Thứ Năm, 20/06/2024 14:08 CH

Quyết tâm phấn đấu xây dựng Đảng bộ, xây dựng ngành Kiểm sát Phú Yên trong sạch, vững mạnh

  Huỳnh Ngọc Thanh
Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh

Xây dựng Đảng bộ VKSND tỉnh Phú Yên trong sạch, vững mạnh tiêu biểu là nhân tố có ý nghĩa quyết định để đơn vị không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.


Đ/c Huỳnh Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng phát biểu tại Hội nghị thông báo nhanh kết quả
Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Phú Yên, thời gian qua, Đảng ủy VKSND tỉnh luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện. Đã phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả các chủ trương của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp; Chỉ thị, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND và Nghị quyết của Tỉnh ủy Phú Yên về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự hàng năm; luôn chủ động, sáng tạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong việc phát hiện, xử lý, giải quyết các vụ án lớn, các vụ trọng án được dư luận xã hội quan tâm; phát hiện vi phạm trong hoạt động tư pháp, ban hành kiến nghị khắc phục, phòng ngừa... góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản theo Nghị quyết của Quốc Hội đều được thực hiện nghiêm túc, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Đảng ủy luôn chú trọng, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng chuẩn mực đạo đức cho đội ngũ cán bộ, KSV.Thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên.Triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng các cấpgắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 tại Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá";các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viênvà cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, KSV “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”...Đưa việc thực hiện các Nghị quyết và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể; chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4khóa XIII làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng cuối năm.
Chỉ đạo các chi bộ và cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộcnhiệm kỳ 2022-2025 và Đại hội Hội cựu chiến binh VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.
Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ, quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ được phân công; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, lấy đó làm căn cứ thực tiễn để soi rọi bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và phong cách làm việc, mang lại kết quả tích cực, hiệu quả trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; không phát hiện trường hợp nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội thi về Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; về tuyên truyền chủ đề và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”. Đồng thời, phối hợp với lãnh đạo Viện tổ chức các cuộc thi xây dựng bài phát biểu của KSV tại phiên tòa sơ thẩm giải quyết vụ án hành chính, thi nâng cao kỹ năng xây dựng bản Luận tội của KSV tại phiên tòa hình sự; tổ chức các hội nghị rút kinh nghiệm, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, hội nghị giao ban, sơ, tổng kết... tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực công tác.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 68-KH/TU của BTV Tỉnh ủy và Kế hoạch số 55-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối, năm 2022VKSND tỉnh tổ chức thăm, trao tặng 13 tấn gạo, 100 suất quà cho 750 hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn 07 xã, 05 phường của tỉnh Phú Yên; chi đoàn VKSND tỉnh phối hợp với các chi đoàn trong Khối thăm, tặng 125 suất quà cho các bà mẹ việt nam anh hùng, các gia đình chính sách, có công cách mạng, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên như “xuân tình nguyên”, “thắp sáng đường quê và sắc hoa thanh niên”, “sắc cờ quê hương”… với tổng trị giá hơn 335.200.000 đồng.
Quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; quản lý chặt chẽ và động viên đoàn viên, hội viên chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đầy đủ các phong trào thi đua đạt chất lượng, hiệu quả,góp phần xây dựng tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
Với những kết quả đã đạt được, năm 2021 VKSND tỉnh vinh dự đượctặng“Cờ thi đua Chính phủ”;Công đoàn VKSND tỉnh được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua “Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc”;Chi đoàn VKSND tỉnh được Đoàn Khối tặng cờ thi đua dẫn đầu Khối; được Tỉnh đoàn và Trung ương Đoàn tặng Bằng khen. Đảng bộ VKSND tỉnh 02 năm liên tục (2020-2021) được Đảng ủy Khối công nhận tổ chức cơ sở đảng “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.
Nhìn lại kết quả đã đạt được mới cảm nhận hết được sựquan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Đảng ủy Khối; sựphối hợp chặt chẽ giữa Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện; sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Phát huy truyền thống vẻ vang 62 năm của ngành KSND, trong thời gian tới, Đảng ủy VKSND tỉnh Phú Yên tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ, quyết tâm phấn đấu xây dựng Đảng, xây dựng ngành Kiểm sát Phú Yên ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 17/6/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

09h00:

- Họp Hội đồng tuyển dụng (tại phòng hợp, mời Lãnh đạo Viện và Ban giám sát dự).

09h30:

- Họp Hội đồng nâng lương.

10h00:

- Họp Lãnh đạo VKSND tỉnh, đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Phòng Tổ chức cán bộ cho ý kiến về việc thực hiện tinh giản biên chế.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án. 

 

Thứ 3, 18/6/2024: 

08h00:

- Lãnh đạo Viện nghe Văn phòng báo cáo công tác.

09h00:

- Họp UBKS mở rộng thông qua Báo cáo của Viện trưởng VKSND tỉnh về công tác của VKSND trong 06 tháng đầu năm 2024 tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tại phòng họp, thành phần: Lãnh đạo Viện; thành viên Ủy ban kiểm sát, Trưởng phòng, Phó Chánh Thanh tra phụ trách, Phó Chánh Văn phòng phụ trách và công chức làm công tác thống kê, tổng hợp của Văn phòng).

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 19/6/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 5, 20/6/2024:  

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị BCH Công đoàn Viện chức tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 21/6/2024:

08h00:

- Đ/c Thanh - Bí thư Đảng ủy, PVT dự Đại hội chi đoàn VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2024-2027.

14h00:

- Lãnh đạo Viện dự Đại hội Chi Hội luật gia, nhiệm kỳ 2024-2029.

 

Thứ 7, 22/6/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 23/6/2024:

Phân công trực nghiệp vụ