Thứ Năm, 01/06/2023 23:33 CH

Xét xử vụ án Hủy hoại rừng giáp ranh giữa hai huyện Tây Hòa và Sông Hinh

Sáng ngày 25/4/2022, Viện KSND tỉnh phối hợp với TAND tỉnh đưa ra xét xử 34 bị cáo trong vụ án Hủy hoại rừng giáp ranh giữa hai huyện Tây Hòa - Sông Hinh, dự kiến phiên tòa diễn ra liên tục trong thời gian 02 ngày.


Kiểm sát viên VKSND tỉnh đang công bố bản Cáo trạng

Theo Cáo trạng: Trong thời gian từ ngày 17/02 - 25/04/2020, Nguyễn Hoài Linh cùng với Trần Văn Tấn thuê Trương Thái Vương sử dụng xe múc phá rừng mở đường, san lấp hoàn toàn 2.070m2 đất rừng tự nhiên, chức năng rừng sản xuất tại khoảnh 7, 10, Tiểu khu 358 do UBND xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên quản lý và 2.100m2 đất rừng tự nhiên, chức năng rừng phòng hộ tại khoảnh 2, Tiểu khu 312 do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên quản lý; Linh bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Rạng thuê Vương sử dụng xe múc mở đường, đã san lấp hoàn toàn 3.300 m2 đất rừng tự nhiên, chức năng rừng sản xuất tại khoảnh 5, 7, 10, 12, Tiểu khu 358 do UBND xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa quản lý để Rạng khai thác gỗ. Linh, Tấn thuê Trần Văn Tài, Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Xuân Định, Đoàn Minh Sơn, Đoàn Minh Sa, Trần Văn Hào, Huỳnh Công Lạo, Nguyễn Tấn Tý và cùng với những người này dùng máy cưa cầm tay, rựa…khai thác trái phép gỗ tại khoảnh 7, 10, Tiểu khu 358 và khoảnh 2, Tiểu khu 312; Thuê Đặng Trung Thành, Đặng Thanh Hùng, Nguyễn Viết Hùng, Lê Hồng Thanh sử dụng máy cày có rơ mooc vận chuyển gỗ từ khu vực khai thác đến bãi tập kết; Thuê Nguyễn Hoài Hiếu, Trần Quang Hưng dùng xe ô tô tải vận chuyển gỗ đi bán cho Hà Lưu Đạt, Nguyễn Hoài Hiếu, Châu Thị Tuyết Trinh, Đặng Thị Mộng Điệp. Tổng diện tích đất rừng tự nhiên mà Linh đã trực tiếp và giúp sức san lấp hoàn toàn 5.370m2 đất rừng sản xuất và 2.100m2 đất rừng phòng hộ, gây ra thiệt hại về lâm sản và môi trường rừng 481.227.663 đồng; Tổng khối lượng gỗ Linh, Tấn và đồng phạm đã khai thác trái phép 187,948m3 gỗ tròn, từ nhóm III đến nhóm VIII, gỗ thông thường, trị giá 300.154.443 đồng. Tổng trị giá thiệt hại là 781.328.106 đồng, thu lợi bất chính là 90.000.000 đồng. Trần Văn Tấn tham gia san lấp 2.070m2 đất rừng sản xuất, gây thiệt hại về lâm sản và môi trường rừng là 152.364.576 đồng và 2.100m2 đất rừng phòng hộ, gây thiệt hại về lâm sản và môi trường rừng là 103.312.580 đồng. Tấn thống nhất cùng Linh và đồng phạm khai thác trái phép 187,948m3, từ nhóm III đến nhóm VIII, gỗ thông thường, trị giá 300.154.443 đồng. Tổng thiệt hại là 555.831.599 đồng. Tấn thu lợi bất chính 70.000.000 đồng.


