Thứ Ba, 31/01/2023 23:25 CH

Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 27/8/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ VKSND tối cao đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.Toàn cảnh Đại hội


Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Tạ Quang Khải, Nguyễn Duy Giảng và Nguyễn Hải Trâm. Cùng dự Đại hội có đại diện Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao nhiệm kỳ 2015-2020 cùng các đồng chí là đại biểu chính thức được bầu từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao.Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội


Đảng bộ VKSND tối cao là Đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Hiện nay, Đảng bộ VKSND tối cao có 29 tổ chức Đảng trực thuộc với 1030 đảng viên.


Đại hội đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội tiến hành theo phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, với chủ đề “Đảng bộ VKSND tối cao quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025”.


Trong nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ VKSND tối cao đã thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, các nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng; kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực giải quyết án hành chính, vụ việc dân sự, thi hành án góp phần bảo đảm yêu cầu pháp chế trong hoạt động tư pháp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và công dân; đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ Quốc hội giao. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa XXIV đề ra.


Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã đổi mới biện pháp tổ chức, quán triệt, học tập nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, Đảng ủy Khối phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị; thực hiện hiệu quả Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp với Ban cán sự Đảng; duy trì sinh hoạt có nề nếp; làm tốt công tác tư tưởng chính trị và tham gia công tác tổ chức cán bộ; từng bước nâng cao sinh hoạt chuyên đề, bám sát vào nhiệm vụ chuyên môn. Cán bộ, đảng viên chủ động, tích cực trong giải quyết xử lý các vụ án lớn về kinh tế, tham nhũng được nhân dân đồng tình ủng hộ, tăng cường và củng cố lòng tin của Đảng, nhân dân với ngành Kiểm sát, vị thế, vai trò của ngành Kiểm sát được nâng lên.


Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và hoạt động của Ngành. Quan tâm công tác tự đào tạo nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, năng lực chuyên môn đối với cán bộ làm công tác đảng, nhất là cán bộ chuyên trách.


Nhiệm kỳ 2020 – 2025, dự báo tình hình kinh tế, xã hội có những chuyển biến mạnh mẽ; công cuộc cải cách tư pháp đặt ra những mục tiêu và yêu cầu cao hơn; cuộc đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm, nhất là đối với tội phạm về tham nhũng quyết liệt hơn…Trong bối cảnh đó, Đảng bộ VKSND tối cao tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn kỷ cương, kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, gương mẫu, khắc phục mọi khó khăn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới mạnh mẽ, phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức Đảng; trách nhiệm nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 – 2025, xây dựng Đảng bộ, cơ quan VKSND tối cao trong sạch, vững mạnh.Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng,
Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Đại hội


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội. Đồng thời Viện trưởng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích mà Đảng bộ, cán bộ, đảng viên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Cùng với đó, đồng chí Viện trưởng đề nghị Đại hội quan tâm thêm tới một số nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng; thực hiện chuyên môn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cụ thể:


Công tác xây dựng Đảng cần tập trung vào việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy. Thực hiện tốt chế độ trách nhiệm, chế độ nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Duy trì kỷ luật, kỷ cương; thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật và công tác nghiệp vụ; tiếp tục rà soát, bổ sung, quy hoạch; quan tâm các nhân tố mới có đạo đức và năng lực trình độ. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giới thiệu nhân sự là cán bộ của Viện kiểm sát các cấp tham gia vào cơ quan lãnh đạo của Đảng ở cấp Trung ương và địa phương, được cơ cấu vào vị trí tương xứng với vai trò, vị trí của Viện kiểm sát; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn. Cán bộ ngành Kiểm sát phải bản lĩnh, kỷ cương, trọng danh dự, tâm huyết với nghề, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ và có phẩm chất đạo đức “trong sáng như pha lê” như lời dạy của đồng chí Hoàng Quốc Việt, Viện trưởng đầu tiên của ngành Kiểm sát nhân dân.


Trong thực hiện chuyên môn phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ chính trị của Ngành. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò và trách nhiệm to lớn của ngành Kiểm sát nhân dân trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả những yêu cầu và nhiệm vụ tăng thêm; tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh cán bộ, đảng viên Viện kiểm sát trong sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đối với tội phạm tham nhũng chức vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu của chiến lược cải cách tư pháp.


Trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành cần tăng cường, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong công tác nghiệp vụ; trọng tâm là xây dựng phần mềm quản lý “số hóa” tài liệu hồ sơ nghiệp vụ; tích cực phối hợp với các cơ quan tư pháp và cơ quan hữu quan trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế và chế độ, chính sách cho ngành Kiểm sát, đảm bảo kinh phí hoạt động nghiệp vụ. Nắm chắc diễn biến tình hình thực tế, chủ động phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc để phối hợp tháo gỡ, hướng dẫn áp dụng pháp luật. Tăng cường hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thu hồi tài sản tham nhũng, góp phần nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân, qua đó góp phần đưa uy tín, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ, thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng về tinh giản biên chế, tinh giản bộ máy đồng thời với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ. Tăng cường công tác luân chuyển, biệt phái, điều động trong toàn Ngành để đào tạo, thử thách, rèn luyện tạo nguồn cán bộ có chất lượng cao.


Đồng thời đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, nắm vững các tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối và các quy định về bầu cử trong Đảng; bằng lá phiếu của mình, sáng suốt lựa chọn bầu ra những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc, có uy tín, trách nhiệm cao, đủ phẩm chất, năng lực tham gia vào Ban Chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối
các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ VKSND tối cao trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ VKSND tối cao trong nhiệm kỳ tới cần xây dựng và hoàn thiện sớm chương trình hành động, kế hoạch công tác; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.


Bên cạnh đó cần đặc biệt coi trọng và làm thật tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương của Trung ương; tích cực đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ chi bộ, và trong mỗi cán bộ, đảng viên; thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy và lãnh đạo Viện, giữa cấp uỷ và lãnh đạo đơn vị.Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ,
Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại Đại hội


Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí và Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cam kết tiếp thu đầy đủ và sẽ cụ thể hóa trong chương trình công tác nhiệm kỳ của Đảng bộ VKSND tối cao. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến khẳng định quyết tâm bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; phát huy sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của VKSND tối cao trong nhiệm kỳ 2020-2025.


Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 27 đồng chí và Đoàn đại biểu VKSND tối cao dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.Đồng chí Lê Minh Trí và đồng chí Sơn Minh Thắng tặng hoa chúc mừng các đồng chí
trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025


Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các đồng chí: Nguyễn Huy Tiến, Nguyễn Hải Trâm, Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Kim Sáu, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Đình Trung, Tăng Ngọc Tuấn, Nguyễn Phúc Long, Lại Văn Loan, Hồ Đức Anh, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Tiến Sơn, Nguyễn Như Hùng, Lê Minh Long, Lê Đức Xuân, Phạm Vũ Thắng, Trần Hữu Thanh, Hoàng Thành Nam, Nguyễn Văn Khoát, Phạm Thị Nhuần, Vũ Thị Hải Yến, Hoàng Văn Sơn, Nguyễn Thế Cường, Vũ Quang Huy, Phan Vũ Hoàng, Nguyễn Thị Kiều Diễm, Lại Viết Quang.


Đại hội cũng được nghe đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV của Đảng bộ VKSND tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025.Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
phát biểu tại Đại hội


Theo đó, Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao nhằm cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV của Đảng bộ VKSND tối cao.


Dự thảo đã nêu rõ mục tiêu tổng quát đó là: Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.


Đồng thời, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Bên cạnh đó, dự thảo Chương trình hành động đề ra nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, chú trọng giáo dục đạo đức cách mạng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo yêu cầu mới; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật đảng; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.


Đại hội đã lấy phiếu xin ý kiến giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.


Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao khoá XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Theo đó, Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao. Bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ 11 được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao.


Nguồn: kiemsat.vn

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 30/01/2023: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT làm việc với lãnh đạo Phòng 9.

 

Thứ 3, 31/01/2023: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng; lãnh đạo Phòng 15, Văn phòng dự lễ công bố bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng VKSND huyện Tuy An.

 

Thứ 4, 01/02/2023:

08h00:

- Hội nghị toàn thể đảng viên Đảng bộ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023; tổng kết công tác Đảng bộ năm 2022.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành chọn án điểm (tại phòng họp).

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

15h30:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT họp liên ngành bàn giải quyết án (tại phòng họp).

 

Thứ 5, 02/02/2023:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 03/02/2023:

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành bàn giải quyết án (tại phòng họp).

15h30:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT họp liên ngành bàn giải quyết án (tại phòng họp).

 

Thứ 7, 04/02/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 05/02/2023:

Phân công trực nghiệp vụ