Thứ Năm, 09/02/2023 13:50 CH

Ban cán sự đảng phối hợp với Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trong 02 ngày 10-11/8/2022, Ban cán sự đảng phối hợp với Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng và đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị.


Đ/c Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phổ biến,
quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao
chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh còn có Phạm Thị Liên, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn; Hồ Ngọc Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và toàn thể đảng viên, công chức, người lao động. Tại các điểm cầu VKSND cấp huyện có các đồng chí Lãnh đạo Viện và toàn thể đảng viên, công chức, người lao động.


Đ/c Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW,
ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý
và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao


Đ/c Phạm Thị Liên, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022
về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới


Đ/c Hồ Ngọc Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW,
ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Trung Hưng quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; đồng chí Phạm Thị Liên quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; đồng chí Hồ Ngọc Thảo quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Quang cảnh Hội nghị

Qua học tập, quán triệt, đã giúp đảng viên, công chức và người lao động VKSND hai cấp tỉnh và huyện nắm rõ nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các nghị quyết; đây là những nội dung rất cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đời sống của nhân dân, đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ đó, xác định rõ nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn ngành Kiểm sát Phú Yên, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Hình ảnh các điểm cầu VKSND cấp huyện
 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng yêu cầu sau hội nghị mỗi đảng viên, công chức, người lao động viết bài thu hoạch cá nhân thể hiện nhận thức về nội dung chủ yếu của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; liên hệ thực tiễn cơ quan, đơn vị và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thực hiện cụ thể, phù hợp với thực tế nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết trong thời gian tới.

Oanh Kiều – Nguyễn Hóa

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 06/02/2023: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 07/02/2023: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT tham gia tiếp dân định kỳ tháng 02/2023.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

13h30:

- Lãnh đạo Viện nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

 

Thứ 4, 08/02/2023:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh năm 2022.

 

Thứ 5, 09/02/2023:

08h00:

- Họp Đảng ủy.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh năm 2022.

 

Thứ 6, 10/02/2023:

13h15:

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến sơ kết Quy chế 565 về tiếp nhận, thu thập, quản lý, xử lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của CQĐT VKSND tối cao và phòng ngừa vi phạm, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp.

 

Thứ 7, 11/02/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 12/02/2023:

Phân công trực nghiệp vụ