Chủ Nhật, 27/11/2022 22:55 CH

Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tỉnh Phú Yên tổ chức sơ tuyển các ứng viên dự tuyển công chức nghiệp vụ Kế toán

Chiều ngày 05/01/2021, Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tỉnh Phú Yên đã tổ chức sơ tuyển đối với các ứng viên dự tuyển công chức nghiệp vụ Kế toán.


Tham dự sơ tuyển có đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức; đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng, Trưởng ban Giám sát cùng các thành viên Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát tuyển dụng công chức VKSND tỉnh Phú Yên.


Sau khi quán triệt Công văn số 4976/VKSTC-V15 ngày 30/10/2020 của VKSND tối cao và Thông báo số 208/TB-VKS ngày 17/11/2020 của VKSND tỉnh Phú Yên về việc tuyển dụng công chức năm 2020, Hội đồng tuyển dụng công chức tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin với hồ sơ đã đăng ký; kiểm tra giọng nói, dị hình, dị dạng, khuyết tật,… của 03 thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển công chức nghiệp vụ Kế toán.


Việc sơ tuyển đã diễn ra đảm bảo công khai, trung thực, khách quan. Các thành viên Ban giám sát tuyển dụng công chức thực hiện nhiệm vụ giám sát trong suốt quá trình sơ tuyển đúng quy định. Kết quả sơ tuyển 03 ứng viên dự tuyển đều đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển công chức nghiệp vụ Kế toán.


Sau sơ tuyển, Hội đồng tuyển dụng công chức VKSND tỉnh đã báo cáo và đề nghị Lãnh đạo VKSND tối cao, Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao xem xét, quyết định phê duyệt danh sách dự tuyển công chức nghiệp vụ Kế toán năm 2020; tạo điều kiện tổ chức thi tuyển theo cụm để đảm bảo việc tổ chức thi tuyển được tập trung, đạt chất lượng, hiệu quả.


Quỳnh Như

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 21/11/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

09h30:

- Lãnh đạo Viện nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

10h15:

- Họp Đảng ủy.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 22/11/2022: 

08h00:

- Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh năm 2022.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 23/11/2022:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT dự họp nhận xét, xếp loại đảng viên chi bộ Phòng 7.

14h00:

- Họp tổ chấm điểm thi đua phối hợp với nhận xét, xếp loại công chức.

 

Thứ 5, 24/11/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp nhận xét, xếp loại đảng viên chi bộ Văn phòng.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Thảo – PVT; Văn phòng tham dự Hội nghị tổng kết thi đua Cụm 1.

 

Thứ 6, 25/11/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự HN phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

- Họp BCH Công đoàn.

14h00:

- Họp Lãnh đạo Viện đánh giá, xếp loại đối với Trưởng phòng, Viện trưởng VKSND huyện.

 

Thứ 7, 26/11/2022:

08h00:

- Họp Lãnh đạo Viện đánh giá, xếp loại đối với Trưởng phòng, Viện trưởng VKSND huyện.

09h00: 

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT nghe lãnh đạo phòng 1 báo cáo án.

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 27/11/2022:

Phân công trực nghiệp vụ