Thứ Ba, 16/08/2022 06:00 SA

Các phím tắt thông dụng trong Microsoft Word

Trong công việc hàng ngày, chúng ta phải sử dụng phần mềm Microsoft Word để soạn thảo văn bản. Việc sử dụng phím tắt của phần mềm này giúp chúng ta tăng tốc độ xử lý văn bản nhanh hơn và hiệu quả hơn trong việc soạn thảo văn bản.  Chúng tôi xin giới thiệu về một số phím tắt thông dụng được sử dụng thường xuyên trong Microsoft Word.1. TẠO MỚI, CHỈNH SỬA VÀ LƯU VĂN BẢN


Ctrl + N: Tạo mới một tài liệu.


Ctrl + O: Mở tài liệu.


Ctrl + S: Lưu tài liệu.


Ctrl + C: Sao chép văn bản.


Ctrl + X: Cắt nội dung đang chọn.


Ctrl + V: Dán văn bản.


Ctrl + F: Bật hộp thoại tìm kiếm.


Ctrl + H: Bật hộp thoại thay thế.


Ctrl + P: Bật hộp thoại in ấn.


Ctrl + Z: Hoàn trả tình trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh cuối cùng.


Ctrl + Y: Phục hồi hiện trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh Ctrl + Z.


Ctrl + F4, Ctrl + W, Alt + F4: Đóng văn bản, đóng cửa sổ Microsoft Word.


2. CHỌN VĂN BẢN HOẶC 1 ĐỐI TƯỢNG


Shift + –>: Chọn một ký tự phía sau.


Shift + <–: Chọn một ký tự phía trước.


Ctrl + Shift + –>: Chọn một từ phía sau.


Ctrl + Shift + <–: Chọn một từ phía trước.


Ctrl + ↑: Chọn một hàng phía trên.


Ctrl + ↓: Chọn một hàng phía dưới.


Ctrl + A: Chọn tất cả đối tượng, văn bản, slide.


3. XÓA VĂN BẢN HOẶC CÁC ĐỐI TƯỢNG


Backspace (<-): Xóa một ký tự phía trước.


Delete: Xóa một ký tự phía sau con trỏ hoặc các đối tượng đang chọn.


Ctrl + Backspace (<-): Xóa một từ phía trước.


Ctrl + Delete: Xóa một từ phía sau.


4. DI CHUYỂN


Ctrl + Mũi tên: Di chuyển qua 1 ký tự.


Ctrl + Home: Về đầu văn bản.


Ctrl + End: Về vị trí cuối cùng trong văn bản.


Ctrl + Shift + Home: Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản.


Ctrl + Shift + End: Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản.


5. ĐỊNH DẠNG


Ctrl + B: Định dạng in đậm.


Ctrl + D: Mở hộp thoại định dạng font chữ.


Ctrl + I: Định dạng in nghiêng.


Ctrl + U: Định dạng gạch chân.


Ctrl + E: Canh giữa đoạn văn bản đang chọn.


Ctrl + J: Canh đều đoạn văn bản đang chọn.


Ctrl + L: Canh trái đoạnvăn bản đang chọn.


Ctrl + R: Canh phải đoạn văn bản đang chọn.


Ctrl + M: Định dạng thụt đầu dòng đoạn văn bản.


Ctrl + Shift + M: Xóa định dạng thụt đầu dòng.


Ctrl + T: Thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản.


Ctrl + Shift + T: Xóa định dạng thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản.


Ctrl + Q: Xóa định dạng canh lề đoạn văn bản.


6. SAO CHÉP ĐỊNH DẠNG


Ctrl + Shift + C: Sao chép định dạng vùng dữ liệu đang có định dạng cần sao chép.


Ctrl + Shift + V: Dán định định dạng đã sao chép vào vùng dữ liệu đang chọn.


7. MENU VÀ TOOLBARS


Alt, F10: Kích hoạt menu lệnh.


Ctrl + Tab, Ctrl + Shift + Tab: Thực hiện sau khi thanh menu được kích hoạt dùng để chọn giữa các thanh menu và thanh công cụ.


Tab, Shift + Tab: Chọn nút tiếp theo hoặc nút trước đó trên menu hoặc toolbars.


Enter: Thực hiện lệnh đang chọn trên menu hoặc toolbar.


Shift + F10: Hiển thị menu ngữ cảnh của đối tượng đang chọn.


Alt + Spacebar: Tiển thị menu hệ thống của của sổ.


Home, End: Chọn lệnh đầu tiên, hoặc cuối cùng trong menu con.


8. TRONG HỘP THOẠI


Tab: Di chuyển đến mục chọn, nhóm chọn tiếp theo.


Shift + Tab: Di chuyển đến mục chọn, nhóm chọn phía trước.


Ctrl + Tab: Di chuyển qua thẻ tiếp theo trong hộp thoại.


Shift + Tab: Di chuyển tới thẻ phía trước trong hộp thoại.


Alt + Ký tự gạch chân: Chọn hoặc bỏ chọn mục chọn đó.


Alt + Mũi tên xuống: Hiển thị danh sách của danh sách sổ.


Enter: Chọn 1 giá trị trong danh sách sổ.


ESC: Tắt nội dung của danh sách sổ.


Ctrl + Shift + =: Tạo chỉ số trên. Ví dụ: m3.


Ctrl + =: Tạo chỉ số dưới. Ví dụ: H2O.


9. LÀM VIỆC VỚI BẢNG BIỂU


Tab: Di chuyển tới và chọn nội dung của ô kế tiếp. Hoặc tạo 1 dòng mới nếu đang đứng ở ô cuối cùng của bảng.


Shift + Tab: Di chuyển tới và chọn nội dung của ô liền kế trước nó.


Nhấn giữ phím Shift + các phím mũi tên: để chọn nội dung của các ô.


Ctrl + Shift + F8 + các phím mũi tên: mở rộng vùng chọn theo từng khối.


Shift + F8: Giảm kích thước vùng chọn theo từng khối.


Alt + Home: Về ô đầu tiên của dòng hiện tại.


Alt + End: Về ô cuối cùng của dòng hiện tại.


Alt + Page up: Về ô đầu tiên của cột.


Alt + Page down: Về ô cuối cùng của cột.


Mũi tên lên Lên trên một dòng.


Mũi tên xuống xuống dưới một.


Thanh Vương – Trần Huy

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 15/8/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 16/8/2022: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 4, 17/8/2022:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT và Thanh tra - khiếu tố trực tiếp kiểm sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa (03 ngày).

- Đ/c Thảo - PVT đi công tác cấp huyện (03 ngày).

 

Thứ 5, 18/8/2022: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT làm việc với lãnh đạo Phòng 9.

  

Thứ 6, 19/8/2022:

08h00:

- Hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm sát tháng 8/2022.

 

Thứ 7, 20/8/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 21/8/2022:

Phân công trực nghiệp vụ