Thứ Sáu, 09/12/2022 12:09 CH

Chi bộ Phòng 15, Thanh tra - Khiếu tố tổ chức Hội nghị đảng viên lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025

Ngày 16/6/2022, Chi bộ Phòng 15, Thanh tra - Khiếu tố tiến hành bước 2 tổ chức Hội nghị đảng viên để lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ quán triệt các nội dung về công tác chuẩn bị nhân sự gồm tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng và quy trình thực hiện; báo cáo danh sách dự kiến nhân sự ở bước 1 để lấy ý kiến tại Hội nghị đảng viên chi bộ.

Chi bộ tiến hành thảo luận về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu nhân sự và lấy ý kiến giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín). Căn cứ kết quả lấy ý kiến giới thiệu tại Hội nghị đảng viên, Chi bộ hoàn chỉnh Đề án nhân sự Bí thư, Phó Bí thư chi bộ báo cáo Đảng ủy VKSND tỉnh xem xét.

Việc lấy ý kiến giới thiệu tại Hội nghị được thực hiện đúng quy định, công tâm, khách quan, minh bạch; nhằm giới thiệu, lựa chọn nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng và cơ cấu, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện tốt nghị quyết đại hội chi bộ.

Quỳnh Như - Tấn Phát

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 05/12/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (cả ngày).

 

Thứ 3, 06/12/2022: 

08h00:

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (cả ngày).

 

Thứ 4, 07/12/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh cuối năm 2022 (03 ngày).

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 5, 08/12/2022:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 09/12/2022:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 10/12/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 11/12/2022:

Phân công trực nghiệp vụ