Thứ Ba, 26/09/2023 13:04 CH

Hội thảo khoa học “VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”

Ngày 26/4/2022, VKSND tối cao tổ chức Hội thảo khoa học “VKSND trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì Hội thảo.
Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính tại VKSND tối cao đến 817 điểm cầu trong toàn Ngành. Đại biểu khách mời tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng; đồng chí Bùi Mạnh Cường, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương và các chuyên gia, nhà khoa học pháp lý hàng đầu của Việt Nam như: PGS.TS Nguyễn Văn Thành, GS.TSKH. Đào Trí Úc, GS.TS. Trần Ngọc Đường, GS.TS. Võ Khánh Vinh, GS.TS. Lê Hồng Hạnh, GS.TS. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS. Phạm Văn Tỉnh, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu, PGS. TS. Bùi Nguyên Khánh, PGS.TS. Trần Đình Nhã, PGS.TS. Trần Văn Độ…
Đại biểu ngành Kiểm sát nhân dân tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Tạ Quang Khải, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Quang Dũng; các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo cấp Vụ và tương đương các đơn vị thuộc VKSND tối cao; lãnh đạo, công chức Viện kiểm sát quân sự Trung ương, các VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện…; đặc biệt tại điểm cầu VKSND cấp tỉnh còn có sự tham dự của đại diện cấp ủy, đại diện Ban Nội chính tỉnh ủy; các đại biểu đại diện cho các cơ quan trong khối nội chính của tỉnh tham dự Hội thảo.


Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam là chủ trương đúng đắn của Đảng; là nguyện vọng, sự lựa chọn của Nhân dân, là yêu cầu cấp thiết để phát triển đất nước nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện hiện nay. Một trong những nội dung quan trọng của xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là cải cách tư pháp; trong đó có đổi mới tổ chức và hoạt động của VKSND nhằm đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
Qua đánh giá kết quả sau hơn 15 năm thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác cải cách tư pháp ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, phục vụ đắc lực cho sự phát triển đất nước, nhất là trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân… Bên cạnh đó, công tác cải cách tư pháp thời gian qua vẫn còn có những hạn chế và bất cập; do đó, nhiệm vụ xây dựng nền tư pháp Việt Nam nói chung, trong đó xây dựng VKSND “Chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân” vừa là yêu cầu cấp bách vừa là mục tiêu, nhiệm vụ lâu dài của cải cách tư pháp.
Với tính chất là cuộc Hội thảo khoa học Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đề nghị đại biểu tham dự Hội thảo phát huy tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn, thẳng thắn đề cập và đề xuất những nội dung cốt lõi, mới, đột phá về tổ chức và hoạt động của VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.


Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo

Theo Báo cáo đề dẫn do đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học trình bày tại Hội thảo nhấn mạnh, cải cách tư pháp là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
Thời gian qua, Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều văn kiện, nghị quyết đề ra chủ trương cải cách tư pháp; trong đó, Quốc hội đã ban hành Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức VKSND năm 2014 và các đạo luật về tư pháp. Theo đó, đã đổi mới, kiện toàn cả về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp nói chung và VKSND nói riêng; đổi mới thủ tục tố tụng tư pháp, bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc tiến bộ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.
Báo cáo đề dẫn cũng đề cập đến vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong giai đoạn trước năm 2002, giai đoạn từ năm 2002 đến nay; vị trí, vai trò của VKSND trong bộ máy Nhà nước; quá trình thực hiện cải cách tư pháp trong VKSND và một số nội dung về cải cách tư pháp trong VKSND đang được bàn thảo trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Đề án của Trung ương;…


Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao 
điều hành tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, các đại biểu đã phát biểu tham luận, trao đổi về các nội dung quan trọng, gồm: Sự ra đời của VKSND nhìn dưới góc độ triết học và quan điểm, giải pháp tiếp tục hoàn thiện, đổi mới VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; vai trò của VKSND trong kiểm soát quyền lực nhà nước, kiểm soát quyền lực tư pháp - Thực trạng và yêu cầu, giải pháp tăng cường; chức năng thực hành quyền công tố của VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; vai trò và yêu cầu của VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN.
Các nội dung tham luận, phát biểu tại Hội thảo đều khẳng định vị trí, vai trò của VKSND trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thiết chế Hiến định, độc lập, chuyên trách, có chức năng: Thực hành quyền công tố, quyết định việc truy tố người phạm tội ra trước Tòa án; kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng pháp luật và có một số ý kiến đột xuất mới, đột phá như:
Bên cạnh quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư pháp, cần xem xét Viện kiểm sát thuộc nhóm quyền kiểm soát quyền lực - quyền lực thứ tư và cần nghiên cứu để tách riêng các quy định về VKSND thành một chương riêng trong Hiến pháp mà không đặt cùng chương với quy định về TAND để đảm bảo sự phù hợp với tính chất, chức năng, nhiệm vụ của VKSND;
Cần nghiên cứu tăng cường vai trò, trách nhiệm của VKSND trong điều tra vụ án hình sự, Viện kiểm sát chỉ đạo hoạt động điều tra; tăng cường vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước và lợi ích của những người yếu thế;
Đặc biệt là từ năm 2002 đến nay, VKSND không thực hiện chức năng kiểm sát chung nên đã tạo ra “khoảng trống” trong thực hiện cơ chế giám sát việc ban hành văn bản pháp quy, xử lý vi phạm hành chính trong cơ chế bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng dẫn đến sự gia tăng của vi phạm pháp luật, tội phạm. Vì thế, cần có cơ chế kiểm soát việc ban hành văn bản pháp quy, việc xử lý vi phạm hành chính nhằm khắc phục “khoảng trống” quyền lực không có sự kiểm soát hoặc kiểm soát chưa hiệu quả trong thực tiễn vừa qua đã chỉ ra. Theo đó, có thể giao cho VKSND hoặc một cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền phù hợp nhằm bảo đảm hiệu quả nhiệm vụ này.


Đại biểu tham dự Hội thảo

Phát biểu kết thúc Hội thảo, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến phát biểu đầy tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu tham dự Hội thảo. Các ý kiến phát biểu góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện các luận cứ khoa học, phục vụ việc đề xuất những vấn đề cần đổi mới liên quan đến VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí khẳng định sẽ tiếp thu toàn bộ các ý kiến phát biểu tại Hội thảo, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền các nội dung liên quan đến VKSND trong giai đoạn mới và trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Nguồn: VKSNDTC

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 25/9/2023:  

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h30:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 3, 26/9/2023: 

08h00:

- Đ/c Liên - PVT dự Hội nghị trực tuyến chuyên đề "Giải pháp nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm theo Chỉ thị 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 của Viện trưởng VKSNC tối cao đối với các vu án hành chính, vụ việc dân sự".

15h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VKSND tối cao và Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam về chuyển đổi số giai đoạn 2023-2027 (trực tuyến).

 

Thứ 4, 27/9/2023: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng và Thanh tra - khiếu tố công bố quyết định trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa.

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

13h30:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 1 báo cáo án.

15h00:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

15h30:

- Họp Ban cán sự đảng quý III/2023.

16h00:

- Họp Lãnh đạo Viện nghe Phòng 1, Văn phòng báo cáo công tác.

 

Thứ 5, 28/9/2023: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 kết hợp Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (cả ngày).

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ tại VKSND huyện Tây Hòa về công tác kiểm sát THADS.

15h30:

- Sinh hoạt nữ công quý III/2023.

 

Thứ 6, 29/9/2023:

07h30:

 - Đ/c Thanh - PVT dự khai mạc Hội thi “Cán bộ làm công tác dân vận khéo” Đảng bộ Khối năm 2023.

08h00:

- Đ/c Viện trưởng và Thanh tra - khiếu tố công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa.

19h00: 

- Đ/c Thảo - PVT dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Bình Kiến.

 

Thứ 7, 30/9/2023: 

19h00:

- Đ/c Thảo - PVT dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Bình Kiến.

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 01/10/2023:

Phân công trực nghiệp vụ