Thứ Năm, 25/07/2024 20:51 CH

Những nhiệm vụ trọng tâm công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin năm 2018

VKSND tỉnh Phú Yên xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2018 là “Nâng cao chất lượng báo cáo thống kê và chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin toàn Ngành”.


Về công tác thống kê:


Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về Chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; bảo đảm sự thống nhất số liệu giữa các biểu mẫu thống kê, giữa báo cáo thống kê với phụ lục đính kèm và báo cáo tổng hợp.


Nắm chắc những điểm mới, những điểm sửa đổi của Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 và các biểu mẫu, hướng dẫn thống kê hình sự liên ngành. Phối hợp chặt chẽ với Công an và Tòa án cùng cấp trong việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch. Tăng cường công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu, đảm bảo số liệu tiếp ký là số liệu thống nhất giữa các ngành liên quan.


Kiểm tra kỹ số liệu thống kê trước khi truyền gửi lên cấp trên để tránh nhầm lẫn giữa các tội danh quy định tại 2 Bộ luật hình sự (năm 1999 và năm 2015 sửa đổi 2017), đồng thời đảm bảo thống kê đầy đủ các tiêu chí mà các đạo luật mới đã quy định như việc áp dụng, hủy bỏ các biện pháp cưỡng chế, các biện pháp điều tra, tố tụng đặc biệt…


Tiếp tục quán triệt và thống nhất sử dụng số liệu thống kê là số liệu chính thức để xây dựng các loại báo cáo tổng hợp, báo cáo thi đua, sơ kết, tổng kết, chuyên đề nghiệp vụ…đồng thời, căn cứ vào số liệu thống kê làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện công tác và bình xét các danh hiệu thi đua cho các đơn vị.


Về công nghệ thông tin:


Tích cực, chủ động nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung vào các hạng mục, tiêu chí còn yếu, phấn đấu đạt vào tốp 20 của toàn Ngành. Bảo đảm 100% các đơn vị đều sử dụng phần mềm thống kê, phần mềm truyền file giữa các cấp; 100% các vụ án phải được cập nhật kịp thời vào phần mềm quản lý án hình sự và dân sự; 100% các đơn vị sử dụng phần mềm Quản lý văn bản điều hành VNPT ioffice và hộp thư điện tử riêng của Ngành để trao đổi tài liệu chuyên môn. Từng bước trang bị phần mềm có bản quyền hệ điều hành, phần mềm diệt virus cho các máy tính.


Khai thác có hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin và các phần mềm đã được trang bị như hệ thống máy chủ, hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến, máy chiếu, máy scan, phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT ioffice... Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, kịp thời sửa chữa, khắc phục hư hỏng hệ thống trực tuyến đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh, tốc độ đường truyền theo qui định; Tăng cường bảo mật, an toàn thông tin mạng.


Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-VKS ngày 05/11/2012 về việc tăng cường công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND, Chỉ thị 03/CT-VKSTC ngày 07/7/2017 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và Quy chế quản lý và sử dụng mạng Internet trong ngành KSND của Viện trưởng VKSND tối cao.   


Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn công tác thống kê và công nghệ thông tin đối với các Phòng nghiệp vụ và VKS cấp huyện. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về an ninh, an toàn thông tin, việc quản lý và sử dụng mạng Internet tại VKSND cấp huyện.


Kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp phát triển hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả việc chỉ đạo, điều hành, công tác nghiệp vụ của ngành Kiểm sát Phú Yên. Tranh thủ sự hỗ trợ của địa phương để đầu tư cho lĩnh vực công nghệ thông tin.


Nguyễn Hiếu

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 22/7/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

14h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

 

Thứ 3, 23/7/2024: 

08h00: 

- Họp Ban Tổ chức cuộc thi “Báo cáo án bằng sơ đồ tư duy” (tại phòng họp, mời Tổ giúp việc dự).

- Họp Ban soạn thảo đề thi và đáp án cuộc thi (tại phòng họp, mời Tổ giúp việc dự).

13h30:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành tại CQ CSĐT Công an tỉnh. 

 

Thứ 4, 24/7/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 5, 25/7/2024:  

08h00: 

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 26/7/2024:

06h30:

- Đ/c Thảo - PVT viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

08h00: 

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án. 

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác. 

 

Thứ 7, 27/7/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 28/7/2024:

Phân công trực nghiệp vụ