Thứ Năm, 20/06/2024 13:25 CH

Lịch công tác tuần 10 - năm 2023

Thứ 2, 06/03/2023: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS huyện Đồng Xuân.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 07/03/2023: 

08h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 08/03/2023:

07h30:

- Tổ chức gặp mặt nữ công chức, người lao động nhân kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 5, 09/03/2023:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng và Đoàn thanh tra, kiểm tra công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại VKSND huyện Phú Hòa.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Họp Đảng ủy.

15h00:

- Lãnh đạo Viện nghe các Trưởng phòng 1, 7, 8, 9 và Chánh Văn phòng báo cáo đề xuất nội dung xây dựng phóng sự.

16h00:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

 

Thứ 6, 10/03/2023:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Đoàn kiểm tra kiểm tra công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra tại VKSND huyện Tuy An.

14h00:

- Đ/c Thanh - BT ĐU, đ/c Thảo - PBT ĐU dự Hội nghị quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị tại Viễn Thông Phú Yên.

 

Thứ 7, 11/03/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 12/03/2023:

Phân công trực nghiệp vụ

 

CÁC Lịch công tác KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 17/6/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h15:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

09h00:

- Họp Hội đồng tuyển dụng (tại phòng hợp, mời Lãnh đạo Viện và Ban giám sát dự).

09h30:

- Họp Hội đồng nâng lương.

10h00:

- Họp Lãnh đạo VKSND tỉnh, đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Phòng Tổ chức cán bộ cho ý kiến về việc thực hiện tinh giản biên chế.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án. 

 

Thứ 3, 18/6/2024: 

08h00:

- Lãnh đạo Viện nghe Văn phòng báo cáo công tác.

09h00:

- Họp UBKS mở rộng thông qua Báo cáo của Viện trưởng VKSND tỉnh về công tác của VKSND trong 06 tháng đầu năm 2024 tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tại phòng họp, thành phần: Lãnh đạo Viện; thành viên Ủy ban kiểm sát, Trưởng phòng, Phó Chánh Thanh tra phụ trách, Phó Chánh Văn phòng phụ trách và công chức làm công tác thống kê, tổng hợp của Văn phòng).

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 19/6/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 5, 20/6/2024:  

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT dự Hội nghị BCH Công đoàn Viện chức tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 21/6/2024:

08h00:

- Đ/c Thanh - Bí thư Đảng ủy, PVT dự Đại hội chi đoàn VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2024-2027.

14h00:

- Lãnh đạo Viện dự Đại hội Chi Hội luật gia, nhiệm kỳ 2024-2029.

 

Thứ 7, 22/6/2024: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 23/6/2024:

Phân công trực nghiệp vụ