Chủ Nhật, 04/06/2023 15:07 CH

Chi bộ Phòng 15, Thanh tra – Khiếu tố triển khai công tác quy hoạch nhiệm kỳ 2022-2025; 2025-2027

Ngày 28/02/2023, Chi bộ Phòng 15, Thanh tra – Khiếu tố đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch đối với cấp ủy và các chức danh chủ chốt của chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025 – 2027.


Chi bộ Phòng 15, Thanh tra – Khiếu tố tiến hành bỏ phiếu bổ sung quy hoạch đối với cấp ủy và các chức danh chủ chốt của chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025 – 2027

Tại Hội nghị, đồng chí Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Loan, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ đã quán triệt Hướng dẫn số 221-HD/ĐU ngày 17/02/2023 của Đảng ủy VKSND tỉnh về công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2022-2025, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2027 đối với cấp ủy và các chức danh chủ chốt của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy VKSND tỉnh.

Căn cứ các tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, cơ cấu, độ tuổi theo quy định và kết quả giới thiệu nhân sự quy hoạch tại Hội nghị Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, Hội nghị thống nhất bỏ phiếu đưa ra khỏi quy hoạch chức danh Bí thư 01 đồng chí (do chuyển công tác), Phó Bí thư 02 đồng chí (do 01 đồng chí đương chức, 01 đồng chí đã chuyển công tác), bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2022 – 2025 chức danh Bí thư 01 đồng chí, Phó Bí thư 01 đồng chí. Đồng thời thống nhất giới thiệu nhân sự quy hoạch Bí thư chi bộ 03 đồng chí, Phó Bí thư chi bộ 02 đồng chí đối với nhiệm kỳ 2025-2027. Kết quả các phiếu đều đạt tỷ lệ 100%.

Hội nghị diễn ra nghiêm túc, lựa chọn nguồn nhân sự có đầy đủ phẩm chất, trình độ đảm bảo cơ cấu quy hoạch hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời gian đến. Việc thực hiện tốt công tác quy hoạch đã tạo sự chủ động chuẩn bị nguồn nhân sự, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ.

Hương Trầm – Minh Tín

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 29/5/2023:  

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Tuy Hòa.

08h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.
 

Thứ 3, 30/5/2023: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT tham dự tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ tại TX Đông Hòa (02 ngày).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT tham gia Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND tỉnh tại TAND tỉnh.

 

Thứ 4, 31/5/2023: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến tập huấn về quản lý đầu tư trong ngành KSND (01 ngày).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.
 

Thứ 5, 01/6/2023:

07h30:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 1 báo cáo án.

08h00:

- Họp Hội đồng thi đua.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh.

15h30:

- Tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con công chức, người lao động cơ quan.

 

Thứ 6, 02/6/2023:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Họp Ủy ban kiểm sát nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 03/6/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 04/6/2023:

Phân công trực nghiệp vụ