Thứ Năm, 25/04/2024 18:16 CH

Hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Ngày 23/10/2023, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu VKSND tối cao đến các điểm cầu trong toàn Ngành.


Đồng chí Trần Hưng Bình, Vụ trưởng Vụ 12 VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có đại diện Lãnh đạo, Kiểm sát viên các đơn vị: Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Vụ 6, Vụ 7, Vụ 8, Vụ 9, Vụ 10, Vụ 11, Vụ 13, Vụ 14, Vụ 15, Vụ 16, Cục 1, Cục 2, Thanh tra VKSND tối cao; đại diện Lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; đại diện Lãnh đạo Trường Cán bộ Thanh tra cùng toàn thể Lãnh đạo, công chức Vụ 12 VKSND tối cao.


TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích đảm bảo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của VKSND các cấp được thực hiện đúng quy định của pháp luật và của Ngành, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu, hướng dẫn và giải đáp khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác này của VKSND các cấp.


Đồng chí Lê Hồng Liên, Phó Vụ trưởng Vụ 12 trình bày chuyên đề tại Hội nghị


Đồng chí Đinh Văn Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ 12 trình bày chuyên đề tại Hội nghị


Đồng chí Vũ Thị Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ 12 trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Vụ 12 VKSND tối cao đã giới thiệu những điểm mới của “Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp” ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-VKSTC ngày 22/6/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao và “Hệ thống biểu mẫu công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp” ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-VKSTC ngày 15/02/2023; trình bày các chuyên đề về "Kỹ năng kiểm tra lại các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật", "Kỹ năng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính" và "Một số kinh nghiệm khi thực hiện phương thức trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Cơ quan điều tra trong tố tụng hình sự".


Toàn cảnh Hội nghị

Tiếp đó, đại biểu tại các điểm cầu đã trình bày một số tham luận liên quan đến kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ở địa phương, đơn vị; đồng thời nêu lên một số khó khăn, vướng mắc, bất cập còn tồn tại.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, biểu dương Vụ 12 VKSND tối cao đã tham mưu và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chuẩn bị tốt nội dung để tổ chức Hội nghị. Nhấn mạnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là một khâu công tác quan trọng của ngành Kiểm sát nhân dân, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu thời gian tới, Lãnh đạo VKSND các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại các Chỉ thị chuyên đề và các quy chế, quy định, quy trình của Ngành liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Tăng cường hơn nữa công tác tiếp công dân; chú trọng tăng cường hoạt động đối thoại với công dân để giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo kéo dài.
Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; chú trọng việc phân loại, xử lý đơn bảo đảm chính xác, đúng thẩm quyền; chủ động tham mưu giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại, tố cáo. Chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp, phát hiện kịp thời vi phạm pháp luật để kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp đã có hiệu lực pháp luật nhằm góp phần phòng chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm...

Nguồn: VKSNDTC

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 22/4/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Tổ chức cho công chức mới vào Ngành viết bài thu hoạch.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành Thủy sản tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 3, 23/4/2024: 

07h30:

- Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Cục THADS tỉnh trong công tác THADS (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Phó Chánh Văn phòng phụ trách và tập thể Phòng 8).

08h15:

- Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành KSND (tại phòng họp VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; công chức chuyên trách công tác CNTT). 

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của BBT về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới tại Tỉnh ủy.

15h00:

- Đ/c Thảo - PVT họp liên ngành tại Cục thi hành án dân sự tỉnh.

 

Thứ 4, 24/4/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án. 

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Hội đồng tuyển dụng họp các Ban, Tổ chuẩn bị các nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023 vòng 2 (tại phòng họp, mời Ban giám sát dự).

 

Thứ 5, 25/4/2024:  

06h00:

- Đ/c Viện trưởng dự sinh hoạt Chi bộ tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa.

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Hướng dẫn số 55/HD-UBMTTQVN-HĐND về quy trình tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, NK 2021-2026 tại Ủy ban MTTQVN tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2024 tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 26/4/2024:

08h00:

- Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo VKSND cấp tỉnh (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Đảng ủy viên, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Chủ tịch Hội CCB).

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp chi bộ.

15h00:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 7, 27/4/2024: 

07h30:

- Tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát đợt 2 năm 2023 (vòng 2).

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan 

 

Chủ nhật, 28/4/2024 đến Thứ 4, 01/5/2024:

 Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan

Thứ năm, 02/5/2024:

07h30:

- Lãnh đạo Viện làm việc tại cơ quan.