Chủ Nhật, 04/06/2023 14:51 CH

Lịch công tác tuần 10 - năm 2023

Thứ 2, 06/03/2023: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Tỉnh ủy.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 công bố quyết định trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS huyện Đồng Xuân.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 07/03/2023: 

08h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 08/03/2023:

07h30:

- Tổ chức gặp mặt nữ công chức, người lao động nhân kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

 

Thứ 5, 09/03/2023:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng và Đoàn thanh tra, kiểm tra công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại VKSND huyện Phú Hòa.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Họp Đảng ủy.

15h00:

- Lãnh đạo Viện nghe các Trưởng phòng 1, 7, 8, 9 và Chánh Văn phòng báo cáo đề xuất nội dung xây dựng phóng sự.

16h00:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

 

Thứ 6, 10/03/2023:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Đoàn kiểm tra kiểm tra công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra tại VKSND huyện Tuy An.

14h00:

- Đ/c Thanh - BT ĐU, đ/c Thảo - PBT ĐU dự Hội nghị quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị tại Viễn Thông Phú Yên.

 

Thứ 7, 11/03/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 12/03/2023:

Phân công trực nghiệp vụ

 

CÁC Lịch công tác KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 29/5/2023:  

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Tuy Hòa.

08h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.
 

Thứ 3, 30/5/2023: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT tham dự tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ tại TX Đông Hòa (02 ngày).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT tham gia Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND tỉnh tại TAND tỉnh.

 

Thứ 4, 31/5/2023: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến tập huấn về quản lý đầu tư trong ngành KSND (01 ngày).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.
 

Thứ 5, 01/6/2023:

07h30:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 1 báo cáo án.

08h00:

- Họp Hội đồng thi đua.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh.

15h30:

- Tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con công chức, người lao động cơ quan.

 

Thứ 6, 02/6/2023:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Họp Ủy ban kiểm sát nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 03/6/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 04/6/2023:

Phân công trực nghiệp vụ