Các bị cáo tại phiên tòa

Trần Văn Tài, Phan Văn Mạnh, Đoàn Minh Sơn, Trần Văn Hào, Đoàn Minh Sa, Nguyễn Xuân Định, Huỳnh Công Lạo, Nguyễn Tấn Tý sử dụng máy cưa, rựa phát dọn cắt hạ cây rừng, phân lóng, sử dụng máy cày, xe ô tô tải vận chuyển đến xưởng gỗ. Tổng khối lượng gỗ từng người khai thác trái phép, cụ thể: Tài, Mạnh là 127,948m3, trị giá 205.654.473 đồng; Tài thu lợi bất chính 15.000.000 đồng; Mạnh Thu lợi bất chính 5.200.000 đồng. Sơn là 110,469m3, trị giá 178.302.592 đồng, thu lợi bất chính 1.600.000 đồng. Hào là 95,469m3, trị giá 154.802.602 đồng, thu lợi bất chính 9.200.000 đồng. Sa là 90,469m3, trị giá 146.969.272 đồng, thu lợi bất chính 1.600.000 đồng; Xuân Định là 81,390m3, trị giá 126.979.063 đồng, thu lợi bất chính 8.800.000 đồng; Lạo là 20m3 gỗ tròn, trị giá 31.333.320 đồng, thu lợi bất chính 5.600.000 đồng; Tý là 10m3 gỗ tròn, trị giá 15.666.660 đồng, thu lợi bất chính 1.600.000 đồng;

Từ ngày 14/3 - 25/04/2020, tại khoảnh 5, 7, 10, 12, Tiểu khu 358, Nguyễn Rạng thuê Trương Thái Vương sử dụng xe múc phá rừng mở đường; thuê Nguyễn Thái Trực, Nguyễn Hữu Trí, Trần Thanh Trải, Phạm Văn Thảo và cùng với những người này sử dụng máy cưa, rựa phát dọn cắt hạ cây rừng, phân lóng, sử dụng máy cày, xe ô tô tải vận chuyển đến xưởng gỗ; thuê Đặng Trung Thành, Đặng Thanh Hùng, Nguyễn Viết Hùng sử dụng máy cày có rơ mooc vận chuyển gỗ từ khu vực khai thác đến bãi tập kết; thuê Trần Quang Hưng sử dụng xe ô tô tải vận chuyển gỗ đi bán cho Hà Lưu Đạt, Châu Thị Tuyết Trinh, Đặng Thị Mộng Điệp. Tổng diện tích đất rừng tự nhiên Rạng, Vương đã san lấp hoàn toàn là 3.300m3, chức năng rừng sản xuất, gây thiệt hại về lâm sản và môi trường rừng là 225.550.321 đồng; Khối lượng gỗ Rạng và những người trên tham khai thác là 129,758m3 gỗ tròn từ nhóm III đến nhóm VIII, gỗ thông thường trị giá 173.959.435 đồng. Tổng thiệt hại 399.509.756 đồng, thu lợi bất chính là 85.500.00 đồng. Trần Thanh Trải, Phạm Văn Thảo, Nguyễn Thái Trực, Nguyễn Hữu Trí dùng rựa, máy cưa, rong dây, phát dọn cắt hạ cây rừng, bóc vỏ, kéo gỗ ra đường Vương mở, đưa gỗ lên xe máy cày, qua xe ô tô tải để vận chuyển đến xưởng gỗ. Tổng khối lượng gỗ Trải, Thảo, Trực từng người khai thác trái phép là 129,758m3, trị giá 173.959.435 đồng; Trải thu lợi bất chính 7.700.000 đồng; Thảo thu lợi bất chính 5.600.000 đồng; Trực thu lợi bất chính 5.200.000 đồng. Trí khai thác trái phép là 120,758m3, trị giá 163.159.435 đồng, thu lợi bất chính 4.400.000 đồng.

Trương Thái Vương đã san lấp hoàn toàn diện tích 5.370m2 đất rừng sản xuất và 2.100m2 đất rừng phòng hộ, để Linh, Tấn, Rạng khai thác gỗ trái phép, gây thiệt hại về lâm sản và môi trường rừng trị giá 481.227.663 đồng, thu lợi bất chính 35.000.000 đồng.

