Chủ Nhật, 21/04/2024 22:04 CH

Lịch công tác tuần 09 - năm 2023

Thứ 2, 27/02/2023: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Duyệt quyết toán năm 2022 đối với VKSND huyện Sơn Hòa.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Họp Lãnh đạo Viện nghe Văn phòng báo cáo công tác.

 

Thứ 3, 28/02/2023: 

08h00:

- Duyệt quyết toán năm 2022 đối với VKSND TX Đông Hòa.

- Họp Tiểu ban tham mưu tổng kết, xây dựng quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với BCS Đảng VKSND tỉnh.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00: 

- Đ/c Viện trưởng họp chi bộ.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát Trại giam Xuân Phước.

 

Thứ 4, 01/03/2023:

08h00:

- Duyệt quyết toán năm 2022 đối với VKSND TP Tuy Hòa.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Thường trực Đảng ủy nghe Bí thư Đoàn thanh niên và các đ/c cựu cán bộ Đoàn báo cáo công tác.

16h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 5, 02/03/2023:

08h00:

- Họp Ban cán sự Đảng nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Duyệt quyết toán năm 2022 đối với VKSND huyện Sông Hinh.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành tại Công an tỉnh.

- Họp Tiểu ban tham mưu xây dựng quy chế phối hợp giữa VKSND tỉnh với UBND tỉnh.

 

Thứ 6, 03/03/2023:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

08h30:

- Đ/c Viện trưởng và Đ/c Thanh - PVT dự Hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

 

Thứ 7, 04/03/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 05/03/2023:

Phân công trực nghiệp vụ

 

CÁC Lịch công tác KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 15/4/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

09h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 16/4/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án. 

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 4, 17/4/2024: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh (cả ngày). 

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố kết luận trực tiếp kiểm sát tại Trại giam Xuân Phước.

15h00:

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 5, 18/4/2024:  

Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan

 

Thứ 6, 19/4/2024:

08h00:

- Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ (cả ngày). Thành phần: Lãnh đạo Viện và toàn thể công chức, người lao động.

 

Thứ 7, 20/4/2024: 

Phân công trực cơ quan  

 

Chủ nhật, 21/4/2024:

 

Phân công trực cơ quan