11/2022:

Phân công trực nghiệp vụ  

 

CÁC Lịch công tác KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 19/02/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng nghe Phòng 15 báo cáo công tác sơ tuyển đối với  thí sinh đăng ký dự tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát.

 

Thứ 3, 20/02/2024: 

08h00:

- Hội đồng tuyển dụng tiến hành sơ tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát (tại hội trường).

- Ban giám sát giám sát quá trình sơ tuyển.

 

Thứ 4, 21/02/2024: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo công tác.

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành chọn án điểm (tại phòng họp VKSND tỉnh).

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 5, 22/02/2024: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo công tác.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

15h00:

- Lãnh đạo Viện dự Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp.

 

Thứ 6, 23/02/2024:

08h00:

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 - 2025 do Tỉnh ủy tổ chức (toàn thể đảng viên dự tại điểm cầu VKSND tỉnh).

 

Thứ 7, 24/02/2024: 

Phân công trực cơ quan  

 

Chủ nhật, 25/02/2024:

Phân công trực cơ quan