Trần Quang Hưng đã bàn bạc, thống nhất sử dụng xe ô tô tải của Hưng biển số 78C-011.16 vận chuyển gỗ do Linh, Tấn, Rạng khai thác trái phép là 129,089m3; Vận chuyển 7,983m3 gỗ do Cao Ngoc Thạch, Huỳnh Xuân Cảnh khai thác trái phép. Tổng khối lượng Hưng vận chuyển trái phép là 137,072m 3, thu lợi bất chính 62.000.000 đồng; Nguyễn Hoài Hiếu đã bàn bạc, thống nhất với Linh, Tấn mua gỗ Linh, Tấn khai thác trái phép, Hiếu đã mua của Linh, Tấn 52,8m3 giá 108.000.000 đồng về chế biến thành phẩm bán cho người dân không xác định. Trong đó Hiếu trực tiếp vận chuyển trái phép 42,8m3 đến xưởng gỗ của Hiếu; được Linh, Tấn thuê vận chuyển 5,2m3 đến xưởng gỗ của Đạt. Tổng khối lượng gỗ Hiếu đã vận chuyển trái phép là 48m3, thu lợi bất chính là 56.500.000 đồng.

Nguyễn Viết Hùng đã vận chuyển 65,183m3 gỗ do Linh, Tấn, Rạng, Cao Ngọc Thạch, Huỳnh Xuân Cảnh khai thác trái phép. Trong đó có 61,7m3 gỗ tròn và 3,483m3 gỗ xẻ, thu lợi bất chính 25.200.000 đồng. Đặng Trung Thành đã vận chuyển 62.389m3 gỗ do Linh, Tấn, Rạng khai thác trái phép, thu lợi bất chính 30.000.000 đồng. Đặng Thanh Hùng đã vận chuyển 34,087m3 gỗ do Linh, Rạng, Cao Ngọc Thạch, Huỳnh Xuân Cảnh, Bùi Văn Tân, Trần Phi Toàn khai thác trái phép, thu lợi bất chính 15.500.000 đồng. Lê Hồng Thanh vận chuyển 25m3 gỗ do Linh khai thác trái phép, thu lợi bất chính 11.000.000 đồng.

Hà Lưu Đạt đã bàn bạc, thống nhất với Linh, Tấn, Rạng mua gỗ do Linh, Tấn, Rạng khai thác trái phép và mua gỗ của Cao Ngọc Thạch khai thác trái phép chế biến thành phẩm bán cho người khác lấy tiền. Từ 02/2020 đến 4/2020, Đạt đã mua 62,789m3 khai thác trái phép giá 157.500.000 đồng. Trong đó mua của Linh, Tấn, Rạng là 59,789m3 giá 150.000.000 đồng; Mua của Thạch 03m3 giá 7.500.000 đồng. Từ 3/2020 đến 4/2020, Châu Thị Tuyết Trinh, đã mua 49.5m3 do Linh, Tấn, Rạng khai thác trái phép giá 163.000.000 đồng rồi chế biến thành phẩm bán cho người khác không xác định. Trần Văn Lửng, biết 49,5m3 gỗ tròn do Trinh mua trái phép của Linh, Tấn, Rạng nhưng vẫn cưa xẻ chế biến ra gỗ thành phẩm cho Trinh, thu lợi bất chính 20.000.000 đồng.

Từ tháng 02 - 4/2020, Dương Tấn Định - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa, Phạm Văn Tâm - Cán bộ phụ trách lâm nghiệp xã Sơn Thành Tây vì động cơ cá nhân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao; Trịnh Lâm Hải - Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây, Trần Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây, Huỳnh Kim Trúc - Cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Sơn Thành Tây, Trương Minh Hoàng - Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tây Hòa đã không thực hiện đầy đủ, đúng nhiệm vụ được giao trong công tác bảo vệ rừng để cho Nguyễn Hoài Linh, Trần Văn Tấn, Nguyễn Rạng cùng các đồng phạm và một số đối tượng khác phá rừng mở đường, khai thác gỗ trái phép tại khu vực khoảnh 5, 7, 10, 12, Tiểu khu 358 thuộc trách nhiệm do mình quản lý, gây thiệt hại trị giá 639.541.192 đồng. Trong đó, Dương Tấn Định, Phạm Văn Tâm, Trần Đức Hòa, Trương Minh Hoàng chịu trách nhiệm thiệt hại trị giá 639.541.192 đồng; Huỳnh Kim Trúc chịu trách nhiệm từ ngày 01/3/2020, với thiệt hại trị giá 449.828.099 đồng; Trịnh Lâm Hải chịu trách nhiệm với thiệt từ ngày 08/4/2020, với thiệt hại trị giá 142.759.435 đồng.

