Thứ Năm, 25/04/2024 19:42 CH

Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai một số quy định của Đảng

Sáng ngày 10/10/2023, Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai một số quy định của Đảng. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng.


Đ/c Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Phạm Thị Liên, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn; các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ.
Hội nghị đã nghe đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Chương trình số 27-CTr/TU, ngày 19/5/2023 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 112-KH/ĐUK ngày 12/9/2023 của Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, Kế hoạch số 348-KH/ĐU ngày 25/9/2023 của Đảng ủy VKSND tỉnh về thực hiện về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Quy định số 1015-QĐ/TU ngày 15/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh ra nước ngoài, có quan hệ, tiếp xúc với cá nhân, tổ chức nước ngoài.
Tiếp theo sau đó, Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Hồng Loan, Đảng ủy viên, Trưởng phòng 15 phổ biến, quán triệt Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.


Đ/c Nguyễn Thị Hồng Loan, Đảng ủy viên, Trưởng phòng 15 phổ biến, quán triệt Quy định số 117-QĐ/TW

Qua Hội nghị, đã giúp cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ VKSND tỉnh nắm vững những nội dung cốt lõi của các quy định, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý cán bộ, đảng viên; việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan… Từ đó, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, xác định rõ nhiệm vụ cần tập trung thực hiện gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc, phá hoại nội bộ Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.


Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã yêu cầu Bí thư các chi bộ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng; đồng thời, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Oanh Kiều

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 22/4/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Tổ chức cho công chức mới vào Ngành viết bài thu hoạch.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành Thủy sản tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 3, 23/4/2024: 

07h30:

- Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Cục THADS tỉnh trong công tác THADS (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Phó Chánh Văn phòng phụ trách và tập thể Phòng 8).

08h15:

- Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành KSND (tại phòng họp VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; công chức chuyên trách công tác CNTT). 

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của BBT về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới tại Tỉnh ủy.

15h00:

- Đ/c Thảo - PVT họp liên ngành tại Cục thi hành án dân sự tỉnh.

 

Thứ 4, 24/4/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án. 

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Hội đồng tuyển dụng họp các Ban, Tổ chuẩn bị các nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023 vòng 2 (tại phòng họp, mời Ban giám sát dự).

 

Thứ 5, 25/4/2024:  

06h00:

- Đ/c Viện trưởng dự sinh hoạt Chi bộ tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa.

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Hướng dẫn số 55/HD-UBMTTQVN-HĐND về quy trình tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, NK 2021-2026 tại Ủy ban MTTQVN tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2024 tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 26/4/2024:

08h00:

- Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo VKSND cấp tỉnh (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Đảng ủy viên, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Chủ tịch Hội CCB).

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp chi bộ.

15h00:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 7, 27/4/2024: 

07h30:

- Tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát đợt 2 năm 2023 (vòng 2).

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan 

 

Chủ nhật, 28/4/2024 đến Thứ 4, 01/5/2024:

 Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan

Thứ năm, 02/5/2024:

07h30:

- Lãnh đạo Viện làm việc tại cơ quan.