Thứ Ba, 06/12/2022 04:17 SA

Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh

Thực hiện kế hoạch kiểm sát năm 2021, từ ngày 20 đến 22//10/2021, đoàn kiểm sát VKSND tỉnh Phú Yên do đồng chí Hồ Ngọc Thảo, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh.


Đ/c Hồ Ngọc Thảo, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh

Qua kiểm sát nhận thấy, trong năm 2021 Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Phú Yên đã thực hiện tốt việc tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh trong quản lý, chỉ đạo và công tác kiểm tra, hướng dẫn về thi hành án hình sự công tác THAHS trên địa bàn tỉnh; ban hành 20 kế hoạch, văn bản chỉ đạo Trại tạm giam, Cơ quan THAHS Công an cấp huyện thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận bản án, quyết định thi hành án; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ đối với Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ và các hình phạt bổ sung khác, thực hiện tốt việc xét, đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo và giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ,…

Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Phú Yên cũng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ thi hành án hình sự như lập danh sách người chấp hành án phạt tù báo cáo Cơ quan THAHS Bộ Công an quyết định đưa đi chấp hành án tại các Trại giam, Trại tạm giam và các Nhà tạm giữ; thẩm định hồ sơ phạm nhân đủ điều kiện xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và hồ sơ phạm nhân tha được trước thời hạn có điều kiện theo đúng quy định của pháp luật...

Hiền Phạm

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 05/12/2022: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (cả ngày).

 

Thứ 3, 06/12/2022: 

08h00:

- Lãnh đạo Viện dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII (cả ngày).

 

Thứ 4, 07/12/2022:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh cuối năm 2022 (03 ngày).

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 5, 08/12/2022:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 09/12/2022:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 10/12/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 11/12/2022:

Phân công trực nghiệp vụ