Phạm Đình Phúc - Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh; Cao Tấn Khôi, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Hữu Toàn - cùng là Nhân viên quản lý bảo vệ rừng buôn Thung thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh đã không thực hiện đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao trong công tác bảo vệ rừng để cho Nguyễn Hoài Linh, Trần Văn Tấn cùng các đồng phạm phá rừng mở đường, khai thác gỗ trái phép tại khu vực khoảnh 2, Tiểu khu 312 thuộc trách nhiệm do mình quản lý, gây thiệt hại 372.994.586 đồng.

Với hành vi phạm tội nêu trên, các bị cáo Nguyễn Hoài Linh bị Viện KSND tỉnh Phú Yên truy tố về tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản và tội Hủy hoại rừng, theo quy định tại Điều 232 và Điều 243; Trần Văn Tấn, Trần Quang Hưng, Nguyễn Rạng, Trương Thái Vương, Trần Thanh Trải, Nguyễn Thái Trực, Phạm Văn Thảo, Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Hoài Hiếu, Trần Văn Tài, Phan Văn Mạnh, Đoàn Minh Sơn, Nguyễn Xuân Định, Trần Văn Hào, Đoàn Minh Sa, Huỳnh Công Lạo, Đặng Trung Thành, Nguyễn Viết Hùng, Châu Thị Tuyết Trinh, Trần Văn Lửng, Nguyễn Tấn Tý, Đặng Thanh Hùng, Lê Hồng Thanh về tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản theo quy định tại Điều 232 BLHS; Dương Tấn Định, Phạm Văn Tâm về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 BLHS; Cao Tấn Khôi, Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Văn Thuận, Huỳnh Kim Trúc, Phạm Đình Phúc, Trịnh Lâm Hải, Trần Đức Hòa, Trương Minh Hoàng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Hồng Minh

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Thứ 2, 29/5/2023:  

07h30:

- Chào cờ và nghe các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đ/c Thảo - PVT và Phòng 8 trực tiếp kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Tuy Hòa.

08h00:

- Họp giao ban Lãnh đạo Viện.

14h00:

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.
 

Thứ 3, 30/5/2023: 

08h00:

- Đ/c Thanh - PVT tham dự tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ tại TX Đông Hòa (02 ngày).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng, đ/c Liên - PVT tham gia Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND tỉnh tại TAND tỉnh.

 

Thứ 4, 31/5/2023: 

08h00:

- Đ/c Viện trưởng dự Hội nghị trực tuyến tập huấn về quản lý đầu tư trong ngành KSND (01 ngày).

- Đ/c Liên - PVT nghe Phòng 9 báo cáo án.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 7 báo cáo án.
 

Thứ 5, 01/6/2023:

07h30:

- Họp Ban cán sự đảng nghe Phòng 1 báo cáo án.

08h00:

- Họp Hội đồng thi đua.

14h00:

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh.

15h30:

- Tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho con công chức, người lao động cơ quan.

 

Thứ 6, 02/6/2023:

08h00:

- Đ/c Viện trưởng họp HĐND tỉnh.

- Đ/c Thảo - PVT nghe Phòng 8 báo cáo công tác.

14h00:

- Họp Ủy ban kiểm sát nghe Phòng 15 báo cáo công tác.

 

Thứ 7, 03/6/2023: 

Phân công trực nghiệp vụ

 

Chủ nhật, 04/6/2023:

Phân công trực nghiệp vụ