Thứ Tư, 08/12/2021 17:06 CH

VKSND tỉnh Phú Yên hoàn thành việc kiểm sát hồ sơ đặc xá năm 2021

Ngay sau khi nhận được Quyết định số 1161/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về đặc xá năm 2021 (Quyết định số 1161) và Hướng dẫn số 63/HĐTVĐX ngày 07/7/2021 của Hội đồng tư vấn đặc xá, VKSND tỉnh Phú Yên đã tổ chức triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sát hồ sơ đặc xá.
Lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Phòng kiểm sát việc thạm giữ, tạm giam và thi hành án nghiên cứu, quán triệt các quy định pháp luật có liên quan đến công tác đặc xá năm 2021; đối tượng, điều kiện đặc xá, các trường hợp không được đề nghị đặc xá, trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị đặc xá; chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, thẩm quyền của VKSND trong công tác đặc xá; phối hợp với các cơ sở giam giữ phạm nhân để nắm tình hình, thời điểm có kết quả lập hồ sơ, danh sách và thời điểm thẩm định để chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm sát trước khi các cơ quan này gửi Tổ thẩm định liên ngành.
Mặc dù việc kiểm sát hồ sơ đặc xá diễn ra trong thời gian ngắn, giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, phải giãn cách xã hội nhưng VKSND tỉnh đã vận dụng linh hoạt các phương thức kiểm sát, khẩn trương nghiên cứu hồ sơ, ban hành kết luận kiểm sát và báo cáo VKSND tối cao đúng thời gian quy định.
Kết quả, VKSND tỉnh Phú Yên đã kiểm sát 37 hồ sơ đề nghị đặc xá (Trại giam Xuân Phước 34 hồ sơ, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Phú Yên 03 hồ sơ). Qua công tác kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá, VKSND tỉnh Phú Yên nhận thấy Trại giam Xuân Phước và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Phú Yên đã thực hiện nghiêm túc Luật Đặc xá, Quyết định số 1161/QĐ-CTN ,Hướng dẫn số 63/HĐTVĐX và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác đặc xá năm 2021, đảm bảo việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá đúng quy định.
Qua kiểm sát, VKSND tỉnh Phú Yên đã ban hành 01 kiến nghị Hội đồng xét, đề nghị đặc xá lập hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá bổ sung đối với 04 trường hợp, được chấp nhận.
Tất cả 37/37 hồ sơ đề nghị đặc xá của tỉnh Phú Yên đều được Tổ thẩm định liên ngành Trung ương thống nhất.

Thái Phong

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 06/12/2021: 

14h00:

- Họp Đảng ủy nhận xét, đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021.

 

Thứ 3, 07/12/2021: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh (03 ngày).

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 4, 08/12/2021:

08h00:

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 5, 09/12/2021: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT nghe Phòng 1 báo cáo án.

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

 

Thứ 6, 10/12/2021:

08h00:

- Hội nghị kiểm điểm tập thể và thành viên Ban cán sự đảng VKSND tỉnh năm 2021.

 

Thứ 7, 11/12/2021:

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 12/12/2021:

Phân công trực nghiệp vụ