Chủ Nhật, 04/06/2023 15:17 CH

Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025

Ngay sau khi Chi bộ Phòng 15, Thanh tra- Khiếu tố tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022-2025, từ ngày 01- 08/7/2022, 05 chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh gồm Chi bộ Văn phòng tổng hợp, các Chi bộ phòng 1, phòng 7, phòng 8, phòng 9 cũng đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Theo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của các Chi bộ nhiệm kỳ qua, nhờ sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy và Lãnh đạo VKSND tỉnh, các Chi bộ luôn thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên đề, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; lãnh đạo các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra. Tất cả các đảng viên đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định; gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Ngành, cơ quan, đơn vị; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

 

Một số hình ảnh đại hội của các Chi bộ

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu, giải pháp phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến của Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.
Tại Đại hội, đảng viên các Chi bộ đã sôi nổi thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị và tập trung các nội dung thực hiện tốt các nhóm giải pháp xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh.
Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, đại hội đã làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, đại hội các chi bộ đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đúng theo quy định. Các chi bộ đã bầu Chi ủy (Chi bộ Văn phòng tổng hợp), Bí thư, Phó Bí thư (Chi bộ Phòng 15, Thanh tra-Khiếu tố; Chi bộ Phòng 1, Phòng 9) và bầu Bí thư (Chi bộ phòng 7, Phòng 8) - Đây là những đồng chí tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn, năng lực và trình độ để lãnh đạo và thực hiện thành công Nghị quyết đại hội đã đề ra.

Tấn Phát – Nguyễn Hóa

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 29/5/2023:  

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Tuy Hòa.

08h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.
 

Thứ 3, 30/5/2023: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT tham dự tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ tại TX Đông Hòa (02 ngày).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT tham gia Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND tỉnh tại TAND tỉnh.

 

Thứ 4, 31/5/2023: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến tập huấn về quản lý đầu tư trong ngành KSND (01 ngày).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.
 

Thứ 5, 01/6/2023:

07h30:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 1 báo cáo án.

08h00:

- Họp Hội đồng thi đua.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh.

15h30:

- Tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con công chức, người lao động cơ quan.

 

Thứ 6, 02/6/2023:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Họp Ủy ban kiểm sát nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 03/6/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 04/6/2023:

Phân công trực nghiệp vụ