Chủ Nhật, 19/05/2024 08:24 SA

VKSND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ

Ngày 19/4/2024, VKSND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh.


Đ/c Lê Trung Hưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tuyến nối điểm cầu VKSND tỉnh với 09 điểm cầu VKSND huyện, thị xã, thành phố. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh có các đồng chí lãnh đạo Viện, toàn thể công chức, người lao động VKSND tỉnh và Viện trưởng VKSND các huyện, thị xã, thành phố. Tại điểm cầu VKSND cấp huyện có các đồng chí Phó Viện trưởng, toàn thể công chức và người lao động VKSND cấp huyện.


Đ/c Huỳnh Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 

Hội nghị đã nghe những nội dung trọng tâm trong các quy chế, quy định, hướng dẫn… của ngành Kiểm sát nhân dân về phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái công chức; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; ứng xử và văn hóa công vụ; thực hiện tinh giản biên chế; việc hướng dẫn thực hiện một số quy định mới về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân; thông báo của VKSND tối cao tại hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2023.


Đ/c Nguyễn Thị Hồng Loan, Trưởng phòng 15 trình bày nội dung các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ trong ngành KSND


Đ/c Dương Văn Tốn, Chánh thanh tra trình bày quy định về ứng xử và văn hóa công vụ trong ngành KSND

 


Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị thảo luận, đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác tổ chức cán bộ thời gian qua đồng thời đề xuất Lãnh đạo Viện những vấn đề có liên quan đến công tác cán bộ trong thời gian đến.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tổ chức cán bộ; quán triệt lãnh đạo các đơn vị phải nâng cao vai trò trách nhiệm, gương mẫu về mọi mặt, nhất là người đứng đầu; thường xuyên sâu sát, chủ động trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành, xây dựng giữ vững đoàn kết nội bộ; gương mẫu trong công việc, lối sống và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức của người cán bộ Kiểm sát; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và mười chữ vàng Bác đã dạy cán bộ Kiểm sát “Công minh, Chính trực, khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn” gắn việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Quản lý công chức về mọi mặt, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ và trật tự nội vụ trong Ngành. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế. Đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động, biệt phái, bố trí sắp xếp cán bộ; gắn công tác điều động, luân chuyển với công tác quy hoạch, đào tạo trên tinh thần đổi mới theo hướng chuẩn hóa, trẻ hóa để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý; tạo mọi điều kiện để cán bộ nữ cống hiến, có điều kiện phát huy năng lực và khẳng định vị thế của mình. Công chức và người lao động phải thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật; không ngừng học tập, rèn luyện hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao. Khi sử dụng tài khoản Internet, mạng xã hội không được đăng tải, lưu trữ, bình luận, phát tán, chia sẻ các thông tin, tài liệu, hình ảnh có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng, trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến vị thể và uy tín của Ngành. Trong thời gian đến, Phòng Tổ chức cán bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cho Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh rà soát, đánh giá, bố trí, sử dụng công chức đáp ứng yêu cầu công tác của Ngành, để công tác cán bộ thực sự đóng vai trò quyết định đến các khâu công tác khác.

 
Các đơn vị phát biểu tham luận tại Hội nghị

Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2024 đã hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra; đảm bảo cung cấp cho công chức và người lao động VKSND hai cấp tỉnh và huyện những vấn đề trọng tâm, cần thiết trong công tác tổ chức cán bộ nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhiệm vụ được giao trong thời gian đến.


Hình ảnh các điểm cầu cấp huyện

Phương Thanh – Nguyễn Hóa

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 13/5/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị quán triệt, triển khai các chương trình, chỉ thị của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII; Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư tại Tỉnh ủy (toàn thể đảng viên dự tại điểm cầu hội trường VKSND tỉnh).

14h00:

- Hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm sát tháng 5/2024.

 

Thứ 3, 14/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

13h00:

- Đ/c Viện trưởng và Thanh tra - khiếu tố kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại VKSND huyện Sông Hinh.

14h00:

- Thường trực Đảng ủy nghe BCH Chi đoàn báo cáo công tác.

 

Thứ 4, 15/5/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT, đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị cán bộ chủ chốt do Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy.

 

Thứ 5, 16/5/2024:  

08h00:

- Đảng ủy VKSND tỉnh tổ chức tọa đàm “Đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”; “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” (toàn thể đảng viên, người lao động dự tại hội trường VKSND tỉnh).

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 17/5/2024:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 18/5/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 19/5/2024:

Phân công trực nghiệp vụ