Thứ Năm, 25/04/2024 18:15 CH

Lịch công tác tuần 02 - năm 2024

Thứ 2, 08/01/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Liên - PVT dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2024.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Khối.

 

Thứ 3, 09/01/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự họp tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 4, 10/01/2024: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị triển khai công tác năm 2024 tại VKSND TX Đông Hòa.

- Đ/c Thanh - PVT dự Hội nghị triển khai công tác năm 2024 tại VKSND huyện Tuy An.

- Đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 tại UBND tỉnh.

 

Thứ 5, 11/01/2024: 

08h00:

- Đ/c Liên - PVT dự Hội nghị triển khai công tác năm 2024 tại VKSND thị xã Sông Cầu.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT dự Hội nghị chuyên đề án hành chính do BCĐ CCTP tỉnh tổ chức.

 

Thứ 6, 12/01/2024:

08h00:

- Họp Hội đồng nâng lương.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh năm 2023.

- Đ/c Thanh - PVT dự Hội nghị triển khai công tác năm 2024 và Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa VKSND huyện với UBND huyện tại VKSND huyện Tây Hòa.

- Đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị triển khai công tác năm 2024 tại VKSND huyện Đồng Xuân.

 

Thứ 7, 13/01/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ  

 

Chủ nhật, 14/01/2024:

Phân công trực nghiệp vụ 

 

CÁC Lịch công tác KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 22/4/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Tổ chức cho công chức mới vào Ngành viết bài thu hoạch.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành Thủy sản tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 3, 23/4/2024: 

07h30:

- Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Cục THADS tỉnh trong công tác THADS (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Phó Chánh Văn phòng phụ trách và tập thể Phòng 8).

08h15:

- Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành KSND (tại phòng họp VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; công chức chuyên trách công tác CNTT). 

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của BBT về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới tại Tỉnh ủy.

15h00:

- Đ/c Thảo - PVT họp liên ngành tại Cục thi hành án dân sự tỉnh.

 

Thứ 4, 24/4/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án. 

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Hội đồng tuyển dụng họp các Ban, Tổ chuẩn bị các nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023 vòng 2 (tại phòng họp, mời Ban giám sát dự).

 

Thứ 5, 25/4/2024:  

06h00:

- Đ/c Viện trưởng dự sinh hoạt Chi bộ tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa.

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Hướng dẫn số 55/HD-UBMTTQVN-HĐND về quy trình tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, NK 2021-2026 tại Ủy ban MTTQVN tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2024 tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 26/4/2024:

08h00:

- Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo VKSND cấp tỉnh (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Đảng ủy viên, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Chủ tịch Hội CCB).

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp chi bộ.

15h00:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 7, 27/4/2024: 

07h30:

- Tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát đợt 2 năm 2023 (vòng 2).

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan 

 

Chủ nhật, 28/4/2024 đến Thứ 4, 01/5/2024:

 Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan

Thứ năm, 02/5/2024:

07h30:

- Lãnh đạo Viện làm việc tại cơ quan.