Thứ Tư, 01/02/2023 00:32 SA

Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2021 của ngành Kiểm sát nhân dân

Sáng nay, 08/01/2021, tại Hà Nội, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2020, triển khai công tác năm 2021 của ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị.Toàn cảnh Hội nghị


Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Lê Thành Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công An; Thượng tướng Lê Chiêm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Hồng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TAND tối cao; Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương.


Về phía ngành Kiểm sát nhân dân, đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao; Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao qua các thời kỳ; các đồng chí là Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng VKSND cấp cao, cấp tỉnh và các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát các cấp ở 817 điểm cầu trong hệ thống.Đại biểu tham dự Hội nghị


Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV ngành Kiểm sát nhân dân đánh dấu nhiều kết quả nổi bật; toàn Ngành hoàn thành và vượt các chỉ tiêu yêu cầu của Quốc hội.


Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2021 diễn ra trong không khí cả nước đang tích cực chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón chào năm mới 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.


Đây là Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đánh giá kết quả công tác ngành Kiểm sát năm 2020, triển khai các nhiệm vụ năm 2021 mà còn nhìn lại việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành Kiểm sát cả nhiệm kỳ 2016 - 2020.Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng
phát biểu tại Hội nghị


Năm 2020, toàn ngành Kiểm sát tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt đã chủ động phòng, chống đại dịch Covid-19 từ rất sớm; tăng cường vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát đối với công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 của cả nước.


Đồng thời, đã ban hành các chỉ thị chuyên đề để chỉ đạo sâu sát việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Qua đó, nhiều đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ. Toàn Ngành đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu yêu cầu của Quốc hội.


Cùng với đó, công tác xây dựng ngành tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; đã thực hiện quy trình đề nghị và kiện toàn đủ lãnh đạo VKSND tối cao; làm tốt công tác giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; công tác tuyển chọn, bổ nhiệm chức danh tư pháp, bố trí, sắp xếp vị trí công tác được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, phù hợp với năng lực cán bộ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.


Tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ xây dựng pháp luật; đồng thời, tích cực phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan hữu quan xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành quy định mới của pháp luật và giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ trong Ngành; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm công vụ.


Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đẩy nhanh việc đàm phán, ký các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo, bồi đưỡng, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin.


Chú trọng khen thưởng đột xuất, kịp thời động viên khuyến khích công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ. Tập trung nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp với hoạt động đặc thù của VKSND, bảo đảm nguồn lực để toàn Ngành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định mới của pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và kết quả qua 60 năm thành lập và phát triển của VKSND.Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng,
Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, ngành Kiểm sát nhân dân đứng trước nhiều thách thức, áp lực do phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm tăng thêm theo các đạo luật mới về tư pháp; đặc biệt là có nhiều quy định về chế tài trách nhiệm trong thực thi công vụ; số lượng các vụ, việc tăng, tính chất, ngày càng phức tạp, quy mô ngày càng lớn.


Trước tình hình đó, Viện trưởng VKSND tối cao đã chỉ đạo toàn Ngành quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, các nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; nỗ lực triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, tạo được sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác, nhất là nhiệm vụ phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng; thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được Quốc hội giao, kết quả công tác năm sau cao hơn năm trước.Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng
trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Lê Minh Trí,
Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Viện trưởng VKSND tối cao

Xác định công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự là khâu công tác đột phá để tập trung chỉ đạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và những năm tiếp theoĐồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị


Năm 2021, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm mở đầu cho một thập kỷ mới, cho một thời kỳ phát triển mới của đất nước; năm đầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; là năm tiếp tục thi hành nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp về đẩy mạnh việc phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


Quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, nhất là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần Thứ XIII của Đảng về công tác tư pháp và các nghị quyết, chương trình của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV, tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa nhằm bảo đảm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm.


Củng cố, kiện toàn Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để thực hiện tốt nhiệm vụ chống làm oan, sai, bỏ lọt tội phạm và chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống các cơ quan tư pháp.


Xác định công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự là khâu công tác đột phá để tập trung chỉ đạo; Công tác cán bộ tiếp tục là khâu đột phá; tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; tập trung đầu tư, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm đồng bộ, liên thông; Thực hiện nghiêm chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; đẩy mạnh việc đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm; tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho ngành Kiểm sát nhân dân.Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng
trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho VKSND tối cao

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng và biểu dương những nỗ lực cố gắng và thành tích đạt được của ngành Kiểm sát nhân dân trong năm 2020 và nhiệm kỳ vừa qua.


Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo: ngành Kiểm sát nhân dân cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, cải cách tư pháp. Toàn Ngành phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội, góp phần xây dựng Đảng, bảo vệ Tổ quốc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.


Ngành Kiểm sát cần tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thực thi đúng đắn, đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động kiểm sát. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động kiểm sát, bảo đảm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể trong mỗi cơ quan kiểm sát.


Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong ngành Kiểm sát...


Đồng chí Trần Quốc Vượng tin rằng, với kinh nghiệm, kết quả đạt được trong thời gian qua, với sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực phấn đấu của toàn Ngành sẽ phát huy truyền thống, tiếp tục thể hiện được trí tuệ, bản lĩnh của người cán bộ Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn", nhất định sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần "Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân" mà Đảng, Nhà nước và nhân dân mong đợi.


Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tối cao và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân thời gian qua; đồng thời khẳng định, những ý kiến chỉ đạo quý báu, toàn diện của đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ là định hướng cho hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân trong năm 2021 và những năm tiếp theo.


Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, Ban cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo VKSND tối cao sẽ nghiêm túc tiếp thu, thảo luận, chỉ đạo quyết liệt để toàn Ngành thực hiện nghiêm, qua đó hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu, nhiệm vụ, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.


Nguồn: kiemsat.vn

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 30/01/2023: 

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT làm việc với lãnh đạo Phòng 9.

 

Thứ 3, 31/01/2023: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng; lãnh đạo Phòng 15, Văn phòng dự lễ công bố bổ nhiệm lại chức vụ Viện trưởng VKSND huyện Tuy An.

 

Thứ 4, 01/02/2023:

08h00:

- Hội nghị toàn thể đảng viên Đảng bộ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023; tổng kết công tác Đảng bộ năm 2022.

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành chọn án điểm (tại phòng họp).

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

15h30:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT họp liên ngành bàn giải quyết án (tại phòng họp).

 

Thứ 5, 02/02/2023:

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 03/02/2023:

14h00:

- Đ/c Thanh - PVT và Phòng 1 họp liên ngành bàn giải quyết án (tại phòng họp).

15h30:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Thanh - PVT họp liên ngành bàn giải quyết án (tại phòng họp).

 

Thứ 7, 04/02/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 05/02/2023:

Phân công trực nghiệp vụ