Thứ Năm, 25/04/2024 12:10 CH

Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Ngày 01/11/2022, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nối từ điểm cầu VKSND tối cao đến các điểm cầu trong toàn Ngành.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao: Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Vụ 6, Vụ 7, Vụ 11, Vụ 12, Vụ 13, Vụ 14, Vụ 15, Thanh tra VKSND tối cao, Cục 1, Cục 2, Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát; toàn thể lãnh đạo, công chức Vụ 8; đại diện lãnh đạo và một số Kiểm sát viên thực hiện việc giải quyết án hình sự thuộc VKSND cấp cao tại Hà Nội; đại diện lãnh đạo VKSND thành phố Hà Nội.


Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ 8 VKSND tối cao đã truyền đạt những nội dung chính của các chuyên đề: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định, ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án, gửi quyết định thi hành án theo quy định của pháp luật; nâng cao trách nhiệm, thực chất, hiệu quả công tác kiểm sát tại nhà tạm giữ, trại tạm giam.
Theo nội dung Chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định, ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án, gửi quyết định thi hành án theo quy định của pháp luật”, những năm gần đây, với những định hướng và đường lối của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp, công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự của VKSND đã góp phần tích cực, hiệu quả trong việc bảo đảm các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án được thi hành nghiêm chỉnh. Xác định công tác thi hành án hình sự là là khâu cuối cùng của quá trình giải quyết vụ án hình sự, có vai trò rất quan trọng trong hoạt động tố tụng hình sự nhằm bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải được thi hành, VKSND các cấp đã quán triệt và triển khai nghiêm túc Hướng dẫn số 27/HD-VKSTC ngày 17/9/2020 của VKSND tối cao về phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án; gửi quyết định thi hành án trong ngành Kiểm sát nhân dân.


Các đại biểu tham dự Hội nghị

Sau 03 năm triển khai thực hiện Hướng dẫn 27, toàn Ngành đã có sự chuyển biến rõ nét, tích cực trong hoạt động kiểm sát thi hành án hình sự, nhiều kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu đã kịp thời khắc phục ngay được các vi phạm của cơ quan Tòa án trong việc giao, gửi bản án, ra quyết định thi hành án và các quyết định khác về thi hành án hình sự. Trong Ngành có sự chỉ đạo sát sao, nghiêm túc, đã có yêu cầu phải phối hợp chặt chẽ giữa các khâu công tác kiểm sát, trong đó có sự phối hợp đối chiếu, gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự và kiểm sát thi hành án hình sự, từng bước nâng tầm vai trò, vị thế của VKSND trong thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, kiểm sát chặt chẽ việc ra bản án và các quyết định thi hành án của Tòa án, bảo đảm mọi bản án phải được thi hành nghiêm chỉnh, đúng pháp luật.


Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Mặc dù còn một số đơn vị chưa triển khai thực hiện việc ký Quy chế phối hợp, tuy nhiên toàn Ngành đã có sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, nhất quán các việc cần phải làm ngay nên hầu hết các nội dung của Hướng dẫn số 27 đã được thực hiện một cách tích cực, nghiêm túc và xuyên suốt cả quá trình từ khi ra bản án, quyết định thi hành án cho đến khi người bị kết án chấp hành xong hình phạt, xóa án tích. Nhiều vi phạm của Tòa án đã được phát hiện kịp thời và việc tác động bằng các biện pháp nghiệp vụ kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu đã góp phần đưa khâu công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đạt nhiều thành tích nổi trội, vượt bậc trong những năm gần đây.


Toàn cảnh Hội nghị

Để tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích, từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện pháp luật, nhất là lĩnh vực kiểm sát bản án, ra các quyết định thi hành án hình sự, yêu cầu Kiểm sát viên phải nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiêm túc thực hiện các nội dung của Hướng dẫn 27 nhằm từng bước thu hẹp các sai phạm, tiến tới không để xảy ra vi phạm để người bị kết án được hưởng thời hiệu không phải thi hành bản án đã tuyên mà nguyên nhân là do lỗi vô ý, thiếu trách nhiệm của cán bộ tư pháp hoặc lỗi cố ý, có dấu hiệu của các tội xâm phạm hoạt động tư pháp…


Đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ 8 VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Tiếp đó, các đại biểu tham luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung như: Một số giải pháp, biện pháp cơ bản nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định, ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi án, gửi quyết định thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật…


Đồng chí Hoàng Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ 8 VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đánh giá cao công tác nghiên cứu, chuẩn bị nội dung, tài liệu của Vụ 8 và các ý kiến trao đổi, tham luận có chất lượng của các đại biểu tham dự Hội nghị; đồng thời, yêu cầu các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; đưa nội dung của tập huấn vào giảng dạy tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp kiểm sát tại Tp. Hồ Chí Minh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.
Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cũng đề nghị Vụ 8 VKSND tối cao rà soát lại các chỉ tiêu, quy chế nghiệp vụ; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của địa phương để xây dựng báo cáo gửi cấp có thẩm quyền giải quyết theo đúng trình tự pháp luật.


Đồng chí Nguyễn Văn Tất, Phó Vụ trưởng Vụ 8 VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao luôn quan tâm, đề ra nhiều biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp. Thời gian qua, công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tích cực trong giải quyết các vụ án hình sự, bảo đảm bản án có hiệu lực pháp luật phải được thi hành, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.
Để thực hiện hiệu quả khâu công tác này trong thời gian tới, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí chỉ đạo VKSND các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, quy chế, quy định, hướng dẫn của VKSND tối cao về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; nghiên cứu, vận dụng nội dung các chuyên đề được truyền đạt tại Hội nghị vào thực tiễn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; tiếp tục đào tạo, tập huấn kỹ năng, kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ Kiểm sát làm công tác này; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân…

Nguồn: VKSNDTC

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 22/4/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Tổ chức cho công chức mới vào Ngành viết bài thu hoạch.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành Thủy sản tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 3, 23/4/2024: 

07h30:

- Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Cục THADS tỉnh trong công tác THADS (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Phó Chánh Văn phòng phụ trách và tập thể Phòng 8).

08h15:

- Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành KSND (tại phòng họp VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; công chức chuyên trách công tác CNTT). 

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của BBT về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới tại Tỉnh ủy.

15h00:

- Đ/c Thảo - PVT họp liên ngành tại Cục thi hành án dân sự tỉnh.

 

Thứ 4, 24/4/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án. 

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Hội đồng tuyển dụng họp các Ban, Tổ chuẩn bị các nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023 vòng 2 (tại phòng họp, mời Ban giám sát dự).

 

Thứ 5, 25/4/2024:  

06h00:

- Đ/c Viện trưởng dự sinh hoạt Chi bộ tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa.

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Hướng dẫn số 55/HD-UBMTTQVN-HĐND về quy trình tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, NK 2021-2026 tại Ủy ban MTTQVN tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2024 tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 26/4/2024:

08h00:

- Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo VKSND cấp tỉnh (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Đảng ủy viên, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Chủ tịch Hội CCB).

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp chi bộ.

15h00:

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 7, 27/4/2024: 

07h30:

- Tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát đợt 2 năm 2023 (vòng 2).

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan 

 

Chủ nhật, 28/4/2024 đến Thứ 4, 01/5/2024:

 Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan

Thứ năm, 02/5/2024:

07h30:

- Lãnh đạo Viện làm việc tại cơ quan.