Thứ Ba, 31/01/2023 23:13 CH

Đảng bộ VKSND tỉnh sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

Chiều ngày 11/5/2022, Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Trung Hưng – Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối CQDN tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng; Huỳnh Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Hồ Ngọc Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; Phạm Thị Liên, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn VKSND tỉnh; các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đ/c Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy phổ biến, quán triệt Hướng dẫn số 20-HD/BTGĐUK ngày 29/4/2022
của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Hội nghị đã nghe đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy phổ biến, quán triệt Hướng dẫn số 20-HD/BTGĐUK ngày 29/4/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiếp đó, đồng chí Hồ Ngọc Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đ/c Hồ Ngọc Thảo- Phó Bí thư Đảng ủy trình bày tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH 
và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngoài ra, Hội nghị cũng đã nghe phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 05/5/2022 của Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hành thương mại nhà nước và Quyết định số 61-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương.

Quang cảnh Hội nghị

Qua Hội nghị, đã giúp nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của Đảng ủy, Bí thư chi bộ cùng với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đồng thời, giúp Đảng ủy, Bí thư chi bộ, cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức sâu sắc hơn con đường đi lên CNXH, rèn luyện thêm bản lĩnh, làm tròn trách nhiệm cao nhất, luôn giữ vững niềm tin và tuyệt đối không dao động, ngả nghiêng trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, quê hương, khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh.

Oanh Kiều – Nguyễn Hiếu

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 30/01/2023: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT làm việc với lãnh đạo Phòng 9.

 

Thứ 3, 31/01/2023: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng; lãnh đạo Phòng 15, Văn phòng dự lễ công bố bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng VKSND huyện Tuy An.

 

Thứ 4, 01/02/2023:

08h00:

- Hội nghị toàn thể đảng viên Đảng bộ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023; tổng kết công tác Đảng bộ năm 2022.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành chọn án điểm (tại phòng họp).

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

15h30:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT họp liên ngành bàn giải quyết án (tại phòng họp).

 

Thứ 5, 02/02/2023:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 03/02/2023:

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành bàn giải quyết án (tại phòng họp).

15h30:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT họp liên ngành bàn giải quyết án (tại phòng họp).

 

Thứ 7, 04/02/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 05/02/2023:

Phân công trực nghiệp vụ