Chủ Nhật, 19/05/2024 08:28 SA

VKSND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND các xã, phường, thị trấn

Thực hiện Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2024, vừa qua Đoàn kiểm sát của Viện KSND TP Tuy Hòa, VKSND thị xã Sông Cầu, VKSND các huyện Sông Hinh, Tuy An và Tây Hòa đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và các hình phạt khác tại 29 UBND các xã, phường, trị trấn trên địa bàn.


VKSND TP Tuy Hòa trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại UBND phường 7, Tp Tuy Hòa

Tại các cuộc kiểm sát, sau khi nghe Lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn báo cáo kết quả công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ và các hình phạt khác ở địa phương, các Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, tài liệu, hồ sơ và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách công tác thi hành án hình sự ở cơ sở.

Qua công tác kiểm sát nhận thấy, UBND các xã, phường, thị trấn đã thực hiện tốt công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ và các hình phạt bổ sung khác theo đúng quy định của Luật thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành: đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, mở sổ theo dõi và phân công, tổ chức giám sát, giáo dục người chấp hành án đúng quy định; yêu cầu người chấp hành án viết bản tự kiểm điểm hàng tháng và có nhận xét của cấp có thẩm quyền, lưu vào hồ sơ theo dõi; tạo điều kiện cho người chấp hành án thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình, đảm bảo không tái phạm, vi phạm pháp luật trong thời gian chấp hành án; thường xuyên rà soát các trường hợp chấp hành án đủ điều kiện để đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo, giảm án phạt cải tạo không giam giữ và các hình khác thuộc đối tượng quản lý theo quy định.


VKSND thị xã Sông Cầu trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại UBND xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu


VKSND huyện Tuy An trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại UBND xã An Thạch, huyện Tuy An


VKSND huyện Tây Hòa trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại UBND Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa 

Kết thúc các cuộc kiểm sát trực tiếp, Đoàn kiểm sát đã thông qua biên bản làm việc; dự thảo kết luận, đánh giá những ưu điểm, kết quả đã đạt được và tồn tại, hạn chế, đồng thời yêu cầu các UBND cấp xã khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra để công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án ngoài cộng đồng trong thời gian tới ngày càng tốt hơn./.

Ngọc Diễm - Kim Minh - Minh Sang - Thanh Tâm - Đức Hái

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 13/5/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị quán triệt, triển khai các chương trình, chỉ thị của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII; Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư tại Tỉnh ủy (toàn thể đảng viên dự tại điểm cầu hội trường VKSND tỉnh).

14h00:

- Hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm sát tháng 5/2024.

 

Thứ 3, 14/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

13h00:

- Đ/c Viện trưởng và Thanh tra - khiếu tố kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại VKSND huyện Sông Hinh.

14h00:

- Thường trực Đảng ủy nghe BCH Chi đoàn báo cáo công tác.

 

Thứ 4, 15/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT, đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị cán bộ chủ chốt do Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy.

 

Thứ 5, 16/5/2024:  

08h00:

- Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức tọa đàm “Đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”; “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” (toàn thể đảng viên, người lao động dự tại hội trường VKSND tỉnh).

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 17/5/2024:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 18/5/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 19/5/2024:

Phân công trực nghiệp vụ