Thứ Năm, 25/04/2024 17:46 CH

VKSND tỉnh phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh kiểm tra liên ngành tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh

Vừa qua, VKSND tỉnh phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh kiểm tra liên ngành công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và việc quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh. Đoàn kiểm tra do đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh làm trưởng đoàn.

Tham gia Đoàn kiểm tra còn có lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 1, lãnh đạo Thanh tra – Khiếu tố VKSND tỉnh, lãnh đạo VKSND huyện Sông Hinh; lãnh đạo Văn phòng và Điều tra viên Phòng PC01 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại CQCSĐT Công an huyện Sông Hinh

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra liên ngành đã nghe Lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố và việc quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp từ ngày 01/12/2022 đến ngày 28/02/2024; trực tiếp tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách có liên quan đến nội dung kiểm tra. Qua kiểm tra nhận thấy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh đã tiếp nhận thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đầy đủ, có căn cứ, đúng quy định; lập sổ theo dõi, phân loại xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố chính xác, kịp thời; ra quyết định giải quyết nguồn tin đảm bảo có căn cứ, đúng thời hạn, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động điều tra của Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh được thực hiện đúng quy định pháp luật. Đơn khiếu nại khi tiếp nhận được ghi chép đầy đủ vào sổ theo dõi, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết được xử lý, lập hồ sơ, giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục, thông báo thụ lý và gửi quyết định giải quyết cho người khiếu nại đảm bảo đúng thời hạn quy định. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót của Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh trong công tác tiếp nhận thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố và việc giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm tra liên ngành đề nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh tiếp tục phát huy ưu điểm, có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót; tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa Cơ quan CSĐT và VKSND cùng cấp để thực hiện tốt các quy định của BLTTHS và các văn bản pháp luật có liên quan, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và việc quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp trong thời gian đến.

Ngọc Hân - Hải Yên

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 22/4/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Tổ chức cho công chức mới vào Ngành viết bài thu hoạch.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành Thủy sản tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 3, 23/4/2024: 

07h30:

- Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Cục THADS tỉnh trong công tác THADS (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Phó Chánh Văn phòng phụ trách và tập thể Phòng 8).

08h15:

- Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành KSND (tại phòng họp VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; công chức chuyên trách công tác CNTT). 

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của BBT về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới tại Tỉnh ủy.

15h00:

- Đ/c Thảo - PVT họp liên ngành tại Cục thi hành án dân sự tỉnh.

 

Thứ 4, 24/4/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án. 

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Hội đồng tuyển dụng họp các Ban, Tổ chuẩn bị các nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023 vòng 2 (tại phòng họp, mời Ban giám sát dự).

 

Thứ 5, 25/4/2024:  

06h00:

- Đ/c Viện trưởng dự sinh hoạt Chi bộ tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa.

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Hướng dẫn số 55/HD-UBMTTQVN-HĐND về quy trình tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, NK 2021-2026 tại Ủy ban MTTQVN tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2024 tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 26/4/2024:

08h00:

- Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo VKSND cấp tỉnh (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Đảng ủy viên, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Chủ tịch Hội CCB).

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp chi bộ.

15h00:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 7, 27/4/2024: 

07h30:

- Tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát đợt 2 năm 2023 (vòng 2).

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan 

 

Chủ nhật, 28/4/2024 đến Thứ 4, 01/5/2024:

 Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan

Thứ năm, 02/5/2024:

07h30:

- Lãnh đạo Viện làm việc tại cơ quan.