Thứ Năm, 25/04/2024 19:45 CH

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về giá trị và cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển trong ngành Kiểm sát nhân dân

Chiều 8/11/2023, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp; đồng chí Trần Thanh Loan, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Pháp điển và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp cùng toàn thể lãnh đạo, công chức các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSQS các cấp, VKSND cấp tỉnh, cấp huyện…


Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao nêu rõ, trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020, có thể đánh giá công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Bên cạnh đó, thực tiễn áp dụng pháp luật còn đặt ra nhiều vấn đề như hệ thống pháp luật còn phức tạp, nhiều văn bản quy phạm pháp luật còn được hướng dẫn bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác; số lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành lớn và có xu hướng tiếp tục gia tăng, đến nay chưa thống kê được chính xác, đầy đủ về tổng số văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, đang còn hiệu lực...
Ngày 16/4/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Pháp lệnh pháp điển được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước ở trung ương, trong một thời gian nhất định và theo một trình tự, thủ tục thống nhất, tiến hành rà soát, tập hợp các quy phạm pháp luật hiện hành ở cấp trung ương, sắp xếp các quy phạm đó theo một trật tự với bố cục logic, hợp lý và dễ dàng tra cứu thành Bộ pháp điển. Thực hiện Pháp lệnh, ngày 29/7/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1267/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển; ngày 17/7/2019 đã ban hành Quyết định số 891/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 6/6/2014 về việc phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục.


Đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp trình bày nội dung chuyên đề tại Hội nghị tập huấn

Nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao tại các văn bản nêu trên, ngày 27/3/2018, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-VKSTC-V14 về kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm chủ trì của VKSND tối cao. Theo đó, VKSND tối cao có trách nhiệm chủ trì thực hiện pháp điển đối với 2 đề mục là đề mục “Tổ chức VKSND” và đề mục “Tố tụng hình sự”; đến nay đã hoàn thành việc pháp điển đối với 2 đề mục nêu trên đúng theo lộ trình đặt ra.
Để đồng bộ với hoạt động tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển trong các cơ quan, bộ, ngành và trong cả nước, đồng thời, hướng tới mục tiêu xây dựng Viện kiểm sát điện tử, Viện kiểm sát số, thực hiện mục tiêu “đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân” được nêu tại Chỉ thị công tác Ngành năm 2023; lần đầu tiên, ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức Hội nghị toàn Ngành để quán triệt và tổ chức tập huấn sử dụng đối với Bộ pháp điển để tìm hiểu về Bộ pháp điển Việt Nam, tìm hiểu về cách khai thác, sử dụng Bộ pháp điển nói chung, tập trung vào các đề mục liên quan đến ngành Kiểm sát nhân dân, qua đó phục vụ tốt hơn trong quá trình ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng, nhiệm vụ.


Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu chính tại trụ sở VKSND tối cao tới các điểm cầu trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến yêu cầu các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp tại tất cả các điểm cầu tập trung tiếp thu, từ đó vận dụng tốt trong quá trình công tác; mạnh dạn trao đổi, đề xuất với chuyên gia, báo cáo viên hướng dẫn thêm về những nội dung chưa hiểu hoặc cần phải làm rõ, làm sâu sắc thêm.
Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đề nghị, sau Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo VKSND các cấp tiếp tục quán triệt trong cơ quan, đơn vị biết cách sử dụng tiến tới sử dụng thành thạo Bộ pháp điển.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã nêu khái quát về Bộ pháp điển và công tác xây dựng Bộ pháp điển Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Loan, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Pháp điển và hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp hướng dẫn cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển điện tử; đồng thời, đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14, VKSND tối cao cũng trình bày những nội dung trong Bộ pháp điển liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân; tổ chức VKSND, hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính...

Nguồn: kiemsat.vn

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 22/4/2024:

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

08h00:

- Tổ chức cho công chức mới vào Ngành viết bài thu hoạch.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành Thủy sản tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 3, 23/4/2024: 

07h30:

- Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Cục THADS tỉnh trong công tác THADS (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Phó Chánh Văn phòng phụ trách và tập thể Phòng 8).

08h15:

- Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành KSND (tại phòng họp VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; công chức chuyên trách công tác CNTT). 

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH TW về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của BBT về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới tại Tỉnh ủy.

15h00:

- Đ/c Thảo - PVT họp liên ngành tại Cục thi hành án dân sự tỉnh.

 

Thứ 4, 24/4/2024: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án. 

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Hội đồng tuyển dụng họp các Ban, Tổ chuẩn bị các nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023 vòng 2 (tại phòng họp, mời Ban giám sát dự).

 

Thứ 5, 25/4/2024:  

06h00:

- Đ/c Viện trưởng dự sinh hoạt Chi bộ tại xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa.

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Hướng dẫn số 55/HD-UBMTTQVN-HĐND về quy trình tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, NK 2021-2026 tại Ủy ban MTTQVN tỉnh.

- Đ/c Thanh - PVT dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp quý I/2024 tại Tỉnh ủy.

 

Thứ 6, 26/4/2024:

08h00:

- Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo VKSND cấp tỉnh (tại hội trường VKSND tỉnh, thành phần: Lãnh đạo Viện, Đảng ủy viên, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Chủ tịch Hội CCB).

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp chi bộ.

15h00:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

- Tổng vệ sinh cơ quan (từ 15h00 dọn trong phòng làm việc, hành lang; từ 16h00 tập trung dọn phòng đọc báo, khuôn viên cơ quan).

 

Thứ 7, 27/4/2024: 

07h30:

- Tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát đợt 2 năm 2023 (vòng 2).

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan 

 

Chủ nhật, 28/4/2024 đến Thứ 4, 01/5/2024:

 Nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Phân công trực nghiệp vụ, trực cơ quan

Thứ năm, 02/5/2024:

07h30:

- Lãnh đạo Viện làm việc tại cơ quan.