Thứ Tư, 18/05/2022 23:49 CH

VKSND huyện Phú Hòa trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại UBND cấp xã

Vừa qua, VKSND huyện Phú Hòa đã phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an cùng cấp tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý, giáo dục người chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ tại UBND xã Hòa Định Đông.

Qua kiểm sát nhận thấy việc tiếp nhận, quản lý, giám sát và giáo dục người bị kết án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn đã được Chủ tịch UBND xã Hòa Định Đông quan tâm, thực hiện tốt.
UBND xã đã giao trực tiếp cho Trưởng Công an xã tham mưu giúp Ủy ban thực hiện quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án, cơ bản đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Thi hành án hình sự, bảo đảm trách nhiệm, quyền hạn của mình trong việc quản lý, giám sát, giáo dục các bị án bị phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương.
Những hồ sơ, bị án được Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Phú Hòa bàn giao đều được đưa vào quản lý, giám sát, giáo dục; phân công người trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục theo đúng quy định; mở sổ theo dõi ghi đầy đủ nội dung; có bản nhận xét của người trực tiếp được giao giám sát, giáo dục bị án, bản tự nhận xét của người chấp hành án về việc thực hiện nghĩa vụ chấp hành án; bàn giao hồ sơ cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện cấp giấy chứng nhận cho bị án đã chấp hành xong hình phạt kịp thời...
Qua kiểm sát, VKSND huyện Phú Hòa đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót, yêu cầu UBND xã sửa chữa, khắc phục, có biện pháp nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý, giáo dục người chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ trong thời gian đến.

Đăng Khoa

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 16/5/2022: 

7h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

09h30:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố kết luận trực tiếp kiểm sát đột xuất tại Trại giam Công an tỉnh.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 17/5/2022: 

08h00:

- Họp Ban cán sự Đảng nghe Phòng 1 báo cáo công tác.

09h00:

- Đ/c Liên - PVT họp Ban sơ tuyển Trường đại học Kiểm sát Hà Nội.

13h30:

- Đ/c Viện trưởng họp tại Tỉnh ủy.

14h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

 Thứ 4, 18/5/2022:

07h30:

- Hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm sát tháng 5/2022.

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 tham gia họp xét giảm án tại Trại giam Xuân Phước.

- Đ/c Liên - PVT dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị tại Tỉnh ủy.

 

 Thứ 5, 19/5/2022: 

08h00:

- Ban cán sự Đảng làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

Thứ 6, 20/5/2022:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

 

Thứ 7, 21/5/2022:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 22/5/2022:

Phân công trực nghiệp vụ